Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

E.H. 13. Halık İsmi Ve YaşantısıHALIK İSMİ VE YAŞANTISI


Yaratıcı Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka Yaratıcı var mı? O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?" (Fatır/ 3).

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir." (En'am 102)

Allahu Teâlâ her şeyin Halikidir ve bu O'nun subuti sıfatlarındandır. O'ndan başkası için bu sıfat kullanılamaz. Yaratma, örneksiz var etmektir. Allah Teâla yaratan, O'nun dışında her şey yaratılandır. Her şey O'nun emrinde ve hizmetindedir. O'ndan başka bir yaratıcı yoktur. Bütün her şey, gökler, yer, ikisi arasında ve içinde bulunanlar, bunların hareketleri, kımıltıları, rızıkları, ecelleri, sözleri ve fiilleri yaratılmıştır. Bunların tek yaratıcısı Hz.Allah'tır. Bütün varlıklar sonradan yaratılmış ve yoktan var edilmiştir.  Her şey O'ndan başladı ve yine O'nda son bulacaktır.

Kulun bu isimde hiç bir rolü yoktur. Kullara bu isim verilmez ve onlara yaratıcı denilmez ancak çok uzak bir ihtimalle mecazi anlamda denilebilir. Çünkü yaratmak ve icad etmek, ilmin gerektirdiği şekilde gücü kullanmaktır. Allah, kula ilim ve kudret vermiştir. İnsan çalışması sayesinde, bazı şeyleri icad edebilecek dereceye yükselirse, o şeylerin mucidi sayılır.

Allah'ın gücünün benzersizliği ve herşeyi hakimiyeti altında tuttuğu ayetlerde şöyle haber verilir: “Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, herşeyi yaratmıştır. O, herşeyi bilendir” (Enam, 101)

De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır." De ki: "Öyleyse, O'nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?" De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: "Allah, herşeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır." (Rad, 16)

Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde şahitlik ettiniz?" Dediler ki: "Herşeye nutku verip-konuşturan Allah, bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz." (Fussileti, 21)

El Halık, ilmindeki ayan-ı sabiteye ait suretleri maddi varlık aleminde görünür kılan ve zuhura çıkarandır. Böylece hükmü ve tahmini olarak mevcut olan ayan-ı sabite his ve taayyün ile görünür hale gelir. Bu isim fiillerin sıfatlarının isimlerindendir. Bu ismin sıfatı Halıkiyyettir. Halıkiyyet, kendisinde Allah’ın dışındaki varlıkların kendileri hakkında genel olarak izafi yoklukla hükmedilmiş olduktan sonra bir varlık (vücud) ile taayyün ettikleri ilahi tecelliden ibarettir. Ayan-ı sabite, ilahi isim ve sıfatların bir düzenlemesidir. Kişi nefs tezkiyesi ile ayan-ı sabitedeki isim ve sıfatları gerçek hüviyetleri ile zuhura çıkarabilir. Bu nedenle tezkiye ŞARTTIR. Besmele halıkiyyet ve buna ilişkin tüm isimleri zuhura çıkaran ilahi kelimedir. Besmelede “KÜN” emri gizlidir ve her hayrın başıdır. İsim ve sıfatların gerçek hüviyetleri ile zuhurunaaraçtır. “Besmele her hayrın başıdır” hadisini hayata adapte ederel, isim ve sıfatları gerçek hüviyetleri ile zuhura çıkarmak için, her işe besmele ile başlayarak hayatımızı namaza çevirmeliyiz.

 
“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır.” (Nur/27)
Yatağına giderken, namaza abdest alır gibi abdest al, sonra sağ tarafına yat. (HŞ)
Zenginlerin davet edilip de fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeği, ne kötü bir yemektir! (HŞ)
Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme. (HŞ)önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam128
Toplam Ziyaret540121
Hava Durumu
Saat
Takvim