Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 155. Nefsi Natıka, Tevbe Tecellisi, Ahiret

155. NEFSİ NATIKA, TEVBE TECELLİSİ, AHİRET

“Tevbenin bir kapısı vardır ki, mesafesi yetmiş yıllık genişliktedir. Güneş batıdan doğmadıkça bu kapı kapanmaz”

Tevbe kapısı, müminlerin ömürlerinden kinayedir. Bunun yetmiş yıla tahsis edilmesi ise Hz. Resul’ün şu hadisine işaret etmektedir: “Ümmetimin ömrü altmış ile yetmiş sene arasındadır”.

İnsanın iki ömrü vardır. Biri dünya ömrü diğeri kabirde başlayan ahret ömrüdür. İnsanın dünya ömrü kendine Hakkın armağanıdır. Hakkın bilinmesi için insana verilmiştir. “Dünya ahiretin tarlasıdır” hadisince dünya ömründe işledikleriyle cennet veya cehennemde yerini alacaktır. Ahret ömrü Hakk’ın bildiği uhrevi-ruhani eceldir” “Allah katında isimlendirilmiş ecel” (Enam/2) ayeti buna işaret edilmektedir. Arifler “Alemin derinliği ve genişliği vardır. Genişlik cisimler alemidir. Derinliği ise ruhlar alemidir”.

Kapının kapanması ise ömrün sonra ermesinden ibarettir. Hz. Resul’ün şu hadisi bu hususa işaret etmektedir: “Kul can çekişme vaktine gelmeden, Allah tevbesini kabul eder”.

Nefsi natıka insanın hakikatidir. Ahlakın teşekkül ettiği Rabbın tecelli mahallidir. Kişinin nefsinde hangi ahlak varsa, nefs o ahlakla ölüm ile ahrete intikal eder. Kişinin şeriata göre yasak olan şeyleri yapması tevbe etmesini gerektirir. Bu nedenle tevbe kapısı kapanmadan yapılacak olan tevbeler nefsi arındırır. Asli hakikati üzere ahirete intikaline vesile olur.

İnsanın yaradılışına nispetle güneşin batıdan doğması ise ruhun bedeni terk etmesinden ibarettir. Yani Allah’ın nefs üzerindeki Rabbani tecellisini dünyada kesip, ahiret boyutuna almasıdır. İlahi isim ve sıfatların nefsteki tecellilerinin dünyadaki ortamdan kesilişidir. Afv, Tevvab, Gaffar, Rahim vb. tecellilerinin dünyada artık söz konusu olmadığının ifadesidir. Bu isimlerin tecellisi güneşin batıdan doğması, yani ahiret boyutunda söz konusu olabileceğine işarettir. İnsandan tecellilerin kesilmesi ölüm, alemlerden tecellilerin kesilmesi ise kıyamettir. Güneş senin nefsi natıkandır. Ancak güneşin batıdan doğması ahretteki isim ve sıfat tecellilerinin devamına işaret etmektedir.

Nefsi natıka için cennet ve cehennem boyutu vardır. Cennet cemal-nimet isimlerinin yeri, cehennem ise celal-gazab isimlerinin boyutudur. Orada ancak Allah’ın sözü geçer. İnsanın dünyada ömrünü tevbe ile geçirmesi teşvik edilmekte, dünyada iken Afv, Tevvab, Gaffar, Gafur ve Rahim vb. isimlerin tecellilerini nefsi için talep etmesi gerekmektedir.

İnsan için bu gerçeğin bilinmesi ve nasıl etkin tevbe edileceğini öğrenmesi ömür için gerekli ve şarttır.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret546945
Hava Durumu
Saat
Takvim