Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 150. Kamil Mümin ve Göz Nuru Namaz

150. KAMİL MÜMİN ve GÖZ NURU NAMAZ

“İnsanlar üzerinde istikbalde bir zaman gelir ki, o zamanda onlardan bir kişi ve daha ziyadesi mescide namaz kılarlar. İçlerinde tamamıyla namazı eda eden kamil mümin bulunmaz”

Allahu Teala Maun suresinde şöyle buyuruyor:

“Gördün mü o, dine (ceza gününe ve ahirete) inanmayanı? İşte hak dine ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki öksüzü itip kakar, çaresizin ve yoksulun yiyeceğine dair teşvikte bulunmaz; ne kendisini doyurur, ne de başkalarının doyurması için kayırır. Vay o namaz kılanların haline ki, onlar namazlarını gereği gibi ciddi bir vazife gibi yapmazlar. Onlar ki gösteriş için yaparlar ve yardımlığı sakınırlar. (kimseye bir damla bir şey vermek istemezler)”

“Efendimiz “Fatihasız namaz olmaz” buyuruyor. Namaz üç nevidir:

1. Mahiyeti Salat: Namazın mahiyetinin bilinmesi için Fatiha nazil oldu. Fatiha Hakk’ın şu beş vasfını taşımaktadır.

1. Uluhiyyet
2. Rububiyyet
3. Rahmanyiyet
4. Rahimiyet
5. Malikiyyet

“Cinlerin ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zariyat/56) ayeti ubudiyetimizi anlatır. Ubudiyetimizle beş vasfı bilmek namazın mahiyetini bilmek ve hakkını vermek demektir.

Bu beş esmanın mukabili ubudiyettir. “İyyekenabudu” mukabili Uluhiyeti Zattır. “İyyakenestain” mukabili Rububiyettir. “İhdinas sıratel müstekim” mukabili Rahmaniyettir. “Gayril mağdubi aleyhim veleddallin” mukabili Malikiyettir.

Bu beş vasfın hakkını vererek eda etmek namazın hakikatiyle eda edilmesidir.

2. Cismani Namaz: Salat-ı cismani on iki şartla melekutiyete yükselerek malikiyet sıfatını giyinip “elestü” hitabını hatırlamaktır.

3. Ruhani Namaz: Salat-i Ruhani ise ceberut ve lahut alemlerini katedip “Cemalullah”müşahede etmektir. bu hakikatlere binaen “Namaz müminin miracıdır” buyurulmuştur.

Fatiha’da dürülü Hakk’ın beş vasfı idrak edildiğinde ve miraç namazı kılındığında namaz eda edilmiş olur. Eda eden ise kamil mümindir. Bunun zahiri “göz nuru” nun müşahedesidir. Ehline malumdur. Bu namazı Efendimiz “Gözümün Nuru Namaz” olarak belirtmiştir. Namaz bu özellikleriyle tevhid hakikatini yaşamaktır. Miraçta Mutlak Tevhid’e ulaşmaktır. Fatiha ise tevhidin özü, özeti ve sırrıdır.


önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret645573
Hava Durumu
Saat
Takvim