Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ.76. Şeriat-I Muhammedi: Dört Kapı-Kırk Makam-Üç Yakın: SünnetullahŞERİAT-I MUHAMMEDİ: DÖRT KAPI-KIRK MAKAM-ÜÇ YAKIN: SÜNNETULLAH


Efendimiz Şeriat-ı Muhammedi’yi şöyle tanımlıyor: “Şeriatı kavli, tarikati efali, marifet etvari, hakikati esrarı” . ”Şeriat sözlerimdir, tarikat fillerimdir, marifet tavırlarımdır, hakikat sırlarımdır.” Bu dört KAPI birleşik halde olduğunda ŞERİAT-I MUHAMMEDİ denilebilir. Kamil şeriat, Sünnetullah, bu dört kapının birleşimi olan MUHAMMEDİYET MERTEBESİ’dir. Efendimiz her sözün bir manası (batını-hakikati) olduğunu ifade etmişlerdir: “Kuran ‘ın zahiri, batını, haddi ve matla-ı vardır. Yedi batına kadar da batını vardır” buyurarak bizleri HAKİKAT e ve MARİFET ‘e davet” etmişlerdir. Yunus Emre’de bu sırra binaen; “şeriat, tarikat yoldur varana; hakikat, marifet ondan içeri” buyurmuşlardır.

Efendimiz başka bir hadislerinde; “Şeriat bir ağaçtır. Tarikat onun dalları, marifet yaprakları, hakikat ise onun meyveleridir” buyurmuşlardır. Bu hadisin sırrına binaen M.Arabi Hz.leri “Şeceretül kevn(alem ağacı) = İnsan-ı kamil “ eserini zuhura getirmiştir. Şeriat tarikat, marifet ve hakikat DÖRT KAPI olup hepsinin tek ifadesi ŞERİAT-I VE SÜNNET-İ MUHAMMEDİ’dir. SÜNNETULLLAH’ın açılımıdır. Her kapıda 10 (on) makam tahsil edilip yaşanılarak 40 (kırk) makam yaşama adapte edilerek ve bu ahlaklar üç (3) YAKİN ile yani ilmel, aynel ve hakkel yakin yaşanılarak nefste nur olur ve o nur insanı, MUHAMMEDİ

MAKAMA (MUHAMMEDİYET MERTEBESİ ) çıkarır. Kısaca dört kapı ve kırk makamı belirtmeye ve (Ayet ve hadis ve notlarla) yol çizmeye  çalışacağız:

1. KAPI: ŞERİAT 10 (ON) MAKAM:

1.İMAN: Allah‘a, meleklerine, kitaplarına, resüllerine, ahiret gününe ve kader ve hayır ve şerrin Allah ‘tan geldiğine iman etmektir.

2.İSLAM: Kelime-Şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek

3.TEVBE-HAYA –EDEP :

-Nasuh bir tevbe ile Allah ‘a tevbe ediniz (Tahrim/8)

-Allah ‘da onların tevbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah tevbeleri çokça kabul eden,  çok merhameti olandır” (Şura/25)

-Günahlarından tevbe eden, günahı olmayan gibidir, HADİS

-EDEP YA HU

-“Kadrini bilene, haddini aşmayana Allah rahmet eylesin” Hz. ALİ

-“Haya imandandır” HADİS

-“Edep Aklın Suretidir”HADİS

-Şeref,  mal ve soy ile değildir. Lakin şeref, ilim ve edeb iledir” Hz.Ali (kv)

4. TAKVA : Korku ve Ümit arası olmak- Emri bil maruf,nehyi anil münker-

-Benim ahdime, bana verdiğiniz söze vefa gösteriniz ki Ben’de size verdiğim sözümü yerine getireyim” (BAKARA/40)

-“Marufu (iyiliği) emret, münkeri (kötülüğü) yasakla” (Lokman/17)

-Takvanın ilk derecesi günahlardan kaçma, ikinci derecesi tevhid, üçüncüsü vücudundan fani olup Hakk’la BAKİ olmaktır.

