Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 60. Mübdi İsmi ve YaşantısıMÜBDİ İSMİ ve YAŞANTISI


Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp  var eden Cenab-ı Hak buyuruyor: "Çünkü O, ilkin var eden, (sonra dirilterek) döndürecek olandır." (Buruc, 13), "Yaratmayı başlatan, sonra onu iade edecek olan O'dur; bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir." (Rum/27).

İlk yaratan ve sonra da tekrar yaratacak olan ancak odur. İlk yaratmayı da, yeniden hayat vermeyi de o yapar. Allah yaratışı ta başlangıçtan yapar. Her ilk yaratılanı o yaratır, her yeniden yaratılanı o yeniden yaratır. Başka birinin etki ve müdahalesi olamaz. Kâfirlere azap etmeye başlar, sonra da iade eder. Cehennem ateşi onları yer, nihayet kömür olurlar. Sonra da onları yeni bir yaratılışla yeniden yaratır.

Mübdi, insanı ilk var edendir. Yani onu yoktan yaratıp var edendir. Bütün varlıkları yoktan var eden, onları inşa edip ortaya koyan Allah'tır. Varlıklar yok iken Allah tarafından yaratılmış ve varlık alemine çıkarılmışlardır. O, bütün  varlıkları örneksiz ve mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Ruhunun ve bedenindeki bütün organları Allah tarafından yaratıldığını ve şekillendiridiğini, bu varlıkta tıpkı sana benzer başka bir kimsenin yaratılmadığını bil. Bu gerçekten büyük bir yaratılıştır.

Kainat yokken Allah vardı. Kainattaki her şeyi malzemesiz ve modelsiz olarak yarattı. Çekirdekten ağacı çıkarıyor, çekirdek tekrar toprağa düşüyor ve baharda yeniden canlanıyor. Ve kocaman ağaca dönüşüyor. Modelsiz olarak insanı yaratan Rabbimiz onu da bir kanuna bağlamış. Kanunu kıyamete kadar devam edecek. Rabbimizin tabiat kanunlarına uyduğumuz oranda rahat ediyoruz. Bunda kimse şüphe ve itiraz etmiyor. Tabiat kanunlarını koyan Rabbimiz Kur'an'ıyla da kanunlarını koymuş, her iki kanuna da uyarsak her iki dünyamızda güzel olur.

O, ilahi isimler ve sıfatlar demek olan kesreti iktizalarıyla birlikte zuhur ettirendir. Bu iktizalar hükmü ve vücudi mahlukların hazretül cem vel vücud ve hakikatül hakaik denen Zati Ahadiyyetikinin aynıdır. Bu isim fiillerin isimlerindendir. Bu ismin sıfatı İBDA’dır. İBDA, Hakk’ın kemali iktizalarına ait ilahi isim ve sıfatlar ve bunların dışındaki mahluklara ait aynlardan ve bulundukları hal üzere vücudi hükümler ve hükmi manalardan oluşan varlık mazharlarında şe’nlere ait taayyünlerle, gizli bir çokluk ve batın olma mertebesinin kaybolması durumu olmaksızın zuhur etmesidir. El-Mübdi, izhar ve inşa eden demektir. El-Mübdi, icat etmekle halkı ortaya çıkarandır. Hakk tüm mertebelerde zuhur edendir. El-Mübdi, mümkünleri kendi mertebelerinde izhar edendir. Varlık mertebelerinin hadlerini koruyandır. Bilinmelidir ki; bütün ilahi isimlerin el-Mübdi isminin icat ettiği şeylerde bir hükmü bulunduğu gibi, bu isminde bütün ilahi isimlerde bir hükmü vardır.

Yarattığı her şeyden müteal olan el-Mübdi, dünya ve ahirette Yaratacı’dır.

Bilmediğinizi zikir ehline sorun”  (Nahl/43)

İki nimet var ki, insanların ekserisi onda aldanmıştır; sıhhat ve boş vakit. (H.Ş.)

Zeytinyağını yiyiniz ve onunla yağlanınız. Zira onda yetmiş derde deva vardır. bu dertlerden birisi de cüzam hastalığıdır. (H.Ş.)

İnsanların en hayırlısı (Allah yolunda cihad için) atının yularını tutan kimsedir ki, (koruyucu) bir ses duyduğu zaman o tarafa uçarcasına gider. (H.Ş.)önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam50
Toplam Ziyaret693865
Hava Durumu
Saat
Takvim