Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 72. Muahhir İsmi ve YaşantısıMUAHHİR İSMİ VE YAŞANTISI


Dilediğini bir hikmetten dolayı erteleyen. Mukaddim ve Muahhir isimlerinden birini zikretmeden yalnız ötekiyle dua etmek caiz değildir. Her ikiside Allah'ın fiili sıfatlarındandır. Dilediğini öne alan, dilediğini arkada bırakan O'dur. Geri bıraktığını öne  çıkarmaz, öne çıkardığını da geriye bırakmaz. “Eğer Allah, insanları kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakamazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını hakkıyla görmektedir” (Fatır/245).

Allah'ın kullarının teşebbüslerini bazen onların beklentilerine uymayacak şekilde ertelemesinde mutlaka derin hikmetler vardır. O'nun takdirini saygı ile karşılayıp bu ertelemeyi O'ndan olduğu bilinciyle kabul etmek lazımdır. İşte bu kulluktur.

Bu İsmi bilmenin Faydaları: Müslüman, Allah'ın öne çıkardığını öne çıkarmalı arkaya koyduğunu arkaya koymalıdır.

Allah'ın Mukaddim ve Muahhir olduğunu bilen kimse, ibadet ve iyiliklerinin çokluğuna güvenmez, günah ve kötülüklerinin çokluğu nedeniyle de Allah'tan ümit kesmez. Zira Allah'a uzak gibi görünen nice kimseler yakın, yakın gibi görünen nice kimseler de gerçekte O'ndan uzaktır.

Daima kötü sondan, günahları öne alıp ibadetleri ertelmekten Allah'a sığınmalıdır.

El-Muahhir, varlıkta müvelladatı (türeyenler) ilk analarından sonra kılandır. Kadim hakikatlerde el-Halık isminin el-Kadir isminden sonra gelmesi ve sonradan var edilmiş hakikatlerde, bitkinin madenden, hayvanın bitkiden, insanın hayvandan sonra gelmesi gibi…

Bu isim fiillerin isimlerindendir. Bu ismin sıfatı tehirdir. Tehir, kendisiyle ahirliğin zuhur ettiği tecellidir. Bu ahirlik, evvellik mertebesine mertebe olarak değil izafi olarak eklenir. Çünkü hakikatte evvelliğin zuhuru ancak ahirlikle gerçekleşir. Aynı şekilde ahirlikde farklılığı anlayabildiysen bunlar tek mertebenin iki ismidir. Çünkü bu farklılık ikisinin iktizasındadır, mertebe değildir.

Takdim ve tehir, bazen sübut mertebesinde ayan-ı sabitenin lütuf ve kahır tecellilerinin eserlerini kabul etmedeki istidatlarının noksanlık ve tamlığına göre gerçekleşebilir. Buna karşın başkaları, kemal özelliğindeki cemal ve lütuf tecellilerinin tecelligahlarında öne geçmiştir. Bunun nedeni tatmış oldukları gaybi lütufların eserleri; arzu duydukları nurani meltemlerin temiz kokularıdır.

“… Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar; (işte) Allah bunlar için bağış ve büyük mükafat hazırlamıştır”  (Ahzab/35)

Allah’ım sen affedicisin, affı seversin beni de affet. (H.Ş.)

Allah bir millete azap indirince o milletin içinde bulunan iyi kötü her ferde ulaşır. (H.Ş.)

Bağışından geri dönen kimse kustuğunu yalayan kimse gibidir. (H.Ş.)önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam55
Toplam Ziyaret770597
Hava Durumu
Saat
Takvim