Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 76. Ahadiyetül Ayn – Ahadiyetül Kesret, İhlas

76. AHADİYETÜL AYN – AHADİYETÜL KESRET, İHLAS

“Cabir b. Abdullah’tan Hz.Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Adamın birisi ayağa kalkmış ve iki rekat fecir namazı kılmıştır. Birinci rekatında “Kafirun” suresini okumuştu. Okumayı tamamlayınca, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Bu adam Rabbını bilen bir kimsedir”

İkinci rekatta ise, “ihlas” suresini okumuş; okumasını tamamlayınca Hz. Peygamber “Bu adam Rabbine iman eden bir kimsedir” buyurmuştur.”

Marifetin çeşitli dereceleri vardır. Bunların bazıları diğerlerinden üstündür. Birinci marifet şeriattır. Şeriat itikat yönünden tapılanları çokluktan teke Allah’ın uluhiyetine indirmeyi amaçlar. Bunun hakikati ise nefsini ve Rabbını bilmektir. Karifun suresi çokluk (kesret) aleminde hüküm süren tek Allah’ın uluhiyetini ilan eder. Kişileri kesretten vahdete davet eder. “La ilahe illallah” hakikati de budur. Kesrette putlaştırılan her mevcudun Allah’ın Rububiyetinin kontrolü altında olduğunu ilandır Kafirun suresi. Bunu ilan eden kimse “Rabbını bilen” kişidir. Bu kişi nefsinde de Rab tecellisi ile Allah’ı bulur. Hem nefsini hem Rabbını bilen kimsedir. Rabbı bilmek, nefsindeki Rububiyeti tasdik etmektir.

“İhlas” suresi okuyan ise Rab olan Allah’ı vasıflarıyla zikretmektedir. Rububiyetten uluhiyete adım atmaktır. İhlas suresi Allah’ın Zati sıfatlarını (Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Kaim bi nefsihi, Muhalefetül lil havadis) içeren suredir. Kişinin nefsi natıkasıda bu sıfatların mazharıdır. İhlas suresi Allah’ın Ahadiyetini ilandır. Ahadiyet ise iki türlüdür: Birincisi Ahadiyetül ayn (Zati Ahadiyet) dır. Bu MUTLAK TEK BİR Allah’ı Künhü Zat mertebesi dahil, gizli hazine olarak tasdik etmektir.

İkincisi ise Ahadiyetül Kesret idrakidir. Alemlerdeki tüm çokluğun TEK ve BİR ALLAH’a dayandığını tasdik etmektir. Bu iki sure nefsi natıkaya “Vahdette kesret, kesrette vahdet” idrakinin talim ettirilmesidir. Allah’ın Rububiyetinin her an, her yerde sürdürdüğünü nefislere talim ettirilmesidir. Bu ise Rabba imandır. Kemali TEK VÜCUD HÜVİYETİNDE ALLAH’ı (vahdet) isim ve sıfatlarıyla (kesret) müşahede etmektir. Bu nedenle bu iki sure kelime-i şehadetin fiilen nefsi natıkaya tatbik edilmesidir. Sahih bir hadiste Hz. Resulün sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde bu iki sureyi okuduğu belirtilmektedir. Bu iki sure MUTLAK TEVHİDİN yaşantısını içerir. 

önceki sayfa               sonraki sayfa
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam146
Toplam Ziyaret548473
Hava Durumu
Saat
Takvim