Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 56. Metin İsmi ve YaşantısıMETİN İSMİ ve YAŞANTISI

Çok sağlam. Her şeye gücü yeten. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır" (Zariyat/58).

Metin, güç ve kuvvetli azalmayan, güçsüz düşmeyendir. Bu durum yalnız Allah için geçerlidir. O'nun dışındaki bütün varlıklar, zamanla güçlerini kaybeder ve zayıf düşerler. Bu değişim, allah için imkansız varlıklar için mümkündür. Allah'ın güç ve kuvvetini bilen, kendi güç ve kuvvetiyle övünmeyi terk eder, Yüce güç sahibine yönelir. bu ismi bilen, dini bağlarını güçlendirmeli, bilgilerini artırmalı, hiç bir şekilde sarsılmayan sağlam ve kesin bir inanca sahip olmalıdır.

Hiçbir iş Allah'a zor gelmez. Hiçbir şey O'nu aciz bırakmaz. Hiçbir şey O'nun idaresine karşı gelemez. Hiçbir şey O'nun kuvvetinden kurtulamaz.

El-Metin kemali kesintiye uğramayan, celalinin sonu olmayan, mazharı ve cemali olan mülküne nüfuz edilemeyen, dolayısıyla da bilgi tarafından kuşatılamayan ve hiçbir ibare tarafından nitelenemeyendir. Alemde O’nunla zuhur eden bütün tecelliler ancak O’nun perdesidirler. Varlıklar O’nu bu tecelli ile sınırlı olarak tanıyabilirler. O hakikatte münezzehtir. Kamiller bu makamda tahakkuk ettiklerinde acz ile idrakten geri kaldıklarını itiraf ederler.

Bu isim sıfatların ve fiillerin isimlerindendir. Bu ismin sıfatı metanettir. İlahi metanet kuşatılamayan ilahi künhün sonunun olmamasından ibarettir.

Acizlik O’na ulaşamaz. El-Metin, şiddet ve metanet sahibi demektir. Manalardaki metanet, cisimlerdeki kesiflik gibidir. Hakk’In metanetinin bir yönü, O’nun “ALLAH” ismini lafızda ve yazıda başka birisinin kendisiyle isimlenmesinden korumuş olmasıdır. Böylece bu isimden ebedi olarak sadece HAKKIN HÜVİYETİ anlaşılır. Bununla birlikte Hakk’a bu isimden daha iyi başka bir delil yoktur. Bunun yegane istisnası insan-ı kamildir. Çünkü insan-ı kamil, Alah’a bu kelimeden daha iyi delalet eder. Şu halde “HAKK SURETİNDE (hüviyetinde HAKK” edilen “İNSAN” Hakk’ın hüviyetine delalet eden en güçlü delildir. Hz. Peygamber “Allah’ın velileri, görüldüklerinde Allah’ın hatırlandığı kimselerdir” buyurarak bu sırrı açmıştır.

Metanet hükümleri, sadece insanın aynasında (gönlünde) zuhur eder. Bu ayna, his derecelerinin sonuncusu olan muhayyile gücüdür. Şöyleki: Hayal alemi, imkansızı mümkünse (mevcuda) ilhak etmesi ve iki zıddı birleştirmesiyle, Hakk’ın varlığına en çok benzeyen şeydir. Rüya alemide bu sırrı taşır. Bütün bunları ilahi hayal mertebeleri mümkün kılar. Hakk’ın tam manasıyla bilinemeyeceğini bilmekle birlikte istinat edileni bilmek, O’nun bilinemeyeceğini söylemenin aynıdır. Şu halde Hakk’ın metinliği O’nun perdesidir. O da tam manasıyla bilinemez. Ebu Bekir Sıddık bu manada “İdrakin yetersizliğini idrakte bir idraktir” buyurmuştur.

İnsan bu sırrı Zatı itibariyle taşıyabilmesi için nefs tezkiyesi ile “HAKK SURETE” ve “HAKK HÜVİYETİ” ile var olduğunu tevhid yoluyla idrakiyle mümkündür. Uluhiyet ve Hüviyet Tevhidi kanalıyla bu yol Efendimiz aracılığıyla tüm insanlığa açılmıştır. O’nun yolundan gidilerek hem bu isme hem diğer ilahi isimlere mazhar olunabilir ve onlarla tahakkuk olunabilir.

“Kim Rahman’ın zikrine karşı kör olursa, ona bir şeytanı saldırırız; artık o, onun arkadaşı olur” (Zuhruf/36)

Muhakkak şeytan hortumunu ademoğlunun kalbine koyar. Eğer Allahu Teala’yı zikrederse geri çekilir. Allahu Teala’yı unutur, zikretmezse geri dönüp kalbini sarar. (H.Ş.)

Kim bir yerde konaklar ve “Euzu bi-kelimatillahi’t-tammati min şerri ma halak” derse oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. (H.Ş.)

Evine girdiğin zaman ev halkına selam ver ki evinin hayır ve bereketi çoğalsın. (H.Ş.)önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam144
Toplam Ziyaret540137
Hava Durumu
Saat
Takvim