Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

Yazar Bilgisi


1962 yılında İzmir Bornova’ da dünyaya geldi. Üniversite tahsilinden sonra Halveti-Uşşaki tasavvuf ekolünden Bekir Sıdkı Visali (ks) kolunun halifelerinden Zekiye Güren (Şamiye) (ks) Anne’ den tasavvufun özünü ve nurunu aldı. O’ nun Hakka intikalinden sonra Terzi Baba (ks) koluna intisap edip, tafsil bilgilerini almaya devam etti. Bu eğitim sırasında birçok eren kişi ile görüşüp ledünni ilim tahsil etti. Halen tasavvuf çalışmalarına devam etmektedir. Destur Pir Efendim
Zât-ı Hakk'ın mazharıyız sırrı sübhan bizdedir
Vech-i Hakk'ın mahremiyiz zevki Rahman bizdedir

Ehli dert olanların derdine biz kıldık deva
Sırrı lokman sahibiyiz derde derman bizdedir

Hakk ile Hakk olmuşuz biz cezbe-i Rahman ile
Can-ü baş kaydını koyduk vasl-ı canan bizdedir

Sırrı Tâhâ ile Yasin eyledi bizde zuhûr
Biz maarif Kenz-iyiz esrarı Kur'an bizdedir

Cümle ehli dillerin ser çeşmesiyiz Pîr HÜSAM
Sâkî-i aşkı Hûdayız Âb-ı hayat bizdedir

Hz. Pîr Hasan Hüsameddin Uşşaki (k.s.)

&&&&&&&&&&&&&


Tecelligâh-ı lâhutî mutâf-ı âşıkandır bu!

Derûn-u anka-yı Pîrâna açılmış âşiyandır bu!

Behâi, Kâdiri, Sa’ dî, Bedevî, Halveti Celvet

Rifâî, Gülşeni, Uşşâki’ ye bir âsitandır bu!

Umum pîran, garik-ı bahr-i vahdettir hakikatte

Harim-i bezm-i Hakka cümle seyyâr-ı nihândır bu!

Ayırma bir tarikı Samîyâ, külli tarıkun vahid,

Rumûz-ı sırr-ı tevhide erenlere ayândır bu…!

  Hz. Abdurrahman Sami Niyazi (ks)

&&&&&&&&&&&&&
Rüya ile Zuhur ile

Önce Sundun bana Beni

İlim ile İrfan ile

Bildirdin bana Beni

Kur’an ile Sünnet ile

Sundurursun Sana Seni

Mehmet İzzet Aslın

&&&&&&&&&&Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam189
Toplam Ziyaret848654
Hava Durumu
Saat
Takvim