Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 93. Kelime-i Şehadet Hakikati

93. KELİME-İ ŞEHADET HAKİKATİ  

“Müslim kabirde sual olunur. Cevabında “eşhedü en lâ ilahe illallah eşhe enne Muhammeden Resulullah” der. Bu şehadeti Cenab-ı Hakk müminlerin gönlünde sabit kıldığı gibi ahirette de sabit kılar”


Kelime-i şehadet tevhidin zirvesidir. Müşahedeli olarak Allah’ın uluhiyetini ve Hakikati Muhammediyi tasdiktir. Bu hakikatin zirvesini Allah şöyle belirtiyor;

Şehidallahu ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ulul ilmi kaimen bil kısti la ilahe illa hüvel azizül hakim” (Allah kendi kendine şahittir ki O’nun hüviyetinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleride bu şahitliğe ortak olurlar” (Ali-İmran/18). Ayette belirtilen şehadet hüviyet tevhidi ile uluhiyet tevhidinin birleştirilmesi hakikatidir. Şehadet bir şeyi görmek ve görür gibi idrak etmektir. Şehadet ise kelime-i tevhid mertebelerinin eğitiminin bir sonucu olup, kişinin nefsinde ve alemlerde Hakk’ı bilmesidir ve görmesidir. Bunun zirvesi ise “Vahdet-i Vücud Şuhudu” dur. Allah ayette “Benden başka ilah yoktur” diye şehadet etmektedir. Bu uluhiyet tevhididir. Bu uluhuyetini hüviyetinin bir vasfı olarak belirterek hem uluhiyet hemde hüviyet tevhidini birleştirmiş oldu. Bu iki tevhidin birleştirilmesi hem uluhiyet hem hüviyet itibariyle Hakk’ı efal, esma, sıfat ve zat mertebelerinde tevhid etmekle mümkündür. Bunu ise “ilim sahiplerinin” yapacağı ayette belirtilmektedir. Kelime-i tevhid mertebeleri “tasavvufta tevhid ve nefsi irfan yolu” eserimizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunun özeti ve sırrı şu cümlede gizlidir:

“Allah, TEK VÜCUD HÜVİYETİ’nde, alemlerin her zerresinde Zatıyla kaim ve batın, Vücuduyla mevcud, sıfatıyla muhit ve tecelli, esmasıyla tecelli ve malum, kudretiyle fail, fiiliyle zahir, eserleriyle meşhud, batını ile sır olarak uluhiyetini sergileyendir”

Vahdet-i Vücud ŞuhudU bu hakikate ulaştıran ve bu hakikati yaşatan haldir. Bunun yolu ise ancak ilim ve irfan ile mümkündür. Hakk’ı nefsinde ve alemlerde müşahededir. Bu müşahede hali ve idraki devamlıdır. Bu ilim Nefste nur olduğundan hem dünyada hem ahirette bu nur ile hakikate ŞAHİD olunur.
önceki sayfa               sonraki sayfa

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret546940
Hava Durumu
Saat
Takvim