Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 123. Kamil Tevbe – İstiğfar

123. KAMİL TEVBE – İSTİĞFAR

“Bazen kalbimi bir perde bürür, bu perdeyi kaldırmak için günde yetmiş defa istiğfar ederim”

Efendimizin istiğfarı bir mertebeden bir mertebeye; bir makamdan bir makama, bir tecelliden diğer tecelliye geçişte söz konusudur. “Künhü zatını idrak edemedik” hadisiyle tecelliler, makamlar ve mertebeler Künhü Zat mertebesinin (hüviyet gaybı) altındadır. Efendimiz ise Hakk’ın en kemalli tecelli mahallidir. Tecelliler ise beş gruptur:

1.    Tecelli-i efal
2.    Tecelli-i esma
3.    Tecelli-i sıfat
4.    Tecelli-i Zat
5.    Tecelli-i hüviyet

Efendimiz devamlı bir tecelliden, diğer tecelliye yönelmektedir. Tecelliler ise Hakk’ın alemlerde açılmasıdır. Künhü Zat mertebesi bundan çok yücedir. Gizli hazine hükmünde olup, tecelliler bu makamdan olmaktadır. Tecellinin etkisinin kalkması ile Efendimizi bürüyen perde tecellinin özelliğidir. İstiğfar etmesi ise tecellinin hükmünden çıkarak, Künhü Zat mertebesine yöneliştir. Diğer tecelliyi yaşamaktır. Yetmiş; yedi nefs mertebesinden oluşan çoklukla kinayedir. Kemal istiğfarı ifade eder.

Kemal istiğfar da şu özellikler bulunmalıdır:

1. Tecelli-i efalden kaynaklanan fiilden, etkilerden ve sonuçlardan istiğfar
2. Tecelli-i esmadan kaynaklanan, ilahi isimleri gerçek hüviyetleri ile açığa çıkarmamanın sonucunda esma şuuruyla istiğfar.
3. Tecelli-i sıfattan kaynaklanan, ilahi sıfatları gerçek hüviyetleri ile açığa çıkaramamanın sonucunda doğan sıfat şuuruyla istiğfar
4. Tecelli-i Zattan kaynaklanan ilahi zatı gerçek manada temsil edememenin şuuruyla istiğfar
5. Tecelli-i hüviyetten kaynaklanan, izafi hüviyetin sadece temsil olduğu ve Zati hüviyetin her şeyden münezzeh oluşunun idrakiyle yapılan istiğfar

“Estağfirullah” ile bu manalar gerçekleşir. “Allah” ismi camisinin efal, esma, sıfat, Zat ve hüviyet mertebelerini bünyesinde bulundurduğu idrak edilip bu idrak ve bilinç ile istiğfar yapılıp “Künhü Zat”, “hüviyet gaybı”, “Gizli hazine” mertebesine yönelirse kamil bir istiğfardan söz edilebilir. Bunun en az yetmiş (kemalle) kez yapılması ile sünnetede riayet edilmiş olur.
önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam147
Toplam Ziyaret548474
Hava Durumu
Saat
Takvim