Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 96. Nefs, Hüviyet Beraberliği ve Rahmet

96. NEFS, HÜVİYET BERABERLİĞİ ve RAHMET

“Korkma Allah bizimle beraberdir”


Bu söz mağarada Hz. Resul tarafından Hz. Ebubekir’e söylenmiştir. Bu sözün altında büyük bir irfan hazinesi gizlidir. Her insan hüviyeti – nefsi itibariyle Hakk’ın zuhur yeni ve tecelligahıdır. Hakk Zati Nefsiyle kişilerin nefsilerinde tecelli ile her an onunla beraberdir. Kişinin nefsi hüviyetinde tecellide olan Hakk vardır. Bu beraberliğe “hüviyet beraberliği” ve “maiyet beraberliği” adı verilir. Bunu ifade eden ayetlerde şöyle buyuruluyor: “Nerede olursanız O (ilahi hüviyetiyle) sizinle beraberdir” (Hadid/4) ve “Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşamaz ki dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşamaz ki altıncısı O olmasın” (Mücadele/7)

İnsanın her anı bu idrakle ve bilinç ile hareket etmesi zorunludur. Uzakta olan bir Allah değil her an, her yerde, her halde seninle hüviyetiyle beraber olan Allah anlayışı kişide hakim olmalıdır. Bu aynı zamanda tevhidinde gereğidir. Bunu açıklayan ayette “Korkmayın çünkü Ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm” (Taha/46) buyurulmaktadır. “Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir” (Bakara/153) ayetiylede Allah’ın sevdiği vasıfları nefsinde taşıyanlarla bu beraberliğin özel vasıflarla teşekkül ettiğini vurgulamaktadır.

Gerek son ayette ve gerekse ilgili hadisimizde dikkat çeken husus “Allah” ismi camisidir. Allah ismi camisi ilahi hüviyetin bütün ilahi isim, sıfat ve Zatını bünyesinde bulundurur. Kişideki bu beraberlik “Allah” ismiyle hem Zati, hem sıfatları ve hemde tüm isimleri ile olan beraberliktir. Bu beraberlik sayesinde de korku yok olur. Yerini sevinç alır. Zira “Allah” gerektiği yerde, gerektiğini en iyi bilendir. Kişiye hangi isimle tecelli ederse, onda o vasfıyla görünmüş demektir. Allah’ın ise rahmeti gazabını geçtiğinden, kuldaki tecelliside “rahmet” kaynaklı olacaktır. Bu nedenle arifler bu irfana sahip olduklarından tasarrufu “Allah”a bırakırken ve “Hasbunallahu ve nimel vekil” ayetini ve “Allahu yekfi lena” (Allah bize yeter) ve “Senden Sana Sığınırım” duasını vird ederler. Hüviyet beraberliği idrakini rahmet ile taçlandırırlar ve Allah’tan gelene rıza gösterirler. 


önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam150
Toplam Ziyaret548477
Hava Durumu
Saat
Takvim