Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 99. İnsan-ı Kamil ve Ahiret

99. İNSAN-I KAMİL ve AHİRET

“Müminlerin ruhları, yeşil kuşların karnına girip kıyamet gününden cesetlerine reddoluncaya kadar cennet ağaçlarının meyvelerini yerler”

Allah Teala şöyle buyuryor: “inne fi zalike le zikrâ limen kane lehu kalbun” mealen “Kur’an’ın hakikat manasını idrak edenler insan-ı kamillerdir” (Kaf/37)

Nefsi natıkalarında dürülü olan Kur’an’ı yaşama geçirenler müminlerdir. Müminlerin her salih ameli ve sözü yeşil kuş örneğinde olduğu gibi bir suretle zuhura çıkar. Cennet ameli suretlerinde seyrederler. İnsan-ı kamillerin hakikatleri içerecek şekildedir. İnsan-ı kamil müminler beş hazretı yakinen yaşadıkları için, amellerin suretlerinde labis olarak cennet nimetleriyle cesetsiz nimetlenirler. Kah melekutla kah dünyada kayıtsız olarak seyran ederler. Bunların kalpleri (nefsi natıkaları) ilahi isim ve sıfatların tümüne tecelligahtır.

“Müminin kalbi beytullah, arşullah, miratullah ve hazinetullahtır” hadisini yaşayanlardır. Böyle bir kalp Hakk’ı sığdıran bir kalptir. Böylelikle ZATIYYUN EVLİYASI olurlar. Zatın halifeleri olup, “Beni gören Hakk’ı görür” sırrından hissedardırlar.

Kalbin mukayyed olarak dört yüzü vardır. Üst, alt, sağ ve sol. Kalb nuruyla üste bakan Hakk’ın sıfatlarını taşıyan SIFATIYYUN EVLİYAsıdır. Altta süfliye bakanlar dünya ehlidir. Sağa bakanlar ebrar ve abidlerdir. Sola bakanlar nefsi emmare cihetindendir. Hayvani ruhun hakim olduğu kişilerdir. Kalpte yerleşen nefsi natıkaya ilham edilen niyetler İsrafil kanalıyla gelir. Aklımız Cebrailden, vehmimiz Azrail, gıda ve bekası Mikail’dendir.

İkinci nefhada sur üflediğinde ruh ve ceset birlikte haşrolunup “insanların bir bölümü cennette bir bölümüde çılgın alevli cehennemdedir” (Şura/7) emriyle ebedi hayata nail olacağız.

Ahiret boyutunda zahir batına, batın zahire tebdil olacaktır. Niyet, ihlas ve amellerimiz suretlenerek ahiret nimetleriyle nimetleneceğiz.

Kalbin aynası alemdir. Kalb ayna olduğundan bu aynada kamil alemi ve kendini (nefsini) görür. Kalb genişliği üç çeşittir. Kalb asıl, alem feridir.

1. Marifetullah kemaliyle arif olan kesrette vahdeti, vahdette kesreti görür. Diğer insanlar ise ancak Rabb-i hassını (Rabbin bir yüzünü) bilir. Cüzi marifet sahibidirler. Arifin kalbinin marifeti ise küllidir ve tamdır. Bütün isim ve sıfatların tecelli mahallidir. Bu nedenle Hakk’a marifeti tamdır. Hz. Resul (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ademoğlunun kalpleri Rahmanın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi tasarruf eder”

Parmağı demek kahır ve lütuf isimleridir. Arif kişi kahrı ve lütfu bir bilir. Eşyadan müteessir olmaz. Eşyanın hakikatine vakıftır. Bu makamda gelen havatır Hakk’tır. Cin ve şeytanın tesiri yoktur. Vahdeti Vücud bilincidir.

2. Kalbin ikinci derece genişliği: Kalb Vasi olup Cenab-ı Hakk’ın cemal ve celal sıfatlarını keşfen ve şuhuden zevk eder. Bu makamda Hz. Resul şöyle buyurmuştur: “Ya Rabbi Senden şühud lezzetini isterim” Hakk’ın sıfatlarını eşyada şuhud eder. Vahdeti Şuhud idrakidir.

3. İnsan-ı kamilin bütün isim ve sıfatlarla tahakkuk edip Zatın halifesi ve alemlerin halifesi olmasıyla insan-ı ekmel olup Ahadiyet-i ayn mertebesinin mazharı oluşudur.

“Beni yerim ve göğüm sığdıramadı. Ancak mümin kulumun kalbi sığdırdı” kudsi hadisinin yaşandığı mertebedir. Böyle bir kalpte Zat, sıfat ve isimler tecellidedir. Vahdeti Vücud Şuhudu idraki mertebesidir. Bu mertebede havatır İlahidir, Zatıdır. “Benim Allah’la öyle bir vaktim olurki, oraya ne mukarreb melek ve bir peygamber girebilir” buyuran mertebedir. Mutlak Tevhidin ve miraç hakikatinin yaşandığı kalp mertebesidir. Bu mertebede nefs ve Rab her mertebede idrak edilmiştir.

“Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (Zatı) oradadır” (Bakara/115) hakikatinin yaşandığı mertebedir.

İşte böyle bir kişi (kamil) Hz. İbrahim (as) gibi İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail vasıta etmeyerek “Hasbunallahu ve nimel vekil” der. “Ölmeden önce ölünüz” hadisini idrak edip yaşamış ve “İlim ile diri (hayy) olan ebeden ölmez” hakikatine daha bu dünyada iken ulaşmıştır. Böyle bir yaşam ile adeta batinen cennet yaşamını yaşamaktadır.önceki sayfa             sonraki sayfa
  
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret645535
Hava Durumu
Saat
Takvim