Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 68.İnsanın Yaratılması ve Asli Vatanları

68. İNSANIN YARATILMASI ve ASLİ VATANLARI

“Ben Muhammed b. Abdülmuttalibim. Allah Teala yaratıkları yarattı, Beni hayırlısı kıldı. Sonra yaratıkları iki fırka yaptı. Beni hayırlı fırkadan kıldı. Sonra fırkaları kabilelere ayırdı. Beni hayırlı kabileden kıldı. O da Kureyş’tir. Sonra kabileleri hanelere taksim etti. Beni hane yönünden sizin hayırlınızım. Hem şeref yönünden eşrefinizim”

Allah Teala şöyle buyuruyor:

“Sizin nefsinizden büyük bir Resul geldi. Çok kuvvetlidir. Sizin şirkiniz ve dalaletiniz ona meşakket verir. Sizin iman ve hidayetinize hırslıdır. Müminlere karşı rauf ve rahimdir” (Tevbe/128)

Ayette Hz. Resul’ün alemlere teşrifinden haber verilmektedir. Bunun hikmeti şu hadiste gizlidir. “Hubbül vatani mineli imani” (Vatan sevgisi imandandır). Batini olarak vatan üçtür.

  1. Allah’ın Zati ilminde ayan-ı sabite olarak varoluşumuzdur ki, ilahi ilimde mevcud, nefsimiz hasebiyle madum olup, vücud kokusu bulunmadığı “vatan-ı ilim” dir. Burada Zatı sıfatlarıyla mevcuduz. Onlarda “Vücud, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Kaim bi Nefsihi, Muhalefetün lil havadis” dir. Bu vatanda Zati sıfatlarla mücehheziz. Her kişi ilminde mevcuddur. Evvelimiz ve ahirimiz O’nun için malumdur. Nihayetsiz suretlerden farklılaşması ise Vahdaniyet’tir. Her kişinin yolu diğerine benzememesi Muhalefetün lil havadis, her kişinin nefsiyle kaim olması Kaim bi nefsihi vasfıdır. Bu vatan elbisesi “NEFSİ NATIKA” dır. Güneşin nuru mahalsiz ortaya çıkmadığı gibi, bizim de nefsi natıkamızın mekanı yoktur. Nurunun açığa çıkması için ikinci vatana gerek görüldü. Bu mertebede “Allah önce benim nefsimi halketti” buyurulan mertebedir.
  2. “Allah önce benim sırrımı ve nurumuyarattı” mertebesidir. Nefsi natıkanın nurunun ilk zuhura çıktığı ve Sübuti sıfatlarla donandığı mertebedir. (Hayat, İlim, İrade, Kudret, Sem, Basar ve Kelam) sıfatlarıyla techiz olduğumuz vatandır. Hakikat-i Muhammedi’den zahir olduğundan “Ebul ervah=Ruhların babası” denildi. Bu sıfatlar nefsi natıkamızın gömleği oldu bu vatanda. Elestü hitabına bu sıfatlarla kabiliyet kazıp bütün Ademoğlunda “NURU MUHAMMEDİ” mevcuttur. “Her doğan İslam fıtratında doğar” hadisi bu hakikati belirtir.
  3. Üçüncü vatanımız, cismani vatandır. Cesedimizin babası cisim olarak Hz. Adem (as) dir. Hz. Resul Efendimizin Ruhların vatanı olan “Ruhlar Alemi”nden beşeriyet alemine gelmesiyle “Nefsinizden aziz bir Resul geldi” (Tevbe/128) buyuruldu. “Habibim Seni alemlere şahid, müjdeci, uyarıcı ve Allah’ın izniyle Allah’a çağıran, nur saçan parlak bir siraç olarak göndeririz” (Ahzab/45-46)

O batıni olarak asaleten bu nurun ve vatanların temsilcisidir. Zahirden batına intikaliyle zahir temsilcileri evliyaullah ve arifibillah vekaleten O’nu temsil etmektedir. Asli Vatan’da (İlmi Zatta) nefsi natıkası O’na yakın gelenler O’nu vekaleten temsil ederler ve Hakk’a ulaştıran vesilelerdir. Vatan-ı evvel Zat makamıdır. “Ölmeden önce ölünüz” hadisinin sırrıyla “fenafillah” makamıdır. Ruhlar aleminde Hakikat-i Muhammedi’yeye tabi olarak “Sübuti sıfatlar” gömleğini giymemiz “bekabillah” tır.

Şehadet aleminde unsur ve beşeriyet gömleğini giymemiz efal, ahkam ve şeriat sırlarının açığa çıkma makamıdır. “Biz cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat/56) ayeti ubudiyet ile yükümlülüğümüze delil ve şahiddir.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam139
Toplam Ziyaret548466
Hava Durumu
Saat
Takvim