-Allah ‘ın rahmetinden ümit kesmeyiniz “ (Zümer/53)

-“Onlar, kalblerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar” (NUR/37)

-Muhakkak ki Allah’ın alim kulları Allah’tan (gereğince) haşyet duyarlar. (korkarlar)” (Fatır /28)

-Sizin Allah katında en üstününüz en fazla takva sahibi olanınızdır”(Hucurat/13)

-“Rabbinin makamından korkan için iki cennet vardır”(Rahman/46)

5.SABIR:  “Allah sabredenlerle beraberdir” (BAKARA/153)

-Muhakkak sabredenlerin ecri hesabsız verilir” (Zümer/10)

-Ey iman edenler! Sabrediniz “ (Ali İmran/200)

6.ŞÜKÜR: -“Şayet şükredersiniz,  bende arttırırım, şayet nankörlük yaparsınız, muhakkak ki azabım da şiddetlidir.” (İbrahim/7)

“Şükredin,  nankörlük etmeyin” (Bakara/152)

7.KANAAT –TEVAZU :-“Kanaat zenginliktir” HADİS

-“ Kanaata yapış, insanların en zengini olursun” HADİS

-“ Allah ‘ım! Beni miskinlerden (mütevazi olanlardan) kıl ve Beni miskinler zümresi içinden haşreyle “ HADİS

8.ÇALIŞMAK : -“ Çalışmak ibadettir “ HADİS

-“Allah alışverişi helal, ribayı haram kılmıştır” AYET

-“Çoluk çocuğunun rızkını helal yoldan kazanmak için çalışan ibadet halindedir” HADİS

-“Hiç ölmeyecekmiş dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış” HADİS

-“Dünya kadın, mal,  mülk değil,  Allah’tan gafil olmaktır” Hz. Mevlana (ks)

-“Dünya ahiretin tarlasıdır” HADİS

9.TEVEKKÜL :-“Kim Allah’a tevekkül ederse O ona yeter” (Talak/3)

-“Allah tevekkül edenleri sever” (Ali İmran/159)

-“Allah ‘a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter “(Nisa/81)

-“Allah bana yeter  ve ne güzel vekildir” (Ali imran /173)

10.SIDK VE İHLAS : -“Bu sadıklara sıdklarının fayda vereceği gündür” ayet

-“ Kim iyi bir şey yaparsa faydası nefsi lehinedir, kimde kötülük yaparsa nefsi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir” (Fussilet/46)

-“İhlas sırrımdan bir sırdır. Onu kullarından sevdiğimin kalbine bir vedia olarak bıraktım” Kudsi Hadis

2.KAPI TARİKAT-10 (ON) MAKAM

1.NİYETİ ALLAH İÇİN KILMAK: (RIZA)

-“Kim Allah için olursa, Allah ‘da onun için olur” Kudsi Hadis

-“Kulum bana kavuşmayı severse, bende ona kavuşmayı severim. Ama bana kavuşmayı sevmeyince ben de ona kavuşmayı sevmem.” Kudsi Hadis

-“Beni bilen taleb eder. Beni taleb eden bulur. Beni bulan sever. Beni seveni öldürürüm. Bir kimseyi öldürürsem diyeti Bana düşer. Bir kimsenin diyeti Bana düşünce onun diyeti bizzat BEN olurum” Kudsi Hadis

-“İman edenler Allah’ı şiddetle severler” (Bakara/165)

-“O halde Allah’a koşunuz. (Zariyat /5)

-“Muhakkak ki şeytan sizin için düşmandır, öyleyse sizde onu düşman edinin” (Fatır/6)

2.CENNET-CEHENNEM HESABI YAPMAMAK:

-“Muhakkak  zorlukla beraber kolaylık vardır. Rabbine rağbet et.” (İnşirah/7-8)

-“Allah ‘ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste, dünyadan da  nasibini unutma” (Kasas/77)

-“O halde Allah’a koşunuz” (Zariyat/5)

3.REHBER MÜRŞİD EDİNMEK :

-Mürşid Muhammed –Rehber Kuran olacak şekilde Muhammedi Varis bir mürşidin rehberliğine talip olmak .

-“Allah’ın eli onların eli üzerindedir” (Fetih/10)

-“Alimler peygamberlerin varisleridir.

