Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 14. Bari İsmi Ve YaşantısıBARİ İSMİ VE YAŞANTISI

Her şeyi düzenli bir şekilde yaratan. Cenab-ı Hak buyuruyor: "O Allah ki, Yaratan'dır, kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haşr, 24 )

Bâri'dir. Yani öyle temiz yaratıcı ki yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizam üzere seçip düzenleyerek ve tamamlayarak birbirinden farklı özelliklerle yaratır.

Cenab-ı Hak ne yaratmışsa düzenli bir şekilde yaratmıştır. Dikkat edilecek olursa yaratılan her eşya ve insanın diğer mahluklarlarla bir ilgi ve bir bağlantısı bulunuyor.

Kulun bu isimde hiç bir rolü yoktur. Kullara bu isim verilmez ve onlara yaratıcı denilmez ancak çok uzak bir ihtimalle mecazi anlamda denilebilir. Çünkü yaratmak ve icad etmek, ilmin gerektirdiği şekilde gücü kullanmaktır. Allah, kula ilim ve kudret vermiştir. İnsan çalışması sayesinde, bazı şeyleri icad edebilecek dereceye yükselirse, o şeylerin mucidi sayılır.

Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, O'nun aynı zamanda Bâri olduğunu da kabul etmektir. Allah'ın yaratıcı ve Bâri olduğunu kabul eden, kendisinini daima bir halden bir hale geçtiğini ve sonuçta  bu varlığının mutlaka son bulacağına inanır. Bu inanç ona, Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmasını sağlar. Olayların gerçek yaratıcısının Allah olduğunu bilen kimse, meydana gelen olaylardan derinden etkilenmez, kalbini derin üzüntüler sarmaz, sırlarının bilinmesinden korkmaz. O'nun yasaklarından şiddetle kaçınır ve daima O'na sığınarak korunur.Bu ismi bilen, her şeyin Allah elinde olduğunu ve O'nun emriyle gerçekleştiini bilir. O'ndan başka yaratıcının olmadığını anlar. O'nun bütün emir ve yasaklarını samimiyetle uygular.

El-Bari, var ettiği şeyi kendisinden başka biri var etmeyendir. Bu isim fiillerin sıfatlarının isimlerindendir. Bu ismin sıfatı biraettir. Biraet, Allah Teala’nın eşyayı kendisinde dilediği şekilde görünür kıldığı önceden var edilmemişlikle ilgili ilahi tecellidir.

Ayan-ı sabitedeki ilahi isim ve sıfatların suretlenmesi için insan vesiledir. Zira Allah insanı yeryüzüne halife kılmıştır. Eşyayı insanın emrine vermiştir. Bunun için besmeleyi Allah ile insan arasında vasıta kılmıştır. Besmele halıkiyyet, biraet ve musavviriyet için temel şarttır. Tüm ilahi isim ve sıfatlarlın zuhuruna vesiledir. Besmelede “Kün” emri gizlidir ve her hayrın başıdır. İsim ve sıfatların gerçek hüviyetleri ile zuhuruna araçtır. Anahtardır. Gizli hazine Besmele ile açılır. “Besmele her hayrın başıdır” hadisini hayata adapte ederek, isim ve sıfatları gerçek hüviyetleri ile zuhura çıkarmak için, her işe besmele ile başlayarak hayatımızı namaza çevirebiliriz.

 

“Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur.” (Fussilet/35)

"Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hmar grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır" (HŞ)

"İlim talep etmek her müslümanın üzerine farzdır" (HŞ)

"İslam güzel ahlaktır" (HŞ)önceki sayfa               sonraki sayfaZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret702261
Hava Durumu
Saat
Takvim