Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ. 98. İkra Emri Ve HakikatiİKRA EMRİ VE HAKİKATİ


Cenab-ı Hakk’ın ilk inzal ettiği ayet “ikra Bismi Rabbikellezi Halak” (Alak/1) olup “Yaratan Rabbinin ismiyle oku”ifadesiyle karşılığını bulmaktadır. Burada 4 ana kelime mevcuttur. Bu dört kelimeyi ek olarak manayı açıklamaya ve “İKRA” emrine ulaşmaya çalışacağız:

“Halak” ifadesi; halk etme manasında olup Hakk’tan yarattım.” Taki Beni bilsinler “ ifadesiyle HAKKIN MURADI VE MUHABBETİ,  irfan ile bilinmektedir. Bu nedenle Kendi Nefsinden (Hakikati Nefs) alemleri ve  İnsan’ı halketmiştir. “Nefsin Vahidetin” hakikati ile insana “Nefsi natika” yı hediye ve emanet etmiştir. Bunu anlatan ayette:  “Nefse ve onu halk edene yemin olsun ki” (Şems/7) buyurarak NEFS üzerine yemin etmiştir.

Hakikat-i İnsaniye olarak tanımlanan Nefsi Natika bünyesinde Allah’ın Nurunu ve Kuran’ın Sırrını taşımaktadır. Kuran, “Cemi esma ve sıfatı CAMİ ZAT “ olduğundan; Nefsi natika Zatı, sıfatları ve isimleri “taşıyan NURANİ CEVHER” dir. Nurun mahiyeti bugün için bilinmediğinden mahiyeti bilinemez ama zuhuru ve tecellileri ile irfan kazanılabilir.”

Yani NEFSİMİZ Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, Kuranı, ayetlerini, surelerini, kelimelerinin harflerinin NURANİ olarak bünyesinde bulundurmaktadır.

Rabbikellezi;  ifadesiyle Nefsteki Hakk tecellisi kastedilmektedir. Zira, Uluhiyetin nefse baksan yüzü RAB ismi olup “Nefsteki Rububiyet tecellisini” ifade eder. Nefsini halk eden ve Rab ismi ile Rububiyeti ile nefsin kontrol eden Hakk anlamındadır.

Bismi;  ifadesiyle Rububiyet ve Rububiyetini bağlı olduğu Uluhiyet mertebesi (Allah ismi camisi ) altında olan her bir ilahi isim kastedilmektedir. Örnek verilecek olursa BİSMİNUR ile “NUR ismi ile “ demektir. İşte Rububiyetin Uluhiyete bağlı olması nedeniyle ve Uluhiyetin temsili de “ALLAH” ismi olduğundan;  ifadenin batınında “BİSMİLLAH” gizlidir. “Bismillah her hayrın başıdır” hadisi ile Kuran ile İnsan, ilk kez bu ifade ile yeryüzünde birleşmiş ve zuhura bu ayetle çıkmıştır.

“İnsan ve Kuran bir batında doğan ikiz kardeştir.” Hadisi NEFSİ NATİKA ve AYAN-I SABİTE mertebesini ifade etmektedir. İşte “ikiz kardeş” buluşup, Kuran’ın İnsandan alemlere zuhuru ve tebliği “İKRA” ile başlamış ve bu “bismillah” sırrı ile olduğundan alemlere RAHMET” olmuştur.

BİSMİ; ifadesindeki Bİ ifadesi ise; NOKTA ve B sırrı ile “Kul –Hakk hüviyet beraberliği” ni temsil etmektedir. Benimle,  benim namıma, vekil-zuhur olarak NOKTADAN( gizli hazineden) zuhura çıkar anlamındadır. NOKTA temsili ise NEFSİ NATİKA olup merkezi gönüldür. “Müminin kalbi beytullah, arşullah, hazinetullah, miratullah’tır” hadisi ışığında NEFSİNDEKİ GİZLİ HAZİNE sırrını açıkla, zuhura çıkar. GİZLİ hazinenin bilinmesi, Hakk’ın bilinmesi ve irfan ile uluhiyetinin ve Rububiyetinin tasdikini murat etmiştir. Bunu açıklayan Kudsi Hadiste “ BEN olmasaydım, Sen olmazdın; Sen olmasaydın BEN bilinmezdim” buyurulmuştur. İşte İKRA sırrı budur. BENİ, alemlere yaşayarak anlat; uluhiyetimi Rububiyetimi,  İnsanı, Kuran’ı ve bunların sırlarını açıkla anlamındadır.

Efendimiz bu sırrı NEFSİNDE DÜRÜLÜ OLAN gizli hazineden Allah’ın NURUYLA (Bİ SIRRI) 23 yılda okumuş ve alemlere rahmet olmuştur. İlk ikra olarak; kendi resullüğümü ve Benim ilahlılığımı (Kelime-i Tevhidi) bildir.

“Nefsinizden bir resul geldi” ve “ilahınız tek bir ilahtır, O’da Allah’tır.” Hakikatini OKU=bildir, tebliğ et, YAŞA ve YAŞAT denmiştir.

Sonra insana, İNSANLIK sırrını OKU.

