Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 115. Hak Sefer ve Arifibillah

115. HAK SEFER ve ARİFİBİLLAH

“Bir alimin bir saat döşeği üzerine dayanıp ilim müteallası, bir Abidin yetmiş sene ibadetinden hayırlıdır”


Allah şöyle buyuruyor:        

”Habibim biz senin göğsünü yarmadık mı? Ve sırtına ağırlık veren yükü kaldırmadık mı? Hem senin zikrini yükseltmedik mi? Muhakkak her zorluğun yanında kolaylık vardır. Halka davetinden  boşaldığın vakit istirahat et. Rabbinden talep et” (inşirah suresi)

Ledünni hakikatinden bahsedilecek olursa; Ariflerin alimlerinin ve peygamber varislerinin dört türlü seyri vardır.

1. Seyri Fillah
2. Seyr İlallah
3. Seyr Anillah
4. Seyr-i Maallah

Seyr-i Fillah: Arifibillahın fiillerinden isimlerinden, sıfatlarından ve zatından fani olarak “fenafillah” mertebesini kazanmasıdır. “Ölmeden önce ölünüz” sırrına mazhar olmaktır. Hz. Resul’ün “Gezen ölü görmek isterseniz, Hz. Ebubekir’e bakın” buyurduğu hakikattir. Bir arifin fenası tamam olunca Hakkani Ruh verilip “Cem makamı”na davet olunur. Burası velayet makamıdır, seyr ilallahtır.

Bu makamda Hakk, vahidiyetiyle zahir olur, balk batın olur. “Nereye dönerseniz Allah’ın vechi (Zatı) oradadır” (Bakara/115) ayeti bu hakikati anlatır. Hakk’ı fiilleri, isimleri ve sıfatlarıyla müşahede eder. Bu cem makamı kolaylıktır.

Bu makamdan “seyr anillah” ile nübüvvet makamına gelir. Halk zahir Hakk batın olur. Velayet makamındaki Cem’dir. Halkta tasarruf eden Hakk’tır. Emirlerin ve yasakların tesiri olmaz. Sonra Nübüvvet Makamına rücu edince kalb halkla perdelenip, Hakk batın olur. Velayet makamında sadece “lâ ilahe illallah” zahir olur. Nübüvvet makamına rücu edince “Muhammeden Resulullah” açığa çıkar. Nübüvvet makamında zorluk olduğunda sadrına darlık geldi. Sona kolaylık ile “SADR ŞEHRİ” ile Cem’ül-Cem makamında bekabillah ve temkin hasıl olup, kesrette vahdeti ve vahdette kesreti müşahedesiyle “seyr maallah” zahir olur. “Sadr şerhi” bu makamın açığa makamın açığa çıkışıdır. Davet makamı sonunda makamına halife olup aslın olan Ahadiyeti Zat makamına rağbet eder.

Peygamber varisi olan alimin ve arifin bir saat tefekkürü Abidin yetmiş sene ibadetinden hayırlı olması “Cem’ül-Cem” makamında olan “ALİM-İ BİLLAH”, “ARİFİBİLLAH” için geçerlidir.

Nefsi natıka aslına kavuşmuş ve NUR ve KURAN bu kişilerden zuhur etmektedir. Bu makam tüm mertebe ve makamları içerdiğinden ve ilim Hakk’tan alındığından bu derece hak edilir. Hakk’tan alınan ilim taliplere yönlendirilerek tüm mertebelerin Hakkı eda edilmiş olur. “Sizin en hayırlınız insanlara en hayırlı olandır” ve “En hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğreteninizdir” hadisleri arifibillahlarda tahakkuk eder. Efendimizin (sav) Hz. Ali (kv)’e buyurduğu gibi; “Bir insanın senin vasıtanla hidayete ermesi, üzerinde güneş doğup batan her şeyden daha değerlidir”. Arifibillahlar Hakk’tan aldıklarını halka aktararak bu dereceye ulaşırlar.

önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam186
Toplam Ziyaret654969
Hava Durumu
Saat
Takvim