Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 97. Nefs, Himmet-i Muhammedi, Salih Amel, Helal Rızk

97. NEFS, HİMMET-İ MUHAMMEDİ, SALİH AMEL, HELAL RIZK

“Dört haslet sende bulunursa dünyaca kaybedilen meta sana tesir etmez.

1.    Doğruyu söylemek
2.    İlahi emanet olan azalarını meşru olmayan şeylerden korumak.
3.    Güzel ahlak
4.    Kazandığını yiyeceğin yeri temiz olmak”

Nefsi natıka insanın hakikati olup Allah’ın nuru ve Kur’an’ın sırrı makamıdır. Merkezi kalptir Nokta-i süveydadır. Kalpteki bu noktadan tüm vücudda hakim olan nefsi natıkadır. Bu hakikati ifade eden hadiste Efendimiz: “Vücutta bir organ vardır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. O organ kalptir” buyurmuştur. Vücutta tüm azalardan açığa çıkan fiillerin merkezi nefsi natıkadır.nefsi natıka vücuda hakim olup, hayvani ruhun önüne geçerse vücuttan “salih ameller” açığa çıkar. Salih amel “Manası Hakk’tan, fiili kuldan” olan fiillerdir. Manası Hakk’tan oluşu nefsi natıkada dürülü olan Kur’an sırrıdır. Manayı oluşturan Kur’an ve Sünnet-i Muhammedi’dir. Fiiller Kur’an ve Sünnete uygun zuhura çıkıyorsa salih amel olarak adlandırılır. Kudretiyle fail olan Allah, işleyen kuldur.

Nefsi natıka’nın asli halinde korunması ve asli haline dönüşü nefs tezkiyesi ve helal rızık sayesindedir. Bunu açıklayan ayetlerde:

“Ey müminler, Cenab-ı Allah’ın verdiği rızıktan helal ve tayyib olanı yiyin. Eğer Allah’a tamamıyla kulluk yapmak isterseniz verdiği nimetlere şükredin” (Bakara/172).

Nefsi natıka helal ve Tayyip rızık ile korunur. Onda Allah’ın nuru ve Kur’an’ın sırrı hakim olur. Aksi ise şu ayetle belirtilir:

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna mallarınızı batıl (haksız ve haram yollarla) ile aranızda alıp vererek yemeyin ve nefsinizi öldürmeyin(Nisa/29)

Haram yollarla beslenen vücutta nefsi natıka nurdan zulmete döner. Şer amellerin kaynağı olur. “Nefsinizi öldürmeyin” Allah’ın emridir. Nefsin NURU ancak helal ve Tayyip rızıklar ile korunur ve böyle bir vücuttan salih amel açığa çıkar.

Helal rızık, hibe olunan mal, miras malıdır. Tayyip ise kendi eliyle kazandığı helalden temiz olanı yemesidir.

Nefsi natıka sahiplerine rızkın taksim memuru Makail aleyhisselamdır. O da Hakikati Muhammediyenin himmetinin nurundan yaratılmıştır. Yani “Muhammeden Resulullah” sırrı hakikatinin insanın nefsi natıkasına yansımasıdır. O da Kur’an’ın sırrıdır. Zira hz. Resul  “Benim mucüzem Kur’an’dır” buyurmuştur. Hakikati Muhammedi Hakikati İlahiyenin aynasıdır. Ayette şöyle buyuruluyor: “Fesübhanellezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun” (O Zat-ı İlahiyye, Zatını tenzih ve sıfatını tavsif ederek her şeyin melekutu kudreti elindedir. Yine her şey O’na rücu eder” (Yasin/83)

Melekut alemi dört büyük deryadır. Hakkın kudreti kanalıyla fiilerin açığa çıkışına vesiledir. Fiillerdeki Hakk’ın kudreti melekler kanalıyladır. Mikailiyet toprağın, Cebrailiyet suyun, Azrailiyet ateşin, İsrafiliyet havanın müekkelleridir. İnsanda bu dört unsurdan halkedilmiştir.

İnsan vücudunda bunların cereyanı, menfaati celbetmek ve zararı defetmek için faaliyettedir. Nefsi natıka hayvani ruha hakim olursa salih ameller açığa çıkar. Hayvani ruh vücutta hakim olursa şer ameller açığa çıkar. Bu nedenle nefs tezkiyesi şarttır.

Melekler sadece vasıtadır. Hakk’ın kuvvetleridir. Şöyle belirtilir tasavvufta: “O Zatı İlahiyye görünmez latif nurani cisimdir. Hakikat lisanında kuvvettir”

Gıda helal ve tayyib olursa yaptığımız ibadetler ve salih ameller illiyyuna gider. Nur olur. Gıda haram olursa nefste kara leke ve kir oluşur. Zulmet olur. Kişiyi siccine düşürür. Mutaffifin 8 ve 17 ayetleri bunun delilidir: “Doğrusu günahkarların yazısı muhakkak siccinde olmaktır” ve “And olsun iyilerin kitabı illuyyundadır”

Himmet-i Muhammedi Ahadiyet-i Zatın nurundandır. Nefsi natıka hakikatidir. Hakikat-i Muhammedi vesiledir. Hakikat-i Muhammedi ise nefsi natıkada dürülü olan Kur’an sırrıdır. Himmet Hakk, Resul ve Resulün varisleri kanalıyla gelir. Himmet sahiplerinde üç sıfat mevcuttur:

  1. Kati Yakin: “Ahirete kesinkez inanırlar” (Bakara/4) Hakkı yakin olarak müşahede edenlerdir.
  2. Matlubu tayin: Talipleri Hakk’a yöneltirler
  3. Hareket ve sukunetin Allah’tan olduğunu bilerek Allah ile matlubunu bilfiil istemek. “Billahi” sırrıyla yaşayanlardır. Onlardan Hakk’ın fiilleri zuhura çıkar.

Amellerin zuhura çıkışı nefsi natıka kaynaklıdır. Nefs tezkiyesi bu nedenle zorunludur. Nefsinin tezkiyesi aynı zamanda salih amellere yol açar. Şu ayet yol göstericidir: “Kim iyi bir iş yaparsa faydası nefsi lehinedir. Kimde kötülük yaparsa (nefsi) aleyhinedir” (Fussilet/46)

Allah nelerin salih amel, nelerin şer amel olduğunu Kur’an ve Sünnet ile açıkça belirtmiştir. Bize düşen bunlara uyarak salih amel yapmaktır. Şu ayeti hayatımızın düsturu haline getirirsek, salih ameller işlememiz oldukça kolaylaşır. “Kim Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa, şüphesiz nefsine zulmetmiş olur” (Talak/1)

İşte nefsimize zulmetmememiz için Kur’an ve Sünnete riayet etmeliyiz. Bunun içinde bunları uygulayabilecek ilim ve irfanı talep etmeli ve gayret etmeliyiz. Himmet sahiplerinden istifade etmeliyiz.önceki sayfa               sonraki sayfaZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam83
Toplam Ziyaret548148
Hava Durumu
Saat
Takvim