Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 61. Muid İsmi ve YaşantısıMUİD İSMİ ve YAŞANTISI


Öldükten sonra tekrar dirilten. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Başlangıçta insanları yaratan O'dur. Mahşerde de yaratacak O'dur. "Allah'ın  rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir." (Rum/50). "Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın âyetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, harekete geçip kabarır. Ona can veren, elbette ölüleri de diriltir. O, her şeye kadirdir." (Fussilet/39), "Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz." (Bakara/28).

Ölümlerinden sonra varlıkları yeniden dirilten, canlarını iade eden, yeniden yaratan. ikinci kez yaratılış, başka bir şekilde yaratılış değildir. Var olup yok olan bir şey, başka şekilde değil aynen yaratılacaktır. Dünyadaki insan nasıl ise, kıyamet gününde de aynı olacaktır.  Her müslüman, Allah'ın ilk kez ve (âhirette) ikinci kez yaratan olduğunu bilmelidir. Yok olduktan sonra onları tekrar yaratacak olan O'dur. O'nun tekrar yaratması bir ihtiyaçtan değil, bir hikmet gereği kudretinin bir göstergesi içindir.

Halbuki iş bu kadar değil, bunun ilerisi de var. O sizi öldürdükten sonra yine diriltir ve diriltecektir. Size önce verdiği gibi ve hatta ondan daha yüksek yine bir hayat verir ve verecektir. Ba'sü ba'de'l-mevt (öldükten sonra dirilmek) de haktır. Görmez misin olan yine olur. Eğer olmasaydı sen kâinatta hiçbir kanun göremezdin. Bir yaptığını bir daha yapamazdın. İlimden, sanattan hiçbir hissen olmazdı. Sen bu sayededir ki hangi şeyi iyi bilirsen onu bir daha ve bir daha yapabilirsin. Tohumlarını bu sayede eker, çiftlerini bu sayede sürer, hasılatını bu sayede kaldırırsın.

El-Muid, çokluğun hükmünü kendisinde halk, Hakki sıfat, nat, isim ve işaret zuhur etmeden Mutlak Ahadiyyete gizleyendir. Çünkü Mutlak Ahadiyyet, mücerret Zat olup kendisinde zahir ve batın olma durumu nisbet ve izafet yoktur. Hakk’ın el-Muid ismi fiillerin isimlerindendir. Bu ismin sıfatı iadedir. İade, sıfatın zata, ismin müsemmaya, malumun ilme, ilmin alime, taayyün eden varlığın la-taayyün mertebesine dönmesidir. Bu nedenle Cüneyd-i Bağdadi Hz.leri “Nihayet bidayete dönüşten ibarettir” demiştir. Yani insan-ı kamilin nihayeti ahadiyyet tecellisine dönüştür. Bu ahadiyyet tecellisi, kendisine ait hiçbir isim ve sıfat zuhuru olmayan hakikatül hakaiktir.

El-Muid, Yaratan olması cihetinden fiilin aynını iade eden demektir. Çünkü alemde tekrarlanan hiçbir şey yoktur. Hakk, bir şeyi yaratmayı bitirdiğinde, başka bir yaratmaya döner. Yoksa varlıktan giden şeyin aynını iade etmez. Bu durum şu ayette belirtilmiştir: “O halkı meydana getirir ve sonra onu iade eder” (Yunus/4). Burada Hakk, yaratılanı değil fiili kast etmektedir. Hakk sürekli yaratır ve yaratmaya döner. Hakk, Müdi ve Muid’dir. Her şeyi yaratan ve kendi şe’nini yenileyendir. İnsanın bir halde bir hale, bir düşünceden bir düşünceye ve bir hükümden başka bir hükme dönmesi bunun belirtisidir. İnsanda her an bir tecellidedir. Bu yenilenme hükmü, hakkında hüküm verilen şeyde değil, hakimin fiilinde ve hükmünde bakidir.

“Onlar ki, Allah zikredildiği zaman, kalpleri titrer.  Başlarına gelene sabrederler, Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan dağıtırlar- infak ederler”  (Hac/35)

Resulullah Efendimiz (sav) buyurdular ki: Annesi Süleyman (as)’a “Ey oğlum! Gece çok uyuma. Zira gece çok uyumak kıyamet gününde kişiyi fakir bırakır” demiştir. (H.Ş.)

Peygamberimiz “Hırsızların en kötüsü namazından çalan kimsedir” buyurdular. Ashab-ı Kiram “Ya Resulullah! Kişi namazından nasıl çalar?” dediler. Peygamberimiz “Rükunu ve secdesini tam yapmaz” buyurdu. (H.Ş.)

Hz. Aişe (r.anha) “Ya Resulullah! Kadın üzerinde hakkı en büyük olan kimdir?” dedi. Peygamber Efendimiz (sav) “Kocasıdır” buyurdular. “Erkeğin üzerinde hakkı en çok olan kimdir?” diye sordu. “Annesidir” buyurdular. (H.Ş.)önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam115
Toplam Ziyaret710539
Hava Durumu
Saat
Takvim