Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

n.h. Vitr Namazı

VİTR NAMAZI

Vitr eşyada Hakkı bilmek içindir. “Eşyanın hakikatine ermek” demektir. “Allah neye tecelli ederse o şey Allah’a boyun eğer” hadisince eşyanın Allah’ın esma ve sıfatlarının tecellisi içinde O’nun uluhiyetinin ve Rububiyetinin idrakinde olmaktır. Tek ve Bir Allah’ı vasıflarıyla idrak etmek demektir. Allah’ı vekil edinip O’nun önünde adeta ölüler haline gelmek ve bu açıdan Allah için nefislerin tezkiyesini sağlamaktır. Bu namazla tezkiye hakiki anlamda gerçekleşmektedir. “Vitr bütün Müslümanlar üzerinde haktır. Kim üç rekat vitr kılmak isterse, bunu yapsın, kim bir rekat vitr kılmak isterse o da öyle kılsın” hadisi bize Allah’ın hakikatine ulaşmanın anahtarı “vitr namazı” kılınmıştır. Vitr ikincisi olmayan tek rekattır. Zatı bakımından Hakkın bizden ayrıştığı yöndür. Tenzihtir.

Tek rekat vitr, Mutlak Birliğe aittir. Üç rekat vitr kılınan vitri kılanın vitri ise uluhiyetin ve rububiyetin bilinmesidir. Bu özellikleri ile İlahi Zatı birlemektir. Ferdiyet özelliklerini birlemektir. Ferdiyetin vitriyetidir. “Allah vitrdir (birdir), biri sever" hadisinde bu özellikler vurgulanmaktadır. Kalble Allah’ı tevhid etmek demektir. Üç rekatlık vitr Zatı, sıfatlarını ve fiillerine ait birliği içinde toplamıştır. Hz. Resul (sav) bu özellikleri birleştirerek, “Ey Kur’an ehli! Vitr namazı kılınız. Çünkü Allah tektir ve teki sever” buyurmuştur.

Vitr, alemlerdeki her şeyde tecellide olan Hakkın Mutlak Birliğini gösteren Allah’a ait bir ayettir. “Namaz en hayırlı iştir” hadisi ışığında bakıldığında namazın son hedefi Allah’ı tevhid etmek ve O’nu müşahede etmektir. Namazda Kur’an kıraat edilir ve Kur’anın hepsi güzeldir ve onu okuyan kişi kendi idrakiyle Rabbiyle konuşarak, O’nu tevhid eder.

Tüm namazların hakikatlerinin kişinin varlığında cem edilip idrakle yaşanmasıdır. Kendi ilahi hüviyetinin Hakkın hüviyetiyle nefsi mertebesinde aynı olduğu idrakine ulaşılmasıdır. “Künhü Zatını idrak edemedik” hükmünün açıkça yaşanmasıdır. Vitr namazı kişiyi vitriyet ve ferdiyet hakikatlerine ulaştıran namazdır. Bu nedenle “teklik” namazıdır. Ahadiyeti cem ve Ahadiyeti kesreti varlığında cem edip kişiyi “künhü Zat sırrı” na ulaştıran namazdır. Noktanın idrak edildiği fiili besmele olarak yaşamını sürdürme bilincidir. Bunun ötesi ise “künhü Zat-hüviyet gaybı” olup gizli hazinedir. Allah’ın gizli hazineden çıkardıklarını Hakk olarak görüp, gaybının bilinemeyeceğinin idrakine varılmasıdır. “Zatını tefekkür etmeyiniz” emrinin hakikatinin açılmasıdır.önceki               sonraki


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret645562
Hava Durumu
Saat
Takvim