Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 74.Kabir Hayatı

74. KABİR HAYATI

“Her evin bir kapısı vardır. Kabrin kapısı ölünün ayakları tarafıdır”

Ayak tasavvufta nefsi natıkayı ve özellik ile vasıflarını temsil eder. Nefsi natıka taşıdığı ahlak ve vasıflarla kabre girer.

Tekasür suresi kabir hayatı ile bilgiler verir.

“Elhakümüt tekasürü,hatta zürtümül mekabir, kella sevfe ta’lemüne,  sümme kella sevfe ta’lemün, kella lev ta’lemüne ilmel yakini, Le teravünnel cehim, sümme leteravünneha aynel yakin, sümme letüs’elünne yevmeizin anin naim”

Yani “sizi hissi lezzetleri fani hayaller meşgul etti, ebedi hayat ve fıtri istidadınız vüsulden alıkoydu. Hissi lezzetler malınız ve evladınızdır. Taki ölümünüz ilmel yakin ve aynel yakin gelene kadar”

İnsanı dünya hayatına bağlayan hisleri, hayalleri ve vehimleridir. Beşeri hisler, beşeri hayaller ve beşeri vehimler nefsi natıkanın nurunu azaltarak, bedenle nefsin alakasını koparır. Hayvani ruh bedende hakim olur. Ölüm gelip bedenden nefsi natıka (insan ruhu) ayrıldığında ve beden harap olduğunda nefsi emmare vasıfları ilmel yakin ve kabirde aynel yakin ortaya çıkar. Ruh bedenden ayrılıp bedeni harap olduğunda bilinir ki artık hiçbir şeyin faydası yoktur.

Beşeri hisler, hayaller ve vehimler fani olur ve hayvani ruhtan kaynaklanan azab baki olur ve bu aynel yakin kabirde müşahede edilir. Ama yapılacak bir şey yoktur.

Bu suretle cehennemde ki makamınızı görürsünüz; kabirde aynel yakin bunu yaşar, haşırdan sonra ise hakkel yakin görürsünüz.

Bunun nedeni ise nefsi natıkayı asli Kur’an haliyle yaşamamaktır. İrfan sahibi olamamaktır. Nefsi natıka Kur’an-ı Natık olduğunda kabir cennet bahçesi olur. Bu kabirde aynel yakin müşahede edilir. Haşirden sonra hakkel yakin bu hal yaşanır. Efendimiz bu nedenle “Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur”. Kabir azabı dedikleride nefsi emmare, Levvame bazı mülhime nefsilerinin tattığı azaptır. “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirseniz” hadisi bu gerçeği anlatır. Nefsi natıka hangi ahlaki vasıfları taşıyorsa o vasıflarla ölür, kabirde ahretin başlangıcıdır. O vasıflar kabirde ya azaba ya da müjdeye dönüşür.

Cismani azap, ruh bedendeyken bedene arız olan hastalıklar, başının ağrıması, ayağının kırılması, kolunun çıkması vb. cisim yoluyla elem ve keder nefse avdet eder, yansır. Nefsani azap evladının ölümü, malının çalınması, çeşitli afetler de ancak nefis elem çeker. Rüya halinde yılan sokar, suda boğulur, ateşte yanar, ancak uyandığında bedenini sağlam bulur. Elem çeken nefistir.

Ölüm ile beden yok olduğundan bu azaplar nefsi natıkaya (emmare, levvame ve mülhime mertebesinde) avdet eder. Kıyamete kadar kabir azabındandır. Nefis elem çeker.

Beden vasıtasıyla nefsin sevincine gelince; Rüyasında bir ziyafette kuzu ve kadayıflar yer, nefsi lezzet alır uyanınca hayaldir. Rüya aleminde tattığı lezzetlerden nefs haz alır. Beden ortadan kalktığında bu lezzetleri aynel yakin müşahede eder. Rüyadan arkadaşı haberi olmadığı gibi, kabirdeki halindende haber verilenler dışında kimsenin haberi olmaz. Kabir rahatı ise rüya aleminde nefsin tattığı lezzetlerin kıyamete kadar nefsçe tadılmasıdır. Bu alemde sefer dört çeşittir. Kabrede yansır

  1. His olunan alemde seyri: Cisimle seyrdir. Hayvanlarla müşterektir. Hayvani ruh hakim olursa beşeri hisler, nefsi natıka hakim ise ilahi hisler ön plandadır.
  2. Hayal ve vehim ile seyr: Tren ve gemide seyr gibidir. Hayvani ruh bedene hakim ise beşeri hayal ve vehimler baskındır. Eğer nefsi natıka bedende hüküm sürüyorsa ilahi hayaller baskındır. Vehimler kontrol edilerek nefs sultan olur.
  3. Seyr-i aklidir ki, denizde gemisiz seyr gibidir. Nefsi natıka bedende hakimdir. “Akıl kalpte Hakk’la batılı ayıran nurdur” hadisince gereken görülür. Hz. İsa “suda yürüyor” dediklerinde Hz. Resul “Yakini ziyade olsa havada uçardı” buyurmuştur. Akl-ı maaddır.
  4. Seyr-i Ruhi: havada seyridir. Arşa ve akl-ı külde kadar miraç eder.

Kulun ölmesiyle beşeri his, hayal ve vehimler cesetle ölmüştür.

Üçüncü sefer aklı seferde kabir cennet bahçesi olur. Denizler kadar geniştir.

Drdüncü sefer miraç seferidir ki cennet bahçesidir. Evliyanın ve beş hazeratın seyirleridir. Bazıları cesedle dünyaya müşahede edilebilirler. Kabir aleminde görünürler. Melekuta yükselirler. Arşa kadar yolları vardır. Bunlar kabirde mahpus değillerdir. Himmetleri yüce olan arifibillahlardır.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam145
Toplam Ziyaret548472
Hava Durumu
Saat
Takvim