Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 98. Reşid İsmi ve YaşantısıREŞİD İSMİ ve YAŞANTISI


Doğru yolu gösteren Cenab-ı Hak buyuruyor: "Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bize doğruyu göster durumumuzdan bir kurtuluş yolu  hazırla!" (Kehf/10). "Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır, kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya  yöneltecek bir dost bulamazsın." (Kehf/17). "Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle doğru yola iletir." (Hac/54).

Bu İsmi Bilmenin Faydaları: Her müslüman, bütün varlıkların mutlak yol göstericisinin ve doğruluk sahibinin Allah olduğunu bilmesi gerekir. İnsanları doğru yola ileten, varlıklarının ve hayatlarının düzene girmesini sağlayan yararları gösteren O'dur. Bu sadece insanlara has bir durum değildir. Bütün varlık ve canlıları kapsamaktadır.

Gökte ve yerde varolan her şey, O'nun çizdiği doğru plan ve programa göre işlemektedir. Düzen, doğruluk ve rehberlik O'ndandır.

İçinde eğrilik olmayan dosdoğru din işte budur. Böyle bir dine inanan her müslüman, Mevlâsının kendisine emrettiklerini yapmalı, yasakladıklarından kaçınmalıdır.

Her müslüman, Allah'ın kullarına doğru yolu göstermeli ve onları, İslam'la bağdaşmayan, kendilerini Allah'a itaat ve ibadet etmekten alıkoyan, Allah'a ve Resulü'ne isyan etmelerine, emir ve yasaklarını çiğnemelerine neden olan bütün adet ve davranışları terk etmeye çağırmalıdır. Eğer müslüman bu özelliklerle kendisini donatır ve bunlara sahip olursa, Allah katında reşid olarak adlandırılır ve büyük sevaplar  kazanır.

O, yaratılışları sırasında ruhlarda bir ilahi tecelli ile tecelli edendir. Bu ruhlar, bu tecelli ile hakikatlerin iktiza ettiği şeye hazır olana değin onları yönlendirir. Nihayet bu ruhlara ait kabiliyetler bu tecelli üzere yaratılır. Bundan sonra ruhlar, varlıkta Allah’ın tecellilerinin feyzinden, Allah’ın onları er-Reşid ismine ait ilk tecelli vasıtasıyla kendine göre yarattığı kabiliyetleri miktarınca kabul ederler. Nitekim Allah Teala “Şanım hakkı için bundan evvelde İbrahim’e rüşdünü vermiştik” (Enbiya/51) buyurmuştur. Er-Reşid fiillerin isimlerinden olan bir fiili sıfat ismidir. Bu ismin sıfatı reşeddır. Reşad, Allah’ın yaratılmışlık kayıtlarından kurtarmakla kulu perçeminden tutup ilahi kemal mahalline sevk etmesi ve onu Hakk’a ait mutlaklıkla tahakkuk ettirmesidir. Allah Teala reşad sıfatıyla vasıflanan kimselerden naklen şöyle buyurmuştur: “O iman eden kimse dedi ki: Ey kavmim, bana uyunda size reşad yolunu göstereyim” (Mümin/38). Reşad sıfatıyla vasıflanan bu kişinin imanı hakiki imandır. Bu velinin ilahi hakikate imanı ve varlık ve vasıflanma bakımından ilahi hakikate ait şeyle tahakkukudur. Kamil imanla inanan kimse iman etme fiilini Allah’a nisbet etmiştir. Allah’ın fiilleri ise tamamen kamildir. Şuhudi ve vücudi iman mertebeleridir. Eksik imanla inanan kimse ise iman etme fiilini nefsine nisbet etmiştir. Halkın fiilleri ise tamamen eksiktir. Kavli ve akli iman mertebesidir. Kamillerin imanı, onların taayyünlerinin imanıdırki bu da Allah’ın el-Mümin isminin hakikatlerindendir. Avamın imanı Allah’ın ve peygamberin zahiri hükümlerine imandır.

Rüşt, istikamet demektir. Er-Reşid, bütün canlıları perçemlerinden tutarak onları sırat-ı müstakime irşat edendir.

Kemale erdiren üç sıfat; ilim, irade ve emirdir. Bu üçünü bir arada bulunduran en üst istikamet ve rüşt derecesine sahiptir. Murakabe ve müşahede makamına erişen rüşt sahibidir ve “saadet” ve “huzur” sahibidir. Bu nedenle nefs murakebesi, muhasebesi ve mücahedesi yapan kişi rüşt mertebesi adayıdır. Kamil manada bunu gerçekleştirebilenler ise ariflerdir. Huzur ve rüşt ibadetlerden namazın ruhudur. Buna göre hiçbir günah, namaza denk olamaz. Aksine her çeşit günah kamil namazın saltanatı altında silinir ve ortadan kalkar. Zira “namaz müminin miracıdır”. Miraç ise tevhiddir. Nefs tezkiyesi ve tevhid ilmi rüşte erebilmek için temel iki yöntemdir.

“İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada (birbirleriyle) karşılaştıkça söyledikleri "selam" dır.” (İbrahim/23)

En mühim ibadet, vaktinde kılınan namaz sonra ana-babaya birr u ihsan sonra cihaddır. (H.Ş.)

Büyük zorluklara düçar olduğunuz zaman “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” zikr-i cemiline devam ediniz. (H.Ş.)

“Allah Teala; benim rızam uğrunda birbirleriniz sevenler için peygamberlerin ve şehidlerin imreneceği nurdan minberler vardır” buyumuştur. (H.Ş.)

İman’ın en sağlam kulpu, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir. (H.Ş.)önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam101
Toplam Ziyaret710525
Hava Durumu
Saat
Takvim