Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

T.İ. 44. Allah İndinde Din İslamdır Ayeti


“ALLAH İNDİNDE DİN İSLAMDIR” AYETİAllah’ın indi, O’nun İLMİ ZAT mertebesidir. Allah Nefsindeki ilmin tümü “ilm-i Zat” mertebesidir. İlm-i Zat, “Cem-i esma ve sıfatı Cami Zat” olan Kuran ile zuhura çıkarılmıştır. İnsanın hakikatı (hakikat-ı İnsaniyye)de ayan-ı sabite olup, ilmi hakikattir ve Kuran ile teçhiz edilmiştir. “insan ve Kuran ikiz kardeştir” hadisi bu hakikati anlatır. Kuran Adem’den Efendimize gelen kadar her bir semavi kitap ile semavi kitabın indiği kavmin idraki ve anlayışına uygun olarak indirilmiştir. Hz. Ali (kv): “Dört kitabın özeti ve sırrı Kuran’dadır…” buyurmuşlardır. Her bir peygamberde İlm-i Zat’ın hakikati olan Kuran’dan ilgili bölümleri Nur-u Muhammedi’yi taşıyarak kavimlerine sunmuşlardır. Efendimiz: “Adem su ve balçık halinde iken Ben peygamberdim” ve “Biz son gelen ilkleriz” buyurarak, Hz. Adem’den Efendimiz’e gelene kadar her peygamber ve velinin Nur-u Muhammedi’yi taşıdığını ifade etmektedir. Her semavi kitabın ve peygamberin hakikatı ve İLMİ HAKİKATİ aslında “Kuran” ve “Nuru Muhammedi”dir. bu hakikat zahirine her peygamberin kavminin idraki ve zamanın gereğine göre inzal olunmuştur. Bu nedenle Adem’den Efendimiz’e gelen kadar tatbik edilen sistem KURAN ve İSLAM’dır. İslam Hz. Adem zamanında Ademiyyet mertebesinde, Nuh zamanında Nuhiyyet mertebesinde, Musa aşamasında Museviyyet mertebesinde, İsa zamanında İseviyet mertebesinde, Muhammed zamanında Muhammediyet mertebesinde temsil ve tafsil edilmiştir. Bunu okul mertebelerine benzetirsek; Ademiyyet ve Nuhiyyet ilkokul, Museviyyet ortaokul, İseviyyet lise, Muhammediyyet üniversite eğitimidir.  Her bir mertebe de İslam’ın efal, esma, sıfat ve Zati hükümlerde Kuran ile vaaz olunmuştur. Bu nedenle insanların tümü ümmeti Muhammed’dir. İslam’ı henüz kabul etmeyenler ümmet-i davet, kabul edenler ise ümmet-i icabet hükmündedir. Bu nedenle İslam tüm peygamberlere ve semavi kitaplara imanı emreder. Yine bu nedenle İslam’ın temelinde insan vardır. Tebliğ ise temel faktördür. Her insan İslam’ın bir mertebesinden diğer mertebesine davet edilir. Tebliğ ve irşadın sırrı budur.

Yani Kuran’daki peygamberler ve kavmi bugünde insanlar arasında mevcuttur. Ademiyyet mertebesinde bulunan, bir üst mertebeye; museviyye mertebesinde olanlar, Muhammediyete her an davet edilmektedir. İçimizde ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri olduğu gibi, insanlar arasında da değişik islam mertebelerinde kişiler vardır. Bize düşen görev uygun mertebelerden uygun tebliğler ile kişileri İslam’ın ilgili mertebelerine davettir. Efendimiz bu hususu “İnsanlara akılları düzeyinde hitap ediniz” hadisiyle açıklamıştır.  Akıl düzeyleri nefs mertebeleri olup, her kişi “nefsindeki İslam”ı geliştirmek ve Muhammediyet mertebesine ulaşarak “Müslüman” olmakla mükelleftir. Bu nedenle “ilim, kadın erkek her müslümana farzdır.”önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret547414
Hava Durumu
Saat
Takvim