Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 95. Bedi İsmi ve YaşantısıBEDİ İSMİ ve YAŞANTISIEşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan. Örneksiz, maddesiz yaratan. Kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan. Cenab-ı Hak buyuruyor: "O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır." (Enam/101), "Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol!" der,  o da hemen oluverir." (Bakara/117).

O, bütün göklerin ve yerin, benzersiz yaratıcısıdır. Bütün ulvî ve sûflî âlemden hiçbiri yokken, örnek olacak, aynîlik ifade edecek kanun, asıl, madde, şekil, nümune, örnek denecek hiçbir şey mevcut değilken, ilk önce bunları benzersiz meydana getiren ve yaratan, her türün ilk ferdini, ilk örneğini yaratıp yoktan vücuda getiren ve böyle icat etme âdeti ve zatına mahsus fiilî sıfatı olan ve bundan dolayı misali, eşi ve benzeri bulunmak ve tasavvur edilmek ihtimali olmayan ve onun varlığı ve icadı olmadan bir yokun vücuda gelmesi ve herhangi bir şeyin var olarak ayakta durması mümkün olmayan yüce yaratıcıdır.

Hiç benzeri ve modeli ortada olmadan çeşitli şeyleri yaratan Allah'tır. Mesela, insanın daha önce bir benzeri yok iken, yoktan var etmiş ve en güzel bir biçimde meydana getirmiştir.. İşte bu Hakk'ın ezeli bir kudretidir. Bu kudret karşısında eğilmemiz ve Hakk'a daha fazla bağlanmamız lazımdır. Binlerce ibret önümüze seriliyor. Onlara o gözle bakmalı ve ona göre değerlendirmeliyiz.

El-Bedi, kendisini izhar etmezden önce kendisinden başka kimsenin bilmediği şeyi zuhur ettirendir. Allah Teala bu yüzden devamlı surette mübdi’dir. Zira alemi her an yeniden var etmekle ve alemi o andan önce ve sonra üzerinden olmadığı yeni bir düzenle zuhur ettirmektedir. El-Bedi, alemde sürekli olarak ibda ile tecelli eder. Bu isim ilahi fiillerin isimlerindendir. Bu ismin sıfatı ibda’dır. İbda, her hususi şeyde hususi bir tarz üzere hususi bir tecellinin tekrar ve iade etmeksizin zuhurudur. Alemin değişmesi ve çeşitlenmesiyle her an tecelli çeşitlenir. Allah Teala bu konuda “O her an bir şe’ndedir” (Rahman/29) buyurmaktadır. El-Bedi, el-Mubdi, önceki bir örneğe göre olmadan yaratan demektir. Yaratmada O’nun benzeri ve var etmede ortağı yoktur. Bu ismin hükümleri genellikle hayal mertebesinde zuhur eder. Çünkü bu kuvvetin özelliği, manaları yaratmak ve onları mana mahsus surete intikal etsin diye, lafız suretlerine indirmektir. Bu kuvvetin bundan başka bir şeye gücü yoktur. İbda, hayali bir iştir, bununla beraber eseri kevnde zuhur eder. Şu halde kevn ilahi hayaldir. Gerçekliği Hakk’ın indinde olan ilahi hayal. Buna göre varlıklar, ya Hakk’ın tecellilerinin eserlerinin tecelligahları ve mazharları, Hakk ise, kabiliyet ve özelliklerine göre mazharlarda zuhur edendir. Alemdeki her tecelli Hakk’a dayanır.

“De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O'na) döneceksiniz.” (Araf/29)

Doğruluk iyiliğe götürür iyilikte cennete götürür. Kişi doğru sözlülüğe devam ettikçe Allah katında “sıddık” olarak yazılır. (H.Ş.)

Allah yolunda ayağı tozlanan kimseye Cehennem ateşi dokunmaz. (H.Ş.)

İnsanlara en güzel şekilde muamele et. (H.Ş.)önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekilerZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam144
Toplam Ziyaret540137
Hava Durumu
Saat
Takvim