Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 66. Macid İsmi ve YaşantısıMACİD İSMİ VE YAŞANTISI


Şanlı, şerefli. Azameti, kadri ve şanı büyük. Şerefi, kerem ve fazileti bol. Kullarından istediğine, şan ve şeref veren. Bu mübarek isim el-Macid şeklinde Kur'anı Kerim'de zahiri olarak geçmiyor. Cenab-ı Allah'ın isimlerini sayan hadis-i şerifte geçmektedir. Bu isme olan ihtiyaç, Allah katındaki bütün şerefli makamlara ulaşmak adına duyulan bir ihtiyaçtır.

Mevla'nın kullarına verdiği nimetler ölçüsüzdür. Çünkü O, sevdiği kullarına ölçüsüz verir, karşılıksız ikram eder ve dilediği an onları mağfiret buyurur. Zira O'nun ihsanı boldur. Bunu bilmek ve O'na şükretmek lazımdır.

Tüm yüceltici nitelikleri elde ederek bir şeref derecesine ulaşmak, bu ismin tahallukudur.

O, Zatında tazim ile nazar kılandır. Böylece kendisinden gizli kalmayan üstün şerefli ve aziz yüceliği Kibriya, azamet, celal ve sena sıfatlarının iktizaları üzere Zatıyla Zatına zuhur ettirendir. Bu manayı ancak “garip müminler” bilebilir. Mecid ve Macid vasfı ancak mümin ariflere ait bir özelliktir. Bu isim sıfatların isimlerindendir. Bu ismin sıfatı MECD’dir. Mecid isminde bu sıfattan köken alır. O bahisde okunmalıdır. Mecd, sonu olmayan Kibraya ve azamet sıfatlarından bulunduğu hal ile Hakk’ın Kendi Zatına nazar kılmasından ibarettir.

El-Macid isminin sıfatı olan mecd ile el-Mecid isminin sıfatı olan mecd arasındaki farka gelince; el-Mecid isminin sıfatı olan mecd Hakk’ın bulunduğu hal üzere azamet ve Kibraya sıfatlarının kendisi için sabit olmasından ibarettir. El-Macid ismin sıfatı olan mecd ise Hakk’ın bu sıfatları ile Zatına nazar kılmasından ibarettir ki, Hakk bununla Zatına nazar kılmaktan bir an bile geri durmaz. Bu yüzden Hakk bir yönden el-Macid, diğer yöndende el-Mecid diye adlandırılır. Bu nedenle her iki isim ayrıdır. Allah’ın isimleri arasında hiçbir mükerrer isim yoktur kitapta bu sabittir. Ondan da tekrar yoktur.

“Rabbinin yanında olanlar, büyüklük taslayıp O’na ibadet etmekten (kulluktan) geri kalmazlar, (daima) O’nu tesbih ederler  Ve O’na secde ederler”  (A’raf/206)

Allah’ın rızasını gözetirsen, hanımının ağzına verdiğin lokmadan bile sevap kazanırsın. (H.Ş.)

Ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen herhangi bir Müslümanı Allah çocuklara karşı şefkatinden dolayı Cennete koyar. (H.Ş.)

Cuma günüde bir saat vardır ki, bir Müslüman namaz kıldığı halde o saate rastlar da Allah’tan bir şey dilerse muhakkak Allah onun dilediğini yerine getirir. (H.Ş.)

önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam141
Toplam Ziyaret540134
Hava Durumu
Saat
Takvim