-“Topyekün Allah’ın ipine sarılınız” (Ali İmran /103)

-Şayet bilmiyorsanız zikir ehline (ilim sahiplerine) sorunuz” (Enbiya/7)

-Ya Muhammed De ki: “Ben sizden buna karşılık (tebliğ) hiçbir ücret istemiyorum. Ancak yakınlarıma göstereceğiniz sevgi hariç” (şuara /23)

-“De ki :” İşte Benim yolum budur. Ben Allah’a basiret üzere çağırırım. Bana tabi olanlarda basiret üzere davet ederler” (Yusuf/108)

4-İLİM- İRFAN :-“İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana Farzdır.” HADİS

-“ Az ilim, çok ibadetten hayırlıdır” HADİS

-“OKU” (Alak/1)

-“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.” HADİS

-“Rabbim ilmini arttır.” (Taha/114)

-“Rabbanilerden olunuz” (Ali İmran/79)

-“Allah ilim verilenleri derece olarak yükseltir.” (Mücadele/11)

-“Kim ki kendisine hikmet (ilim) verilmişse”,  kendisine çok hayır verilmiştir” (Bakara/269)

-“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ?” (Zümer/9)

5.İHSAN: -“İhsan Allah’ı görüyormuş gibi O’na ibadet etmendir. Zira sen O’nu görmesen de O seni görüyor.” HADİS

-“İhsanın karşılığı ancak ihsandır.” (Rahman/60)

-“O görücü ve bilicidir.” AYET

-“O işitici ve görücüdür.” AYET

6.NEFS MÜCAHEDESİ-TEZKİYESİ:

-“Küçük cihaddan büyük cihada gidiyoruz. Büyük cihad nefsinizle yaptığınız cihaddır” HADİS

-“Mücahid nefsiyle savaşandır.” HADİS

-“Nefsini tezkiye eden kurtulmuştur. Nefsini tezkiye etmeyen zararda –ziyandadır.” (Şems/9-10)

-“Beni Müslüman olarak öldür ve beni Salihler arasına kat” (Yusuf/101)

7.NEFS MUHASEBESİ :

-“Hesaba çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekin.” HADİS

8.ZİKİR : Hakkın emirlerini bilfiil icra edip yerine getirmek.

-“Beni zikredin Bende sizi zikredeyim.” (Bakara/152)

-“Allah ‘ı zikir en büyüktür.” (Ankebut/45)

-“Ey iman edenler Allah’ı çok zikredin.” (Ahzab/41)

-“Ayık olun! Kalpler Allah’ı zikretmekle mutmain olur.” (Rad/28)

-“Allah ‘ı çok zikredin ki kurtulasınız.” (Cuma/10)

-“Rabbinin ismini zikret.” (Ala/”15)

-“Allah ‘ı zikredin.” (Bakara/239)

-“Kim ki Beni zikretmekten yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır.” (Taha/124)

-“Bilmediğinizi zikir ehline sorun.” (Nahl/43)

9.HİZMET : “Kim hizmet ederse, ona hizmet edilir.” HADİS

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz” HADİS

“Halka Hakk’ça hizmet, Hakk’a hizmettir” Kelam-ı Kibar

10. YARATILMIŞLARA MUHABBET, MERHAMET, CÖMERTLİK

-“Cömertlik cennette bir ağaçtır. Dalları da dünyaya sarkmıştır. Kim o dallardan tutarsa, o dallar onu cennete çeker.” HADİS

-“Merhamet edin ki, merhamet olunasınız.” HADİS

-“Yerdekilere merhamet edin ki, göktekilerde size merhamet etsin” Kudsi HADİS

-“Mümini kalbi beytullah, arşullah, hazinetullah, miratullah” HADİS

3.KAPI HAKİKAT 10 (ON) MAKAM

1.Dünya ve Eşyanın Hakikatini Bilmek :

-Her mevcudda Hakk’ı ve isim ve sıfatlarını görmek.

