Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 71.Cehennem Mertebeleri

71. CEHENNEM MERTEBELERİ

“Ateş ehlinin cehennemde vücutları büyür. Hatta her birinin kulağının yumuşağıyla çenesi arası yediyüz senelik mesafedir. Her birinin derisinin kalınlığı kırk arşındır. Azı dişi Uhud dağından büyüktür”

Hz. Resul’ün sureti Cenab-ı Hakkın Cemal ve Celal nurundan yaratılmıştır. Sağından Cennet Cemalinin nurudur. Soldan yedi cehennem Celalinin nurudur. Cehennem nefsi natıka nurunu karartanların yeridir. Cehennem nefsi natıka nurunu karartanların yeridir. Nefsi natıkanın cehalet ve karanlığa bürünmesidir. Cehalet ve şeriat dışı ameller nefsi natıkayı karartmış ve zulmete çevirmiştir. Bu nedenle Celali isimlerin tecelli mahalli olmuştur. “Vücudun kadar büyük günah olamaz” hadisince en büyük günah şirktir. Şirk ve günahlar arttıkça cehalet ve zulmet artmaktadır ve cehennem boyutu hak edilmektedir.

Allah Teala şöyle buyuruyor:

“Müşrik, münafık ve asilerin hepsine cehennem hazırlanmıştır. Cehennem yedi tabakadır. Asilerin isyanları derecesinde adaletle taksim olunmuştur” (Hicr/39-40)

 Cenab-ı Hakk cehennemi Kahhar isminin narından yarattı. Yedi defa tecelli buyurmasıyla yedi tabaka taksim oldu.

Birinci tabaka: İsmi Leza. (kella inneha leza nezzaaten lişşeva) ayetinden kaynaklanır. “Müntakim” isminin mazharıdır. Massiyet ehlinin yerleştiği yerdir. Ahalisi yalancılar, sarhoşlar, ilahi emirleri ifa etmeyenler, yasaklara uymayanlardır. Leza’nın manası sırf hakları ifa etmeyen asilerin yeri olmasıdır. Allah’ın hakkını dünyada ifa etmeyenlerdir.

İkinci tabaka: İsmi cahim. (İnnel ebrara lefineim, ve innel füccara lefi cehim) ayetinden ismini alır. “Adalet” isminin mazharıdır. Dünyada başkasının malını gasbedenler, katiller, halka söğenler ve gıybet edenlerin yeridir.

Üçüncü tabaka: İsmi Usra. “Şedid” isminin mazharıdır. Çok mal talep edip malının zekatını vermeyenler, kin, hased, hayvani şehvet, nefsani arzularla dünyayı sevenlerin yeridir. “Ve emma men bahıle vestağna ve kezzebe bilhusna fesenüyessiruuhu lil’ usra(Leyl/8-9-10) (Kim cimrilik eder, kendini müstagni sayar, en güzelide yalanlarsa bizde onu en zora hazırlarız) ayetinde belirtilen cehennem tabakasıdır.

Dördüncü tabaka: İsmi Haviyedir. Cenab-ı Hakkın “Gazab” ının mazharıdır. Yalan yere yemin edenlerin, mürailerin ve münafıkların yeridir. “ve emma men haffet mevazinühü feümmühü haviye(Karia/8-9). (Ameli hafif-kötü olana gelince işte onun yeri Haviyedir) ayeti bu tabakayı anlatır.

Beşinci tabaka: İsmi Sekar. Cenab-ı Hakk’ın “Müzill” isminin mazharıdır. Firavunlar, kibirlenenler, cebbarların yeridir. “vestekbera fekale in haza illa sibrun yüseer inhaza illa kavlül beşer seuslihi sekara(Müsddessir/23-26) (Kibrini yenemeyip sırt çevirdi ve bu Kur’an dedi, olsa olsa sihirbazlardan öğrenilip nakledilen bir sihirdir, bu insan sözünden başka bir şey değil, Ben onu Sekar’a sokacağım” ayeti delildir.

Altıncı tabaka: İsmi Seir’dir. Cenab-ı Hakk’ın zel-batş isminin mazharıdır. Gazap, şehvet, fitne, hile, zındıklık yapanların yeridir. Allah Teala şöyle buyurdu: “vecealnaha rucumen lişşeyatin ve a’tednalehum azabes seir(Mülk/5) (Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve yaptık ve onları alevli ateş azabına hazırladık” ayeti delilidir.

 Yedinci tabaka: İsmi Cehennem’dir. “innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha” (Beyyine/6) (Ehli kitap ve müşriklerden olan inkarcılar içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler) ayeti delildir.

Ariflerin beyanı üzere, vücut ikliminde cehennem kapısı yedidir: Beş duyu, gazap ve şehvet kuvvetleri. Hayvani ruh nefsi natıkaya baskın gelirse cehennem kapıları açılmış olur.

  1. Görme kuvvesi ki gözlerdir. Bakması haram olan şeyler kalbe girerek nefsi natıkayı karartır.
  2. Kulaklar meşru olmayan şeyleri duyarak kalbe sokar ve orada nefsi natıkayı karartır.
  3. Koklama kuvvesi yoluyla haramlar giyerek nefsi natıkayı karartır. “Dünya bir cifedir, talipleri köpeklerdir” hadisi dünyevi nefsani arzu ve hevesleri kalbe sokar ve nefsi natıkayı kirletir ve onu karartır.
  4. Tatma kuvvesi yoluyla haramlar girecek olursa, bu haramlar nefsi natıkayı kirletir ve onun nurunu karartır. Nurdan zulmete çevirir.
  5. Dokunma kuvvesiyle, meşru olmayan duygular kalbe girerek nefsi natıkanın nurunu karartır.
  6. Şehvet: dünyevi hırs, arzuların nefste hakim olmasıdır. Nefsi natıkayı karartarak onu asli halinden uzaklaştırır.
  7. Gazap: Öfke, kin, husumet gibi nefsin kötü ahlak vasıflarıyla dolmasıdırki nefsi natıkanın kararması ile neticelenir.
Cehennem nefsi natıkanın arınma laboratuarıdır. Nefsi natıka “NUR” u zuhur etmedikçe cennete girilemez. “Zerre kadar imanı olan cehennemde ebedi kalmaz” hadisi bize “iman nuru”nu koruyup, o vesileyle nefsimizi cehennemden kurtarmamız gerektiğini hatırlatmaktadır.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam36
Toplam Ziyaret541212
Hava Durumu
Saat
Takvim