Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

N. T. 25. Tasavvufta Edep

  25. TASAVVUFTA EDEP

  Ehlullah, Hz. Resûlullah (sav) Efendimizin öğrettiği hem zâhir hem de bâtıni edeplere sımsıkı sarılmışlardır. 

  Seyri sülük esnasındaki sohbet, vird, hatme ve diğer zikirler zâhirî edepler içine girer. 

  Kalbin gaflet ve kötülüklerden temizlenmesi, nefsin terbiye edilmesi ve ruhun ilahi huzura yükselecek hâle getirilmesi de bâtınî edepler içine girer. 

  Edeb, her şeyi gereğince ve yerince yapmaktır. Bunun yolu da, bütün fikir ve fiillerde edeb abidesi, peygamberlerin imamı Hz. Resûlullah (sav) Efendimize uymaktır. Bütün Allah dostları, Hak yolunda ne elde etmiş iseler, Efendimizin edebine uyarak elde etmişlerdir.

  Büyük veli Seriy es-Sakati (ks): 

  "Edeb, aklın tercümanıdır." demiştir. Demek ki herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir. 

  Edebine göre yapılmayan şeyler ne kadar çok olursa olsun fayda sağlamaz. İnsan bir işin usulüne göre gitmez ise o işte ömrünü verse hayırlı bir sonuç alamaz.

  Allah’ın yeryüzündeki şahidi ve hâlifesi olan ariflere hürmet kalpteki takvadan ileri gelir. Onlara karşı edebi koruyamayan kimsenin tasavvuf yolunda hiç bir nasibi olmaz.

  Arifler: "Önce usul, sonra vusul" demişlerdir. Yani, maksadına ulaşmak isteyen kimse, önce o işin usulüne göre yola çıkarsa, hedefine varır, yoksa yolda kalır. 

  Büyük alim Abdullah b. Mubarek (ra) ne güzel söylemiş: 

  "Bizler daha çok ilme değil, daha fazla edebe muhtacız."

  Hak yoluna giren talip için ana sermaye edeptir. Edebi olmayanın Allah yolunda elde edeceği hiç bir şeyi yoktur.

  Edeb, kalbte, sözde ve fiilde olur 

  Kalbin edebi, niyette ihlas ve samimiyettir. Bunların sonucu, Allah için sevmek, Allah için vermek, Allah için yermek ve Allah için menetmektir. Bu hâl, imanın en yüksek zirvesidir ve kâmil insan olmanın alametidir. O, Allahu Tealanın sevdiği kullarına bir hediyesidir. Büyükler, bu ahlakın ihsan mertebesi olduğunu ve onun vücuda ancak zati zikir sayesinde yerleşeceğini belirtiyorlar. Zati zikir; her yerde, her işte, her hâlde kalb, ruh, sır ve diğer latifelerle Allahu Teala’yı zikretmekten ibarettir. 

  Gavs-ı Bilvanisî Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni (ks) zikir ve edep hakkındaki bir sohbetinde şöyle buyurmuştur:

  "Bakınız, bu milletin başına ne geldiyse gafletten geldi. Şah-ı Hazne (ks): "gaflet kadar hiçbir kötü hâl yoktur" derdi. Kimin başına ne geldiyse nefsinin hilelerinden gafil kaldığı için gelmiştir. Bir kişi kendi kuvveti ile gafleti terk edemiyorsa edebe sarılsın. Şöyle ki, Rabbim her an her yerde beni görüyor diye düşünsün ve o konuda nefsini zorlasın. Açık ve gizli edeplere uymakla insanın kalbi uyanır. Böylece gaflet yok olur." 

  Sözün edebi, makama uygun söylenmesidir. Her makam, ayrı bir tarz ve tavır ister. Her söz yerinde, zamanında, gereği kadar söylenirse değerli ve geçerlidir. Söz, hacet kadar sarf edilmelidir. Sözde yalan ve yapmacık olmamalıdır. Söz sahibinin sözü ile özü, içi ile dışı aynı olmalıdır. Mürşide ve müminlere karşı samimiyet ancak böyle mümkün olur. 

  Fiilin/işin edebi, makama uygun davranmaktır. Her şahsın, her makamın, her ibadet ve taatın kendine has edebi vardır. Bütün edepler, sünnet-i seniyyede öğretilmiştir. Edep, Hakka ve halka karşı nasıl davranacağını bilmektir. Kısaca güzel ahlaktır. Bu edepleri, tek tek öğrenmeli ve güç nisbetinde yapmalıdır.

  İlim edeple güzel olur. Hak yolcusu ancak edeple yol alır. Zikir, edeple fayda verir. İbadet edeple yapılırsa Allah’a yükselir. Tövbe, edeple kabul edilir. Bunun için Allah dostları talebelerinden her işte edep ister, edep bekler. Tasavvuf yolunda, bütün menzil ve makamlarda insanın önüne tek levha çıkar: "Edep Yâ Hû!"

  Edebin zirvesi kişinin kendi hakikatini idrak edip nefsi natıkasını kendine hediye edip, onu kendi Hakkani vasıflarıyla süsleyen Hakk’a karşı haddini bilmektir. Kadrini bilmek, Hakk’ın ilahi isim ve sıfat ve Zatıyla nefsini süslediğini bilmektir. Haddini bilmek ise, tüm vasıfların gerçek sahibinin Hakk olduğunu idrak etmektir. Bu nedenle Hz. Ali (ks) şöyle buyurmuştur: “Kadrini bilene, haddini aşmayana Allah rahmet eylesin”.

  Edep bu nedenle Hakk’a aczini, fakrını, muhtaçlığını bilmek ve kendini ilahi vasıflarla süsleyen Rabbına karşı “tevazu” içinde olmaktır. Edep eğitimi bu nedenle “Nefsini ve Rabbını Bilmek” sayesinde zirveye ulaşır.  önceki sayfa               sonraki sayfa
  Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi6
  Bugün Toplam21
  Toplam Ziyaret792695
  Hava Durumu
  Saat
  Takvim