Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

nefs ile ilgili tefekkür ayetleri4

NEFS İLE İLİŞKİLİ TEFEKKÜR AYETLERİ

1)   “Andolsunki nefsinizi (sizi) biraz korku ve açlık, mallardan, nefislerden (canlardan) ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber) Sabredenleri müjdele.” BAKARA/155

2)   “Nefsiniz (kendiniz) için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. Allah’tan korkun; biliniz ki siz O’na kavuşacaksınız. (Ey Muhammed) Müminleri müjdele.” BAKARA/223

3)   “Hayır (için) olarak harcadıklarınız nefislerinizin (kendi) iyiliği içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.” BAKARA/272

4)   “Kim bir günah kazanırsa onu ancak nefsi (kendi) aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir.” NİSA/111

5)   “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.” NİSA/79

6)   “Allah: Ey Meryemoğlu İsa! İnsanlara “Beni ve anamı Allah’tan başka iki tanrı bilin” diye senmi dedin, buyurduğu zaman O, “Haşa! Seni tenzih ederim, hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim nefsimdekini bilirsin, halbuki ben senin zatında (ZATI NEFSİNDE) olanı bilmem. Gizlilikleri eksizsiz bilen yalnızca sensin.” MAİDE/116

7)   “O sizi tek bir nefisten yaratandır.” ENAM/98

8)   “Bu da, bir millet nefislerinde (kendilerinde) bulunanı (güzel ahlak ve meziyetleri) değiştirinceye kadar Allah’ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir.” ENFAL/53

9)   “Allah her nefsi (şahsı) ancak gücünün yettiği kadar mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir.” BAKARA/286

10)   “Allah’ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar yalnızca nefislerini (kendilerini) saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana Kitab’ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah’ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur” NİSA/113

11)   “İman edipte hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, nefisleriyle (canlarıyla) cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenlerde işte onlardır.” TEVBE/20

12)   “De ki: insanlar! Size Rabbinizden Hakk (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak nefsi (kendisi) için gelecektir. Kim de saparsa, o da kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim (sadece tebliğ etmekle memurum)” YUNUS/108

13)   “O da (Samiri): Ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin (Cebrail) izinden bir avuç (toprak) alıp onu attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi.” TAHA/96

14)   “Bunun üzerine kendi nefislerine (vicdanlarına) dönüp, (kendi kendilerine) “zalimler sizlersiniz, sizler!” dediler” ENBİYA/64

15)   “Bana Müslümanlardan olmam ve Kur’an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, yalnız kendisi (NEFSİ) için gelmiş olur; kimde saparsa ona deki: Ben sadece uyarıcılardanım” NEML/92

16)   “Nefislerinde (kendi kendilerine) Allah’ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak Hakk olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler.” RUM/8

17)   “Kaynaşmanız için size nefsinizden (kendi cinsinizden) eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır” RUM/21

18)   “Biz dilesek, elbette bütün nefislere (herkese) hidayetini verirdik. Fakat “cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım” diye benden kesin söz çıkmıştır” SECDE/13

19)   “Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanlarının, gerekse nefislerinin (kendilerinin) yiyegeldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Halada görmeyecekler mi?” SECDE/27

20)   “Allah’ın açığa vuracağı şeyi, insanlardan çekinerek nefsinde (içinde) gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah’tır” AHZAB/37

21)   “Deki: Eğer (Haktan) saparsam, nefsin (kendi) aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği (Kur’an) sayesindedir. Şüphesiz O işitendir, yakindir. SEBE/50

22)   “Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınınız. Gafur ve Rahim olan Allah’ın ikramı olarak orada sizin için nefislerinizin (canlarınızın) çektiği her şey orada sizin için hazırdır” FUSSİLET/31

23)   “Kim iyi bir şey yaparsa bu nefsi (kendi) lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir” FUSSİLET/46

24)   “Kim iyi iş yaparsa faydası nefsine (kendine) dir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbınıza döndürüleceksiniz.” CASİYE/15

25)   “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince (Hakk üzere) yaratmıştır. Böylece tüm nefisler (herkes) kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez” CASİYE/22

26)   “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak nefsi (kendi) aleyhine bozmuş olur. Kimde Allah ile olan ahdini vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir” FETİH/10

27)   “Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız” KAF/16

28)   “Allah hiçbir nefsi (hiç kimseyi) verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır” TALAK/7

29)   “Nefsiniz (kendiniz) için önden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz, hemde daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah’tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyecidir” MÜZEMMİL/20

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam117
Toplam Ziyaret710541
Hava Durumu
Saat
Takvim