Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ.75. Adem’in Yasak Ağaca (Benlik Şirki- Enaniyet) YaklaşmasıADEM’İN YASAK AĞACA (BENLİK ŞİRKİ- ENANİYET) YAKLAŞMASI


Hakk Kuran’ı Kerimde şöyle belirtiyor:

“Dedik ki: Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz.” (Bakara/35)

Cennet kelimesi; cin, cinnet, cenin, cinan kökünden gelmekte olup “ ÖRTÜLÜ” anlamına gelir. Cennet “benliğin =enaniyetin” ÖRTÜLÜ olduğu huzur, selamet yurdu olup “latif” olduğu için “cin” kökünden gelmektedir. İşte AĞACA (ŞECER) yaklaşmayın emri; ENANİYET ve BENLİK VEHMİNE yanaşıp Benim ile NİZA=MÜNAKAŞA yaratmayın, ZATIMA SAVAŞ AÇMAYIN uyarısıdır. Zira Ademoğulları Elest Misak ‘ında bu sözü vermişlerdir. ŞECER kelimesi Arapça ‘da 1.Ağaç  2.olmak , vuku bulmak, ortaya çıkma, zuhur etmek 3. Tartışmak, birbirine girmek , münakaşa etmek anlamlarına gelir. NİSA suresi 65.ayette bu manada kullanılmaktadır. Ayette:

“Hayır Rabbine andolsun ki , aralarında çekiştikleri şey hakkında (şecerabeynehum) seni hakem tayin edip, sonrada senin vereceğin hükümden dolayı “nefislerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle (teslimen) teslim (yusellime) olmadıkça” iman etmezler” buyurulmaktadır.

İşte cennette örtülü olan BİRİMSEL BENLİK=NEFS anlayışı, zira Adem ve Havva BİLLAHİ sırrı ile ZATI NEFS ile Hakk ile hüviyet beraberliği içinde idiler; Hakk’ın emrine “ağaca=benlik vehmi=enaniyete” yaklaşmayın” riayet etmeyerek NEFİSlerine zulmetmiş oldular. NİSA/65 te münakaşanın kaynağının NEFS olduğu açıktır. Havva’nın şeytana kanma sırrı da budur. Kadın “Nefs” olduğundan NEFS’lerinde enaniyet (TEK NEFİS ve O NEFİSTEN ZEVCİNİ halk ettim sırrı ) buldular. Şeytan gibi; “(iblis kibirlendi (enaniyet) benlik iddiasında bulundu ) ve kafirlerden oldu”( Bakara/34) ayetinde belirtildiği gibi benlik=enaniyet ağacına yaklaşıp yasak meyveyi yiyince KURBİYET=yakınlık kurunca AYIP YERLERİ =NEFSlerindeki BENLİK ŞEHVETİ” zuhura çıktı. Bunu anlatan ayette:

“Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı (herice) Bunun üzerine bizde “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma (meta) vardır” dedik” Bakara /36

İşte insanların birbirlerine karşı münakaşası da tartışmada, birbirine girmesi de ve bütün bunları açığa-zuhura çıkmasının nedeni de BENLİK VEHMİ=ENANİYET=BENLİK ŞİRKİ ‘dir.

İşte Elestteki Misak’ın yerine getirilip getirilmeyeceğine dair “İMTİHAN SIRRI“ nın kaynağı da bu ŞİRK’tir. Bu nedenle “ŞİRK EN BÜYÜK ZULÜMDÜR”(Lokman /13) buyurulur.

İşte yukarıdaki Bakara/35 te “yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz” uyarısının kaynağı budur. Surenin devamında da şöyle buyuruluyor:

“İnin oradan hepiniz. Tarafımdan size hidayet gelirde kim ona uyarsa, onlar için herhangi biri gelirde kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir” dedi. (Bakara /38)

İşte hidayet yolu TEVHİD yolu olup, şirkin tedavi edilmesi yoludur. Bu nedenle HAKK, Kitapları ve resülleri ile insanları ezelden –ebede TEVHİD- HİDAYET yoluna davet etmektedir.

“Bütün peygamberler “la ilahe illallah “ hakikatini tebliğ etmişlerdir. “ buyurularak bu sır anlatılır. İşte Hakk’ Adem’e lütuf ve rahmetiyle tecelli ederek :

“Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Böylece (bu kelimeler ile ) tövbesini kabul etti. Şüphesiz O , tevbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.” (Bakara /37). İşte Adem’in tevbe kelimeri şu ayette verilmektedir: “Rabbena ZALEMNA ENFÜSÜNA” “Rabbimiz NEFİSLERİMİZE ZULMETTİK, eğer bize mağrifet ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz” (ARAF/23)

İşte Hakikat-i İNSANİYE temsili Adem-Havva kıssası ile “NEFSİ NATİKA” hakikatine arif olmayıp, Benlik Vehmi ile ENANİYET ile nefse sahip çıkmak ve Zat-ı Hakka ortak koşmak NEFSE ZULÜMDÜR.  Küfürdür.

Bu nedenle bu şirk ve zulüm-küfürden kurtulmanın yolunu Efendimiz şöyle açıklamıştır: “Nefsine arif olan Rabbine arif olur”

Adem tevbe etti; mağfiret ve rahmete nail oldu. İblis, kibirlendi ve tevbe etmeyerek KAFİRlerden oldu.  Ve GADAP tecellisine maruz kaldı. İşte BENLİK VEHMİ Celal-gazap tecellisini talep eder. Efendimiz Bu BENLİK VEHMİ ve ŞİRKİNDEN kurtulmamız gerektiğini şu hadisle açıklamaktadır:

“Vücudundan (Varlığından =varlık iddiasından) daha büyük günah olamaz”

İşte yukarıda NİSA/65 ayetinde belirtilen:

“Nefislerinde sıkıntı duymaksızın” “TAM TESLİMİYETLE” ,NEFSE ARİF olmamız istenerek Müslüman (selamette) olmanın sırrı açıklanmaktadır. Ayrıntılı bilgi diğer makalelerde mevcuttur.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam0
Toplam Ziyaret547396
Hava Durumu
Saat
Takvim