Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

nefs ile ilgili tefekkür ayetleri

NEFS İLE İLİŞKİLİ TEFEKKÜR AYETLERİ

1)   “İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah’ın rızasını almak için nefsini (kendini) ve malını feda eder. Allah’da kullarına şefkatlidir” BAKARA/207

2)   “Allah’ın rızasını kazanmak ve nefislerindeki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarfedenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki, üzerine bol yağmur yağmışda iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer (yinede ürün verir). Allah yaptıklarınızı görmektedir” BAKARA/265

3)   “Andolsunki, mallarınız ve nefisleriniz (canlarınız) konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz, muhakkak ki bu (yapılacak) işlerin en değerlisidir” AL-İ İMRAN/186

4)   “Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondanda eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının” NİSA/1

5)   “Nefsinle (kendi kendine) yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma” ARAF/205

6)   “Kral dedi ki: O’nu (Yusuf’u) bana getirin. O’nu nefsime (kendime) özel danışman edineyim. O’nunla konuşunca: Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin, dedi” YUSUF/54

7)   “Babalarının kendilerine emrettiği yerden (çeşitli kapılardan) girdiklerinde (O’nun emrini yerine getirdiler fakat bu tedbir) Allah’tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı, ancak Ya’kub nefsindeki (içindeki) bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz O, ilim sahibiydi, çünkü O’na biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler” (YUSUF/68)

8)   “Allah bütün nefislere (herkese) kazandığının karşılığını vermek için (onları diriltecektir). Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir” İBRAHİM/51

9)   “O gün her ümmetin içinden nefislerine (kendilerine) birer şahit göndereceğiz. Senide hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab’ıda sana, her şey için açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik” NİSA/89

10)   “Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte nefsinle (candan) sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme” KEHF/28

11)   “Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğuna rastladıklarında (Hızır) hemen onu öldürdü. Musa dedi ki: Tertemiz bir canı (nefsi) bir can (nefs) karşılığı olmaksızın katlettin ha! Gerçekten sen fena bir şey yaptın” KEHF/74

12)   “Seni (Musa’yı), nefsim (kendim) için elçi seçtim” TAHA/41

13)   “Bunlar onun (cehennemin) uğultusunu duymazlar, nefislerinin (gönüllerinin) dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar” ENBİYA/102

14)   “Biz hiçbir nefsi (kimseyi) gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar” MÜMİNUN/62

15)   “Yine onlarki (Rahman’ın has kulları), Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı nefse (cana) haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı (nın cezasını) bulur” FURKAN/68

16)   “(Resulum) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine (NEFSİNE) kıyacaksın” ŞUARA/3

17)   “Andolsun ki biz Lokman’a, Allah’a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak nefsi (kendisi) için şükretmiş olur. Nankörlük edende bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır” LOKMAN/12

18)   “(İnsanlar!) Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir nefsin (tek bir kişinin) yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir” LOKMAN/28

19)   “Yaptıklarına karşılık olarak, onlar nefisleri için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez” SECDE/17
“Peygamber, müminlere kendi nefislerinden (canlarından) daha yakındır” AHZAB/6

20)   “Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabasıda olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namaz kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse (tezakka) o, nefsi (kendi) menfaatine temizlenmiş (tezakka) olur. Dönüş Allah’a dır.” FATIR/18

21)   “Sonra Kitab’ı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. İnsanlardan kimi nefsine (kendisine) zulmeder, kimi ortadadır, kimide Allah’ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur” FATIR/32

22)   “Yerin bitirdiklerinden insanların nefislerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ı tesbih ve takdis ederim” YASİN/36

23)   “Allah sizi tek bir nefisten yarattı sonra ondanda eşini yarattı” ZÜMER/6

24)   “İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, O’nun gerçek Hakk olduğu onlara iyice belli olsun Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?” FUSSİLET/53

25)   “Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada nefislerinin (canlarının) istediği gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine: Siz orada ebedi kalacaksınız işte yaptıklarımıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler, onlardan yersiniz” denilir. ZUHRUF/71-72-73

26)   “Müminler ancak Allah’a ve Resulune iman eden ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve nefisleriyle (canlarıyla) savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır” HUCURAT/15

27)   “Tüm nefisler (herkes) yanında bir sürücü ve birde şahitle beraber gelir” KAF/21

28)   “Nefisler bedenlerle birleştirildiğinde” TEKVİR/7

29)   “Kesin inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? ZARİYAT/20-21

30)   “Yeryüzünde vuku bulan ve sizin nefsinize gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır” HADİD/22

31)   “Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir” MÜDDESSİR/38

32)   “Artık insanın kendi nefsi kendinin şahididir” KIYAME/14

33)   “Hiçbir nefis (hiç kimse) yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın” TARIK/4

34)   “Doğrusu nefsini (kendini) arıtıp temizleyen, Rabbinin ismini anıp da namaz kılan kurtuluşa erdi” ALA/14-15

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam108
Toplam Ziyaret710532
Hava Durumu
Saat
Takvim