Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 125. Dehr Zaman Tecellisi

125. DEHR ZAMAN TECELLİSİ

“Dehre (zamana) sövmeyiniz, çünkü Dehr Allah’tır”

“Ademoğlu dehre söver. Halbuki Ben dehr(in yaratanıyım)im… gece ve gündüz Benim elimdedir”

“Dehr” ismi Allah’ın isimlerindendir. Allah’ın tecellilerini zamana yaymasıdır. Zira hiçbir mahluk Allah’ın tecellisini defaten (bir defada toptan) kaldırmaya muktedir değildir. Allah tecellilerini zamana yayarak, nefsin kendi hakkındaki malumatını arttırmayı ve kendinin bilinmesini murad etmektedir. “O (hüve) her an bir işdedir (tecellidedir)” (Rahman/29) ayeti bu hakikati anlatır. Hakk’ın tecellisi nefiste devamlılık arzeder. Tecellinin kesilmesi ise o varlığın ölümü demektir. Tecelliler ise beş şekildedir:

1. Tecelli-i efal
2. Tecelli-i esma
3. Tecelli-i sıfat
4. Tecelli-i Zat
5. Tecelli-i hüviyet (tüm tecellileri bir arada bulunduran tecelli)

Bu tecelliler kendilerinde baskın olan özelliğe göre adlandırılır. Allah’ın tüm tecellileri isim ve sıfatlarını ve Zatını taşır. İsim ve sıfatları hem Zatının hem hüviyetinin vasıfları olup, tecelli-i efal tecellisi ile bunların etkileri zahirde ortaya çıkar. Sonuçları müşahede edilir.

“Dehr” ismi bu tecellileri zaman yayan Hakk’ın vasfıdır. Hakk’ın tüm tecellisini hiçbir şey kaldırmaz. Bunu belirten hadiste; “Allah perde arkasından değil, Zatıyla bir defada alemlere nazar etseydi her şey yok olurdu” buyurulmaktadır. “Dehr ismi” insanın Hakk’ın tecellilerini kaldırabilmesi ve özellikle tecelli sonrası nefsinde bıraktığı ilim ve nuru kavraması için gereklidir. Yoksa insanın nefsinde “ilim” olmaz, tecellilerin bereketi ile oluşan “tecrübe” gelişemezdi. Böylece hayat nizamı bozulur, ileriye doğru ve kemale doğru yol alınamazdı. İnsanın kemali yakalaması ise zamana yani “Dehr” ismine tabidir. Dehr isminin insana ve alemlere bu yararının yanında “ebedi hayata” bakan yüzüde vardır. Dehr (zaman) olmasa, ebediyetin anlaşılması imkansız haline gelirdi. İnsanın dehr isminden anladığıda bildiği kadardır. Ahiret boyutunda “Dehr”in nasıl vasıflanacağı hakkında malumat çok azdır. Allah’ın zamana açılımıdır Dehr.

Bir diğer hususta Dehrin Allah’ın bir vasfı ve ismi oluşudur. Bu nedenle onu red ve ya küfür isim ve sıfat şirki içine düşmek demektir. Şirk ise tevhidin zıddıdır. İnsan tüm isimleri ile Hakk’a bağlanıp tevhid ederse cennetle müjdelenmiştir.

önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret645558
Hava Durumu
Saat
Takvim