Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 109. Hakikat-i Muhammedi ve Yedi Gök Katı

109. HAKİKAT-İ MUHAMMEDİ ve YEDİ GÖK KATI

“Gece yarısında göğün kapıları açılır. Bir melek nida ederki “Dua eden varmıdır?”. Açılır , selamate çıkar, bir Müslüman kabul ettiğinde ancak zat-ı Hak duasını kabul eder, boşa gitmez. Ancak iki taifenin duasını kabul etmez: Biri ırzını satarak geçimini temin eden zaniye kadın, biri yol kesen eşkıya”

Allahu Teala şöyle buyuruyor:

“Ey Ademoğulları üstünüzde muhkem yedi tabaka gökleri bina ettim” (Nebe/12). Felek göklerde iskan olunan meleklerin yeridir. Yıldız onların kandilidir. “Andolsun dünya semasını kandillerle süsledik” (Mülk/5) ayeti bunun delidir.

Birinci göğün kandili ay, ikincinin utarid, üçüncünün Zühre, dördüncünün güneş, beşincinin Merih, altıncının müşteri, yedincinin zühal’dir.

Birinci göğün kandili ay hayvani ruhun merkezidir. Arzımızı tedbir eder. Nitekim bizim hayvani ruhumuz nefsi natıkadan da güç alarak bedenizimi hareket ettirir. Dünya göğünün feleği beyaz gümüştendir. Merkezi Adem aleyhisselamdır. Dünya göğü olmasa hayvani hayat söner. Dünya göğünün hakimi meleklerden İsmail aleyhisselamdır. Ana rahmindeki melek Rabbının emriyle çocuğun hayvani ruhunu nefh eder. “Rahimde sizi dilediği gibi şekillendirir” (Ali-İmran/6) ayeti delildir.

İkinci göğün rengi bozdur. Onüçbin senelik felektir. Kandili utarittir. Hakimi melek Nuhaildir. Hakikati Muhammedi’nin fikrinden yaratılmıştır. Arzımızı eşyayı tasarruf ettiğimiz gibi, Hz. Nuh’un ruhaniyeti oradadır. Bu aleme ilim ve sanat talim eden ikinci gök melekleridir.

Üçüncü göğün rengi sarıdır. Kandili zühredir. Devir mesafesi biribeşyüz senelik yoldur. Hakim melek Sürail’dir. Hakikati Muhammedi’nin hayalinden yaratılmıştır. Rüyada görülen şekilleri misalen ve aynen onlar tasvir ederler. Kabirde sual melkleri onlardandır. Hz. Yusuf’un ruhaniyeti üçüncü semadadır. Müminlerin hayali onlar vasıtasıyla ve isimlerin hayali onlar vasıtasıyla ve isimlerin kuvvetiyle cilalanır. Sadık rüya hasıl olur.

Dördüncü semanın rengi beyaz, kandili güneştir. Hakimi İsrafil’dir. Kalbi Muhammedi’den yaratılmıştır. Hz. İdris, İsa ve Süleyman (as) ruhaniyetleri buradadır. Hz. İsrafil kuvvet yönünden bütün meleklerin kuvvetine üstündür. Sidreden yerin altına kadar hakimdir.

Beşinci göğün rengi kırmızıdır. Kandili Merih’tir. Meleği Azrail aleyhisselamdır. Vehm-i Muhammedi nurundan yaratılmıştır. Hz. Yahya ve Harun (as) ruhaniyetleri buradadır. Hz. Azrail kabza memurdur. Rahmet ve azap melekleri emri altındadır.

Altıncı semanın rengi nurani göktür. Maliki Mikail aleyhisselamdır kandili müşteridir. Hz. Musa (as)’ın ruhaniyeti buradadır. Emrinde sayısız melekler vardır. Her kişinin rızkını göndermeye memurdurlar. Bir kişinin tayin olunan rızkı sona erdiğinde, Hz. Mikail’den, Hz. Azrail’e malumat gidip o meleklere emir verilir. O kişinin ruhu kabz edilir.

Yedinci semanın rengi siyah nurdandır. Maliki Hazreti Cebrail’dir. Akl-ı Muhammedi’den yaratılmıştır. Hz. İbrahim’in ruhaniyeti buradadır. Kalblerde iman ve ikana memurdurlar. İlham meleği buradan emir alır.

Sıdre-i Münteha Cebrail’in makamıdır. Kemale gelmiş velileri miraç ettirir.

Bütün bu felekler ve gökler kaynağını Hakikat-i Muhammedi’den alır. Bu nedenle Efendimiz’e salavat getirilerek, buralardan geçilebilir.

Hakikat-i Muhammedi’nin üstünde de ganiyyül anıl-alemi olan Zat-i Ahadiyet vardır. Dua, sabit ve selam ile o makama kadar yükselir.

önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam178
Toplam Ziyaret654961
Hava Durumu
Saat
Takvim