Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 75. Zahir İsmi ve YaşantısıZAHİR İSMİ VE YAŞANTISIGörünen, varlığı aşikar olan. Cenab-ı Hak buyuruyor: "O Evvel'dir, Ahir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır." (Hadid/3).

Zâhir, varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey O'nun varlığına delildir. Hiçbir şey yoktur ki varlıkta ortaya çıkarken daha evvel O'nun varlığını isbat etmiş olmasın. Mamafih her görüneni de O zannetmemelidir. Çünkü O, âşikâr olmakla beraber gizlidir de. Duygularla hissedilemeyip hayal ile algılanamayacağı gibi, varlığının hakikatı da, akılların idrak ve kavrayışına sığmaktan münezzehtir. Binaenaleyh O'nun için ne yalnız Zâhir ne de yalnız Bâtın diye hükmetmemeli, hükmü, âtıftan sonraya bırakarak "Zâhir ve Bâtın" demelidir.

O görünmeyen Zâhir, gizlenmeyen Bâtın'dır. Yardım etme ve rızık vermede Zâhir, varlıkların oluşumunu sağlayan Bâtın'dır. Allah'ın Zâhir oluşu, O'nun her şeyden üstün olmasını gerektirir.

Bu İsmi Bilmenin Faydası Allah'ın bu ismini bilmek, kalbin tek bir ilaha yönelmesini ve ona ibadet etmesini sağlar. Bu isim insana, bütün içtenliğiyle yöneldiği, ihtiyaçlarını ilettiği ve sıkıntılı anlarda sığınıp dayandığı, hiçbir şeye muhtaç olmayan gerçek bir ilahın var olduğunu anlamasını sağlar. Bu anlam kulun kalbinde yer ettiğinde ve kul, Rabb'ini Zâhir ismiyle tanıdığında ibadetleri bir düzen ve intizama girer. Bu ibadetler kendisi için bir sığınak, barınak ve korunacak bir yer olur. Dilediği zaman bu sığınağa girer ve huzur bulur.

Cuma namazından sonra 15 kere "Yâ Zâhir" ismini okursa batını, iç alemi münevver olur, nurlanır.

Ez-Zahir, mahsus, makul, malum, hükmi, görünür ve görünmez mevcutların hakikatidir. Bu isimde aynı şekilde izafi bir isimdir. Bu isim sıfatların isimlerinden olup bu ismin sıfatı zuhurdur. Zuhur, Hakk’ın ulvi, süfli, takdisi, teşbihi, Hakk’a ve halka ait varlık mertebelerinde bulunan şehadete ait taayyün yerlerini, gaybi mazharların ve hükmi tecelliden dolayı batın olmuştur. Çünkü O’nun dışındaki varlıkların, Hakk ancak kendi varlığından ibaret olan her varlıkla onlara zuhur edene değin bir varlığı yoktur. Bu yüzden Hakk zuhuru bakımından batın, batınlığı bakımından ise zahirdir. Hakk’ın dışındaki varlıklar ise O’nun aksine bir yönden zahirdirler ve zahir oldukları bu yönün gayrı bir yönden de batındırlar. Sufilerin “Zuhurunun şiddetinden dolayı Hakk perdelenmiştir” sözleri bundandır. Ez-Zahir, kendisi için zuhur edendir. Bu nedenle O, daima zahirdir.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (Fatiha/2)

Her şey için bir zekat vardır. cesedin zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır. (H.Ş.)

En faziletli günlerden biri Cuma günüdür. O gün bana çokça salat ü selam getiriniz. Zira sizin salatınız bana arzolunur. (H.Ş.)

Sizden biriniz geceleyin kalkarsa ilk evvel hafifçe iki rekat namaz kılsın. (H.Ş.)

önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret487962
Hava Durumu
Saat
Takvim