-“Nereye dönerseniz Allah’ın vechi oradadır.” AYET

-“La ilahe illa hüvel lehül esmailhüsna” (TAHA /8)

2.HALKA HAKK NAZARİ İLE TEK HÜVİYET NAZARI İLE BAKMAK

-“Allah yeri ve gökleri HAKK olarak yarattı.” (Ankebut/44)

-Hu sırrını bilmek

-“Kesrette Vahdet, Vahdette Kesret Şuhudu”

-“Hüvellahüllezi la ilahe illa Hu” (HAŞR/23)

-“Hüvelevveli,  vel ahiri vez zahiri vel batın.” (HADİD/3)

-“ZAT Nefsini latif kıldı Hakk dedi, kesif kıldı halk dedi” Kelam-ı kibar

3. VAHDETİ VÜCUD ŞUHUDU İDRAKİ:

-Bihi Bihu sırrı

-Hu sırrı

-“Hüvel evveli vel ahiri vezzahirivel batıni” (Hadid/3)

-“Külli şeyin halikun illa vechehu” (Kasas/88)

-“Ben sizinle beraberim.” (TAHA/46)

-“Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu” (Ali İman /18)

4. ZAHİR-BATIN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI

-“Hüvel evveli vel ahiri vez zahiri vel batın” HADİD/3

-“La ene illa hu” – özü ve sözü bir

-Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

-“O her an bir tecellidedir.”(Rahman/29)

-“Tecelliye HAKK ile riayet KULLUKtur.

5.TEVHİD HAKİKATİ :Uluhiyet ve Hüviyet tevhidini birleştirerek nefsinde ve alemde Mutlak Tevhide ulaşmak.

HAKK, tek vücud hüviyetiyle, hüviyetinde alemlerin her zerresinde; Zatıyla kaim ve batın, vücuduyla mevcud, sıfatıyla muhit ve tecelli,  esmasıyla malum ve tecelli, kudretiyle fail, fiiliyle zahir, eserleriyle meşhud ve batını ile SIR olarak uluhiyetini sergileyendir.”

(Hu Hu ALLAH HU ‘SIRRI)

“Enfüste ve afakta ayetlerimizin HAKK olduğunu göstereceğiz.” (Fussilet /53)

6.NEFSE ARİF OLMAK HAKİKATİ :

-Nefsine arif olan Rabbine arif olur.

-“Tek nefisten halkettik” (Nisa/1)

-Zatı Nefsi ve Nefsi natikayı ve ilişkiyi ve tevhid açısından birliğini bilmek.

7.HAKİKAT-İ MUHAMMEDİ’Yİ BİLMEK

-“ Allah” tecellisi

-Hakikat-i Muhammedinin Zat-ı hüviyetin ilk taayyünü olduğunu ve her taayyün de ilişkisini bilmek

-Nur-ı Muhammed (Nur-ı Hu) şuhudu

-Muhammedi Şuhud,

-Hüviyet-i Muhammedi’nin Hüviyet-i Zat zahiri olduğunu idrak etmek-müşahede etmek

Her iki cihanda her şey HAKK ile KAİM Mirat-ı Muhammedden ALLAH görünür DAİM

-Gözümün Nuru Namaz ve” Bir nur gördüm “kelamlarının müşahedesi

8.KABE-KURAN VE İNSANIN HAKİKATİ

-“İnsan ve Kuran bir batında doğan ikiz kardeştir” HADİS

-“Müminin kalbi beytullah, arşullah, hazinetullah,miratullah” hadisini idrak etmek.

-“Taayyün ve tecellilerini bilmek ve belirtilen üç şeyde bulmak

-Hakikat-i insan-Kuran-‘in Hakikati Muhammedi tafsili olduğunu idrak

-Kabenin Rabbine sığınırım” hadisini yaşamak

-“İki cihan bedbahttı kim gönül kırar ise”

- “Attığın zaman sen atmadan Allah attı” (Enfal/17)

9.SUHUDİ VE VÜCUDİ İMAN

Vahdeti Şuhud ile Vahdeti Vücud müşahedesi ile gerçekleşen yakin

-“Şehidallahu enneuhu la ilahe illa hu”

-"Hüvellahüllezi la ilahe illa Hu”

10.NOKTA VE AN-I DAİM HAKİKATİ

-Noktanın sırrını idrak

-Bihi Bihu sırrını idrak

-Billahi sırrını idrak

-Besmele Sırrını idrak

-Hacer-ül Esved sırrını idrak

-“Benimle görür” Benimle işitir” kudsi hadisini idrak

4. KAPI MARİFET 10 (ON) MAKAM

1.MARİFET-İ MÜBDİ :Halk edicisine olan fakrını ve muhataçlığını  ve bir yaratıcısı (halkedeni) olduğunu idrak.

