Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 102. Hakka Vuslat ve Fetih Mertebeleri

102. HAKKA VUSLAT ve FETİH MERTEBELERİ

“Kul Bana bir karış yaklaşırsa Bende ona bir arşın yaklaşırım. Kul Bana arşınla yaklaşırsa Ben de ona kulaçla yaklaşırım. Kul Bana yürüyerek yaklaşırsa Bende ona koşarak yaklaşırım”

Allah Tealaşöyle buyuruyor:

“Vuslat için mücadele eden kullarımı vuslat yollarına hidayet ederim” (Ankebut/69).

Teşbih ile bahsedilen durum, kulun mücahede yoluna girerek nefsi emmare, levvame, mülhime mertebelerinden karışla mütmainne makamına gelmesidir. Zat-ı Hakk’ın arşınla mukabele etmesi, kalbinde kula melekut kapısını açmasıdır. Kulun arşınla raziye mertebesine gelmesi; Zat-ı Hakk’ın kulaçla mukabelesi, kula ceberut kapısını açmasıdır. Kulun yürüyerek marziyye makamına gelmesi, Zatı Hakk’ın herveleyle mukabelesi kula lahut kapısını açmasıdır. Hakk gelip gitmekten münezzehtir. Kula vuslat yolundaki fetihlerin açılmasıdır. Fetih ise üç kısımdır:

1. Rabbın kullarına rızık kapısını, afiyet elbisesini ve faydalı ilimleri vermesidir ki “Nasrun minellahi ve fethun karib” (Saff/13) ayeti ile işaret buyurulmuştur. Allah’tan yardım ve yakın fetih”
olarak belirtilmiştir.

2. 
FETİH; Fethi Mübin’dir ki Hakk Teala’nın bazı kullarına velayet makamını, ilahi tecelligatını ve yüce isimlerin sırrını vermesidir.
“İnne fetahnaleke fethan mübina” (Fetih/1) “Biz sana apaçık bir fetih verdik” bu mertebenin belirtilmesidir.

3. FETİH, “Feth-i Mutlak” olup zahir ve batına şamildir ki Allah Teala bazı kullarından seçtiklerine dünya ve eşyanın hakikatini göstererek vahdet kapısını açmasıdır. Nuru Muhammediye’nin zuhuru fethin geçekleştiğinin işaretidir. “İza cae nasrullahi vel feth” (Nasr/1) “Allah’ın yardımı ve feth gerçekleştiğinde” ayeti Mutlak Fetih mertebesidir. Vahdeti Vücud Şuhudu mertebesidir. Nuru Muhammediye’nin zahirde müşahedesidir. Bu seçkin kullar için şöyle buyrulu: “Muhakkak Hakk kulunu dünya hayatı ile Allah’a vuslat arasında muhayyer bıraktı. Kul Allah’a kavuşmayı tercih etti”.
Kul Allah’a vuslatı murad ettiğinden, Hakk kuluna rağbet ederek manevi yakınlığı o kuluna nasib eder. Manevi fetihlerle kul kendi hakikatine ve Rabbın hakikatine vakıf olur. “Nefsini bilen Rabbını bilerek” gerçek anlamda fetih ve vuslat gerçekleşir, nefsi natıkanın nuru zahir olarak müşahede edilir. önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret645562
Hava Durumu
Saat
Takvim