Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 39. Kebir İsmi ve YaşantısıKEBİR İSMİ ve YAŞANTISI


Mutlak büyük. Cenab-ı Hak buyuruyor: "O, gaybı da, müsahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir." (Ra'd/9). "Doğrusu Allah Yücedir, büyüktür" (Nisa/34). "Gerçekten Allah, Yücedir, büyüktür." (Hacc/62). "Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür." (Lokman/30). "O, çok Yücedir, çok büyüktür." (Sebe/23). "Artık hüküm, Yüce, büyük olan Allah'ındır." (Mumin/12).

O, her şey kendisinden daha küçük olan ve hiçbir şekilde, hiçbir çerçeveye sığdırılamayan tek ve biricik büyüktür.

Mevla'nın büyüklüğü hudutsuzdur. Kendisinden başka O'nu bilen kimse yoktur. O'nun büyüklüğünü anlayamayız. Ancak yarattığı şeylerin ne kadar büyük olduğunu düşünürsek O'nun büyüklüğünü anlamış oluruz.

Kebir, büyüklük sahibi demektir. Büyüklük, zatın kemale kavuşmasından ve varlığının mükemmel oluşundan ibarettir. Bu yalnız Allah için geçerlidir.

Bu sıfat mutlak olarak sadece Allah'a mahsustur. Yaratıklar için sadece mecazi olarak kullanılabilir.

El-Kebir, Zatı yüce olan ve sıfatları varlık mertebelerinin tamamını ihata edendir. Böylece O, her zahirin ve mazharın nihayeti ve her batının ve tecellinin ardıdır. Öyleki, O’nun Zatının Künhü idrak olunamaz ve hiçbir sıfatı ihata edilemez. Bu isim ilahlık sıfatlarının isimlerinden biridir. Bu ismin sıfatı kibriyadır. Kibriya sıfatı, onlardan herhangi birini ne aynen ne ilmen ihata etmeye varlıkta kabiliyetin bulunmadığı yetkinliklerde kendisine son olmayanın şumuli ile ortaya çıkan ilahi tecelliden ibarettir. Bahsi geçen bu yetkinlikler azamet ve lütuf, yücelik ve yaklaşma, yakınlık ve uzaklık, tenzih ve teşbih, batınlık ve zahirlik, cemal ve celal, rahmet ve kahır, evvellik ve ahirlik ve diğerleri gibi ilahi nisbetler, izafeler, şe’nler, itibarlar, manalar, hükümler, taayyünler, ezellik, ebedilik, sermedilik ve sonsuzluğun sonsuzluklarına redolunan vasıflar ile tahakkuktur.

El-Kebir, kibriya örtüsüyle idraklerin kendisine ulaşmasından perdelenen demektir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Göklerde ve yerde büyüklenme O’na aittir” (Casiye/37). Kudsi hadistede: “Kibriya Benim örtümdür” buyurmuştur. Rida başkasından gizlenen kimsenin perdesidir. Ayrıca Allah Teala “Beni göğüm ve yerim sığdıramadı, mümin kulumun kalbi sığdırdı” demiştir. Bir şeyin kalbi, o şeyin batını demektir. Buna göre kulun zahiri, Hakk’ın üzerinde perdedir. Kul, Hakk suretinde yaratılmış olduğu için Hakk’ın örtüsüdür.

Örtünün bir zahiri birde batını vardır. Buna göre perde, Hakk’ı batınıyla müşahede eder. “Rabbımı kalbimin gözü ile gördüm” diye bu batın gözü ifade etmiştir. tevhid eğitimi almadan mana gözü, batın gözü ile müşahede edilemez. Müşahede sahibi bilirki, alemin zahiri Hakk’ın ez-Zahir isminden zahirliğinin mazharıdır. Hakk, alem cihetinden zahir olandır. Alem ise, özel bir cihet ile sınırlanmaksızın Hakk tarafından ihata edilmiştir. Alemin batını Hakk’tır. “Nereye dönerseniz, Allah’ın vechi oradadır” ayeti bu hakikati ifade eder. Çünkü O ilahi hüviyeti ile her şeyi ihata eder. Buna göre perde, alemin zahiri ile kulun batını arasında engeldir. Buna göre halkın batını Hakk’tır. Hakk’ın zahiri ise halktır. Hakk’ın kibriya ve azametini anlamanın yolu ise “mUTLAK TEVHİD” eğitiminden geçer. Hakk’ı “TEK vücud hüviyetinde uluhiyetiyle müşahede” ise mutlak tevhiddir. Kişiyi gizli ve açık her türlü şirkten temizleyerek nefsi safiyeye ulaştırır. Böyle bir kamil ariften görünen Hakk’tır. Efendimiz’in “Beni gören Hakk’ı görür” ifadesi bu sırrı anlatır.

“Sümme telinu cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillah- Sonra ciltleri yumuşar ve kalpleri Allah’ın zikrine dalar… Allah’ın zikri üzerine olurlar…”  (Zümer/23)

İnsanlara hayır öğretenlere ALLAH (cc) rahmet, melekleri istiğfar, yer gök ehli hatta karıncalar balıklar bile dua ederler. (H.Ş.)

Benim adıma yalan söylemeyin! Kim benim adıma yalan söylerse ateşe girer! (H.Ş.)

Sırf ahiret için yapılması gereken bir işte dünyevi beklentilere giren kimsenin ötede o amelle elde edebileceği hiçbir kazanç yoktur. (H.Ş.)önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam46
Toplam Ziyaret693861
Hava Durumu
Saat
Takvim