Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ. 68. Cibril Hadisi = İman-İslam-İhsan-İkanCİBRİL HADİSİ = İMAN-İSLAM-İHSAN-İKAN


Cebrail Aleyhisselam, Hz. Peygamber’inde aralarında bulunduğu bir sahabe topluluğuna insan suretinde gelmiş;  iman, islam, ihsan ve kıyamet alametleri gibi bazı soruları Allah Resulüne sorarak cevaplarını almıştır. İşte Cebrail (as)‘in bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettikleri bu hadise “Cibril hadisi” adı verilmiştir.

Abdullah b. Ömer’in babası Hz.Ömer‘den naklettiği bu hadis şöyledir: “Bir gün Resullullah (sav)‘ın yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru, Peygamber (sav)‘in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu ve: “Ya Muhammed! Bana İSLAM’ın ne olduğunu söyle! dedi. Resulullah (sav): ”İSLAM; Allah;’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in de Allah Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt’i hac etmendir“ buyurdu. O zat “ Doğru söyledin” dedi. Babam dedi ki: “Biz buna hayret ettik; zira hem soruyor, hem tasdik ediyordu”. “Bana İMAN ‘dan haber ver! dedi. Resullullah: Allah‘a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman bir de kadere, hayrına, şerrine inanmandır“ buyurdu. O zat yine: “Doğru söyledin” dedi. Bu sefer “Bana İHSAN ‘dan haber ver! dedi. Resullullah: “Allah’a O’nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da O seni muhakkak görür” buyurdu. O zat: “Bana KIYAMET ten haber ver dedi. Resullullah : “Bu meselde kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir” buyurdular. “O halde bana alametlerinden haber ver “ dedi. Peygamber Efendimiz: “Cariyenin kendi sahibesinin doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir” buyurdu. Babam dedi ki: Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Resulü bana : “Ya Ömer: O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun? dedi. “Allah ve Resulü bilir“ dedim. “O cibril’di. Size dininizi öğretmeye gelmişti” buyurdular.

Hadiste geçen mertebeleri inceleyecek olursak

1. İSLAM: Bu konuda bilgi “32-54 farz, makalemize batını özellikler açıklandığından o makaleye bakılması uygun olur.

2. İMAN:  Bu konudaki bilgi “NOKTA, B, BİLLAHİ ve HU SIRRI İLE İMAN” Makalemizde ayrıntılı olarak verildiğinden o makalelere bakılması uygundur.

3. İHSAN: BU konudaki bilgi “KUL-HAK –HÜVİYET beraberliği“ ve HÜVİYET, ULUHİYET ve RUBUBİYET tevhidi makalelerimizde ayrıntılı olarak verildiğinden tekrarlanmadı

4. İKAN: Kişinin kıyameti onun ölümüdür. Mecburi ölüm kaçınılmazdır. ”Tüm nefisler ölümü tadıcıdır” ayeti bu hakikati anlatır. Söz konusu kıyamet, iradi ölümle olursa, kişi kıyamet alametlerini bu alemde yaşar. “Ölmeden önce ölünüz” hadisi iradi ölümü bize bildirmiş ve “İlim ile hayy(diri) olan ebeden ölmez” buyurarak ahiret boyutunun açıklamıştır.

“Ölmeden önce ölmek” NEFSİNİ HAKKA teslim ederek FENAFİLLAH ve FAKR halinin yaşanmasıdır. İşte kıyamet alametleri olarak bahsedilen: Cariyenin kendi sahibesin doğurması: Kişinin emrindeki nefsinin farkına varıp, NEFSİNE arif olması sonucu nefsini sahibine teslim etmesi, kendi nefsinin (birimsel nefs) HAKK’ın NEFSİNİN (HAKİKATİ NEFS) izdüşümü olduğunu idrak ve müşahede etmesidir. Bu ise FAKR halidir. Yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarından kasıt “FAKR İLE İFTİHAR “ eden ferdlerdir.

KOYUN ÇOBANLARI olması: Fakr halinden sonra BEKA ile şereflenerek, başkalarının nefislerinin terbiye- tezkiye ve irşad makamına yükselmelerinin temsilidir. Bina yapmakta yarışmaları: Hakk’ı tebliğ ile “gönül kabeleri” inşasında HİZMETLE yükümlü olmalıdır. İşte bu mertebe “FAKR TAMAMLANDIĞINDA O ALLAH’tır” ve “İlim ile hayy olan ebeden ölmez” hadislerinin tahakkuk etmesidir. Bu mertebe ise İKAN mertebesidir. Bu konudaki ayrıntıları “YAKİN MERTEBELERİ “makalesinde verildiğinden tekrarlanmadı.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam125
Toplam Ziyaret548190
Hava Durumu
Saat
Takvim