Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 121. Tecelli Hüviyeti ve Hüviyet Beraberliği

121. TECELLİ HÜVİYETİ ve HÜVİYET BERABERLİĞİ

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki”

Allah Zati Nefsiyle kaimdir (Kaim bi nefsihi). Zatı Nefsi Hakk’ın tüm isim ve sıfatlarını taşıyan gizli hazinedir. Gizli hazinenin açılımı ise Efendimizin “nefsi natıkası” kanalıyla olmuştur. Zati Nefisteki vasıflar adeta “kopyala-yapıştır” hükmüyle Nefs-i Muhammediye’ye aktarılmıştır. Nefsi Muhammedi ilk halkedilendir. Bunu belirten hadisinde Efendimiz (sav) “Allah önce benim nefsimi halketti” buyurmuştur. Nefsi Muhammedi Zati Hakk’ın aynasıdır. Tecelli ile aynısıdır. Tecelli anında ve tecelli oranında Hakk’ı temsil eder. Bu nefsi beraberlik “hüviyet beraberliği” olarak adlandırılır. Ancak hüviyet beraberliği, tecelli oranında ve zamanındadır. “tecelli hüviyeti”denilebilir. Allah’ın tecellisi ise her an olmakta, zaman ile değişmektedir. “O her an bir iştedir (tecellidedir)” (Rahman/29) ayeti bu hakikati anlatır. Hakk’ın nefse olan tecellisi devamlıdır, tecellinin çeşidi değişmektedir. Değişkenliği yaratan ise Hakk’ın isim ve sıfatlarıdır. Bunların çokluğu tecellilerin çokluğunu getirmektedir. Efendimiz her türlü tecelliyi nefsinde yaşayandır. Nefsindeki tecelliler; tecelli-i efal, tecelli-i esma, tecelli-i sıfat ve tecelli-i Zat tecellileridir. Zati Nefsin aynası olduğundan, Nefsi Muhammedi Hakk’ı gösterir. Bu nedenle “Beni gören Hakk’ı görür” buyurmuştur. Nefsi Allah’ın kudret eli altındadır. Hakk Nefsi Muhammedi’de nasıl görünmek isterse, nefs o şekli alır. “Hak bir şeye tecelli ettiğinde o şey Hakk’a boyun eğer” hadisi bu hakikati anlatır.

“Kalpler Rahmanın iki parmağı arasındadır. Onu dilediği yöne çevirir” buyurulmasıda bu hakikati anlatır. Celal ve Cemal tecellileri ile nefsde hakim olan Allah’tır. Tecelliye hakkıyla riayet etmek ise kulluktur. Efendimiz bu özelliği ile “abduhu” ve “resuluhu” dur. Nefsi safiye olup, tecelli-i hakkıyla gösterendir.

“Nefsinizden bir resul geldi” (Tevbe/128) ayetiyle her birerlerimizin nefsi natıkasında Allah’ın kudret eli altındadır. İnsanların tek farklı nefis mertebeleridir. Nefsi safiye mertebesine gelene kadar, nefs tezkiyesi ile mükelleftirler. Ancak Hakk onlara nefs mertebeleri üzerinden irtibat kurar. Nefisleri Hakk’ın kudret eli altındadır. Bu nedenle bu hakikati bilerek Allah’tan yardım ve zafer dilendiğinde, Hak’ta onunla “tecelli hüviyeti” ile birlikte olacaktır. Nefs kendi mertebesinden Hakk’la irtibat kuracaktır.
önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret541212
Hava Durumu
Saat
Takvim