2. MARİFET-İ ESMA VE SIFAT:-Nefsinde ve afakta O’nu ve isim ve sıfatlarını müşahede

-“Yeri ve gökleri HAKK olarak yarattık” Ankebut/44

-“Nereye dönerseniz Allah’ın veçhi oradadır.” ayet

3.MARİFET-İ NEFS VE MARİFET-İ FAKR

-“Nefsine ve Rabbine arif olmak”

-TEK NEFS HÜVİYETİNDE FANİ HÜVİYETİYLE BAKİ OLMAK

-Her tecellide O’na fakrını ilan etmek

-Nefsin O’nun olduğunu idrak etmek

-Tecelliye muhtaç olduğunu ve tecelli ile var olduğunu ve tecellinin kaynağının HAKK olduğunu bilmek

-TEK NEFİS’TEN KASTEDİLENİ İDRAK ETMEK

-“ Fakr iftiharımdır” ve “Fakr iki cihanda yüz karasıdır” ve “Fakr tamamlandığında O Allah ‘tır.” Hadislerini bir bütünlük içinde idrak etmek

4.MARİFETİ BİLLAH = Yukarıdaki marifetlerle Allah’ın Zatıyla Zatından Zatına BİLLAHİ sırrıyla baki olmak. “Allah “ ismi camisinin mazharı olup ilmini Hakk’tan almak. Hakk’la BEKABİLLAH makamına geçmek.

5.VAHDETİ VÜCUD MERTEBELERİNDE HER MERTEBENİN HUKUKUNA HAKKIYLA RİAYET

-Vücud TEK ve BİR,  MERTEBELERİ ve düzeyleri çoktur. Mertebelere ve düzeylere riayet şarttır. Mertebeler ve düzeyler arası ilişkiyi sağlayan ilahi hukuk, Şeriat-ı Muhammedi olup ona tabi olmak şarttır.

-“Nasa akılları düzeyinde hitap ediniz” HADİS

-Her mertebenin, mertebeler arası ilişkilerini ve hukukunu korumak. (İnsan-insan, insan-hayvan, insan-bitki,nefs mertebeleri arasındaki ilişkiler vb.)

6.VAHDETTE KESRET VE KESRETTE VAHDETİ TEK NOKTADAN MÜŞAHEDE

-Muhammedi Şuhud

7.VUSLAT-MİRAÇ

-Mutlak Tevhid sırrıyla yaşam

-Anıllah-Billah sırrı ile yaşam (Hu Hu ALLAH Hu SIRRI )

-“Şehidallahu ennehu la ilahe illa Hu”

-“Dur! Rabbin namaz kılıyor” hadisini idrak

-Vuslat ve Miraç marifetibillah ve tevhiddir.

8.MÜNACAAT :-“Nerede olursanız O ilahi hüviyetiyle sizinle beraberdir.”(Hadid/4)

-“Ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm” (Taha/46)

-“Benimle görür, Benimle işitir, Benimle söyler..” kudsi hadisiyle yaşam

9.ABDULLAH-ABDUHU SIRRI İLE YAŞAM

-Kuran-ı Natik ve Yaşayan Kuran İdraki

-Fatiha sırrı ile hayat namazını kılmak

-Hüviyeti ve Hakikati ile HAKK, taayyün ve suretiyle ABD olmak.

-Zahir ve batın bütünlüğü içinde zahiri Şeriat-ı Muhammedi ve batını Hakikat-i Muhammedi olarak yaşam

-“Abduhu ve resuluhu” lafzını idrak

-Kelime-i şehadetle yaşam

-“Benimle görür. Benimle söyler…” kudsi hadisini yaşamak.

10.İKAN-İLMİ LEDÜN

-Marifetibillah sırrıyla ledün ilmini Zat’tan almak.

-“El yakıynü HÜVEL HAK hakikatiyle hüviyetinde ve alemlerde Zatı, sıfatı,  esması ve fiiliyle HAKK’ı müşahede etmek

-la vücude illa Hu

-la veche illa Hu

-“Biz ona ilmi ledünni öğrettik.” (Kehf/65)

-“İlim ile diri olan ebeden ölmez” HADİS

Dört kapı-kırk makam, üç yakin ile yaşanarak MUHAMMEDİ MERTEBEDE KEMAL tahsil edilmiş olur.


önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam126
Toplam Ziyaret548191
Hava Durumu
Saat
Takvim