Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 72.Manevi Doğum - Ergenlik (Velayet) ve Himmet-i Muhammedi

72. MANEVİ DOĞUM – ERGENLİK (VELAYET) ve
HİMMET-İ MUHAMMEDİ

“Babasının evlasına duası, peygamberin ümmetine duası gibidir”

Efendimiz (sav) kendi hakikatini şöyle bildiriyor: “Allah önce Benim nefsimi, aklımı, nurumu halketti”. Nefis alıcı ve verici olması itibariyle, akıl Hakk ile batılı ayırması itibariyle, ruh her şeye hayat vermesi itibariyle ve NUR her şeyi aydınlattığı ve bilici kıldığı yönüyle HAKİKATİ MUHAMMEDİ’nin itibarlarıdır. Efendimizin nefsi natıkası Nefsi Küll’ü temsil ettiğinden “ANA” dir. Ümmi (Ana kaynak) oluşu bu yönüyledir. Nefsi itibariyle her şeyin kaynağıdır. Aklı ve Ruhu itibariylede Ebul Ervah “Ruhların babası” dır. Akl-ı Küll’ü temsil eder. Akl-ı Kül ve Nefsi Külün izdivacından da alemler oluştur. Ruh ve Nur alemlere hayat ve nur verdiler. Kısacası alemler Hakikati Muhammedinin temsili ve tafsilidir. Tüm insanlarda O’nun ümmetidir. Ümmet ikiye ayrılır: Ümmet-i icabet: İslam davetine icabet edip kabul edenlerdir. Ümmet-i davet: Davet edilen fakat henüz icabet etmeyenlerdir. Efendimizin duası bu himmeti her iki alemdede geçirlidir. Bu himmet-i Muhammedi dir. Varisleri olan evliya ve ariflere bu hakikat yansır. İnsanda da bu hakikat ile yaratılmıştır. “Ben Allah’tanım, müminler de Benden” buyuran Resul’ün hakikati “Adem’e ruhumdan nefhettim” buyurularak insanın nefsi natıkasının da “Hakikati Muhammedi”yi taşıdığı açıklanmış olmaktadır. Bu kişinin zahiri doğumla yeryüzünde hayat bulmasıdır. “Her doğan İslam fıtratından doğar” hadisiyle bu hakikat açıklanmıştır. Nefsi natıkada dürülü olan akıl, nur, ve ruhun açığa çıkması için kişinin nefs tezkiyesi ile “ikinci bir doğuma” ihtiyacı vardır. Hz. İsa (as) “İnsan iki kere doğmadan melekut alemine giremez” buyurmuştur. Melekut alemi ilahi isim ve sıfatların manalarının açıldığı alemdir. Yani kişinin “manevi doğumu” dur. Kişi Mürşidinin himmetiyle kalbinden (nefsi natıkasından) kendi manevi çocuğunu doğurur. Bu çocuğa “tıfli maanı” veya “veled-i kalbi Muhammedi” adı verilir. Mürşidin himmetiyle doğan “manevi evlad” yine mürşidin gözetiminde ilim, irfan ve ahlak eğitimi verilerek ergenlik (velayet) Hakikat-i Muhammedi’ye Vuslattır. Mürşid nefsi natıkası ile “ANA” aklı ve ruhu-nuru ile “BABA” hükmündedir. Mürid-salik ise “MANEVİ EVLAD” konumundadır. Mürşid himmet-i Muhammedi’nin varisidir. Himmet-i Muhammedi, Hakikat-i Muhammedi kaynaklı olup mürşidle tecelli eder. “Evlad hizmet, baba himmet” buyurdukları sır bu hakikatten yansır. Doğan “manevi evlad” ise hakiki mürid ise mürşidin sırrını taşır. “Çocuk babasının sırrıdır” hadisinin ledünni hakikatini açıklar.

“Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne ve babanızada iyi davranmanızı emretti” (Ankebut/8) ayetinden ledünni olarak bu hakikatler gizlidir. “Allah’a ve Resulüne itaat edin” (Enfal/46) ayetinin sırrıda Hakikati ve Himmet-i Muhammedi sırrını taşır. Himmeti Muhammedi Mürşid’den tecelli ettiğinden, mürşid-i kamile intisap ve itaatte bu sırrı taşır. Şu kudsi hadisin hakikati müride tecelli edinceye kadar mürşid (ana-baba) mürid (evlad) ilişkisi devam eder.

“Allah’ın ahlakı ile ahlaklanınız, Peygamber ahlakı ile ahlaklanınız”. Bu ise ergenlik (velayet) mertebesidir. Nefsi natıka Kur’an-ı Natık olarak Efendimizin hakikatine varis olunur. O’nun hakikati şu hadiste gizlidir: “Benim mucüzem Kur’an’dır”. Dua ise Himmet-i Muhammedi sırrındandır. Efendimizde temel duasının ahirete saklamıştır.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam192
Toplam Ziyaret654975
Hava Durumu
Saat
Takvim