“Ey Ademoğlu! Seni Kendim için yarattım. Alemleri de senin için yarattım. Sakın kendim için yarattığımı, senin için yarattığım ayarına düşürme” ve “Ben insanın sırrıyım; insan Benim sırrımdır” ve  “Adem’i kendi suretinde halkettim” hakikatlerini onlara oku ki, kendi keremlerinin ve şereflerini korumaları için HÜVİYET,  ULUHİYET ve RUBUBİYET hakikatini OKU. Onları  “Tevhid sırrına” davet et. Bu davette kendi hakikatleri olan KURAN oku. Kendi hakikatlerini onlara oku. Kendi hakikatlerini onlara okuyarak, elestte Bana verdikleri sözleri onlara OKU. Alemlerin fiili Kuran, temsili Kuran ve temsili Kuran olduğunu ve “ne var alemde; o va Adem’de” sırrını OKU. Alemlerde ve nefislerinde ayetlerini OKUSUNLAR.

“Ayetlerimizi enfüste ve afakta, onalara göstereceğiz. O’nun (ennehul HAK) Hakk olduğu açıkça belli olsun. Rabbini her şeye şahit olması kafi değil mi? (Fussilet/53)

Madem ki hem nefislerindeki hem alemdeki her mevcud (ŞEY) O’nun hüviyetinin ayetidir; öyleyse bu ayetlerin hakikatini-içlerindeki ve zahirlerindeki gizli hazineleri- KEŞFEDİP OKUMAYA ÇAĞIR.

Allah gökleri ve yeri Hakk olarak hakletti. Şüphesiz bunda müminler için ayetler vardır.” Ankebut/44

İşte ayetlerde gizli ve açık olan;  zahir-batın sırlarımı keşfederek Uluhiyetini tasdik edip İMAN ETSİNLER diye OKU.

“Gece ile gündüz, güneş ile ay O’nun hüviyetinin ayetlerindendir. Ne güneşe, ne aya secde edin. Eğer O’nun hüviyetine kulluk (ibadet) ediyorsanız onları yaratan Allah’a secde edin.” (Fussilet/37)

İşte enfüs ve afaktaki ayetleri ve varlığıın delillerini OKU’yarak,  HÜVİYETİ ZATINA (Hu SIRRIMA) ve ULUHİYETİ ZATIMA (Allah) davet et ve hiçbir yaradılmışı ZATIMA ORTAK koşmadan (şirke düşmeden) sadece ZATIM için Bana kulluk ve ibadetler etmeleri gerektiğini OKU.

“Kendi nefislerini şahit tutmuş. Onlarda ŞAHİDİZ demişlerdi. “ ARAF/172

Her insana, insanlık hakikatini anlattığı gibi, BANA Elestte verdikleri sözü ve bu söze nefslerini şahid tutuğunu ve bu nefs ile şehadet aleminde BANA KULLUK etmeleri gerektiğini OKU, tebliğ et, yaşa ve yaşat.

Onlara şu ayetlerinin OKUyarak, onları tefekkür ve tezekkür için teşvik et, ilme ve irfana davet et.

“Sana bu mübarek Kitab’ı ayetlerinin düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (SAD/29)

“Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akılllanmaz mısınız?” Enbiya/10

“Şüphesi Allah katından yürüyen canlıların en kötüsünü, düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. “ Enfal/22

İŞTE “İKRA=OKU” emri özetle:

1.İNSANIN ZAHİRİ ve BATINI HAKİKATlerini ve İNSANDAKİ İLMİ araştır, bul,  geliştir, insana hizmet ile Bana hizmet et.

2. Kuran’ı;  içindeki ZAHİR VE BATIN İLMİMİM keşfet, bul, araştır, keşfet geliştir ve sırrım olan insana hizmet et.

3. Alemlerde sergilediğini zahir ve batın İLMİMİ keşfet, araştır, bul,  geliştir bu suretle İNSANA ve BANA hizmet et. “Halka Hakk’ça hizmet Hakk’a hizmettir. “ hakikatini OKU.

4. İlmin zahirini de batınınada İMANIN FARZ olduğunu OKU.

5. İnsana bu kadar nimet verirken beklediğim tek şeyin şu olduğunu OKU.

“ LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RESULLULLAH” TASDİKİ VE ŞEHADETİ

6. SONRA ŞU AYETİMİ onlara bildir:

“Kitabımı OKU. (hayatını muhasebe et) seyret. Bugün hesap görücü olarak NEFSİN kafidir”. (İSRA/44)

Nefsinde bulunan Kuran sırrını ve NURANİ ayetlerimin ne kadarının hakkını verdiğini nefsinde kayıt altına aldım.  Şimdi dünya hayatında “nefsine hayır ve şer ne kaydettinse OKU. Hesap kayıtta.

“İnkar edip ayetleirmizi yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennemliklerdir.” MAİDE /10

“Müminleri müjdele” (AHZAB /47)

Şu ayetlerimi OKUyarak HAYAT NAMAZI anahtarlarını bildir:

“Kim iyilik yaparsa NEFSİ lehinedir. Kim kötülük yaparsa NEFSİ aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir. “ (Fussilet/46)

“Zerre kadar hayır işleyen karşılığını görür. Zerre kadar şer işleyen karşılığını görür.” Zilzal /7-8

İKRA=Nefs emanetiyle HAYAT namazını kıl. Ne ekersen oku biçersin. Her doğan çocuk İslam fıtratında doğar.” Ve İKRA emriyle,  nefsindeki Kuran sırını zuhura çıkarmayla davet edilir. Bu sırrın nasıl açığa çıkarılacağı ise İMTİHAN SIRRIDIR. Sonunda NEFSİNDE kayıtlı KİTABI OKU denerek,  ahiret hayatımızdaki yerimizi bugünden tayin ettiğimiz hatırlatılır.
önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret547400
Hava Durumu
Saat
Takvim