Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

R. G. 73. Altmışikinci Tecelli: İhlas Sırrı ve Hakikati

73. ALTMIŞİKİNCİ TECELLİ: İHLAS SIRRI VE HAKİKATİ

-      Ya Gavs. Kullarımın faziletlisi ve sevgilisi onlardır ki; evladı ve ana babası olupda kalbi onlardan fariğdir. Eğer ana-babası ölse hiç hüzün çekmez. Evladı ölse yine kederlenmez. Kulum bu mertebeye ve menzile eriştiğinde, BENİM İNDİMDE “ana-babasız ve evlatsız” “lem yelid velem yüled ve lem yekun lehu küfüven ehad” olur…

İhlas suresi İNSAN’ın sahip olduğu nefsi natıkasının vasıflarını anlatır.

Kul “hüve”: TEK VÜCUD HÜVİYETİ ile ZATI NEFSİ anlatır. Kul “ayan-ı sabitesi” ve “nefsi natıkası” ile HU SIRRI’nı temsil ve tafsil eder.

Allahu AHAD: Allah ismi camisiyle alemlerde uluhiyetini ve TEKliğini-BİRliğini ilan eder. Allah Zatıyla “Ahadiyetül Ayn” mertebesindedir. Zatı Nefsini açıp alemlerde Zatıyla batın ve kaim olduğunda isimleri ve sıfatları zahir olur. Kendi ZATİ TEKliğinde kesrete bürünmüş olur. Her isim ve sıfat kendi vasfıyla alemlerde seyredilir. Bu hakikate “Ahadiyetül kesret” denilir. “Kul Hüve Allahu Ahad” TEK VÜCUD HÜVİYETİ ile ALLAH’ın uluhiyetini sergilemesini ifade eder. 

Bu Allah’ın Zati sıfatlarından “VÜCUD” ve “VAHDANİYET” olarak vasıflanır. Nefsi natıka bu sıfatların mazharıdır. Her insan Hüviyeti ve Nefsi natıkası ile varlık (vücud) sahibidir. Zatıyla tektir. Göz izi, parmak izi, ses, yüz vb. özellikler kişiye özeldir. Kendi mertebesinde insanında “Vahdaniyet” vasfı taşımasıdır.

“Allahu SAMED” Zati TEKliğinde ALLAH, Nefsiyle kaimdir. TEKLİĞİVE BİRLİĞİ Kendi ZATI NEFSİYLEdir. Bu ise “Kaim binefsihi” Zati sıfatının ifadesidir. Her insanda Allah’ın kendisine bahşettiği “nefsi” ile kaimdir. Nefsi natıka bu sıfatın mazharıdır. ZATİ NEFİS tüm nefsi natıkaların kaynağıdır ve her nefs O’nunla kaimdir.

“Lem yelid velem yüled” ifadesi Allah’ın Zati sıfatlarından “Kıdem” ve “Beka”nın ifadesidir. Evveli ve ahiri ile Allah EZELİ VE EBEDİDİR. O’nun için zaman (Dehr) bir isimden ibarettir. Zatıyla lâ zaman ve lâmekandır.

İnsanda ayan-ı sabitesi (ilmi hakikati) itibariyle Allah’ın Zati İlminin taşıyıcısıdır. Bu hakikat Hakk’ın Zatından-Zatına, Zatıyla-Zatça düzenlenmesidir. Zata ait bir özellik olduğundan insanda bu vasfıyla ezeli ve ebedidir. Nefsi natıka bu nedenle busıfatlarında mazharıdır. İnsanın evveli ve ahiri HU’dur. Bu vasıflarıyla ezel ve ebed sırrını taşır. “ve lem yekün lehu küfüven ehad” sırrı ise Allah’ın Zati sıfatlarından “Muhalafetül lil havadis” sıfatıdır. Kendinden başkası yotur ki O’na benzeyen olsun. “Ahadiyet” sahibidir. “AYN” hakikatiyle TEK’tir. “KESRET”i oluşturan isim ve sıfatlardır. İsim ve sıfatları O’nun izafetleri ve itibarlarıdır. O “KÜNHÜ ZATI (Hüviyet-i Mutlaka) itibariyle hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey O’na denk değildir.

İnsanın nefsi natıkasıda bu sıfatın mazharıdır. İnsanda Zatı Tekliğinde diğer insanlara hem zahir hem batın olarak benzemez ve denk değildir. Parmak izi, göz izi, ses izi farkı vb. zahir özellikleri ve Batıni düşünceleri itibariyle insanlar bir diğerine benzemez ve denk değildir. Ayan-ı sabitelerindeki isim ve sıfat düzenlemeleri (Rabb-ı has) de farklılık arzeder. Evvel hüviyeti itibari ile de bu nedenle her insan şahsına özeldir. Ahiride, zahiride, batınıda bu nedenle benzemez.

Tüm Zati sıfatlar Hakk’a ait olup insanın nefsi natıkası bunların mazharı ve tecelligahıdır. Bu nedenle kişi bunları emanet olarak taşır. Tıpkı zahiren ana, baba, evlat gibi. Emanetlerin sahibine teslim edilmesi ve sahiplenilmemesi “HAKİKİ MÜSLÜMAN” vasfı olup fazilet göstergesidir. Nefsi natıka “muhabbet nuru” taşıdığından ve bu zuhura çıkarıldığından dolayıda habibullah sırrıyla Hakk’ın sevgilileridir.

İhlas suresinin vasıflarını taşıyan bir nefsi natıka zuhuruyla “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak” demektir.





önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam169
Toplam Ziyaret540690
Hava Durumu
Saat
Takvim