Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 67.Zikir ve Hakka İrfan

67. ZİKİR ve HAKKA İRFAN

“Hafaza meleklerinin işitmediği zikr-i hafi hafaza meleklerinin işittiği zikr-i celiden Allah katında yetmiş derece daha yüksektir”

Allah’ı zikrin kısımları vardır. Yetmiş derece yedi nefis mertebesinin çoğaltılmış ifadesidir. Her nefis mertebesi yaşadığı hal ile Allah’ı zikretmiş olur. Nefsi natıka o zikirden pay alır.

“O kullarım Allah’ı ayakta, oturarak ve yanlarına yattıkları haldede zikr ederler.” (Ali-İmran/191) insan bu üç hal üzeredir. Nefis hangi makam-ı ve mertebede ise o halin vasıfları ile Allah’ı zikreder. Zikir “Allah ile” olmaktır.

“Beni zikredin, Ben de sizi zikredeyim” (Bakara/152) buyuran Allah, kulun zikri mertebesinden kul ile olur. Kulun Allah’ı zikri ise Allah’ı bildiği kadardır. Mümine farz olan Allah’ı bilerek zikretmektir. “Hüve ismün vacibül vücudil müstecmius safatil kemaliyeti ve celaliyeti vel cemaliyeti” yani “bütün isimleri ve sıfatları toplayan saltanatı Hakkiyye ve halkiyyeyi havi olan VAcibül Vücud” olarak Hakk’ı bilmektir.

Vücud dört çeşittir:

1. Vacibul Vücud’dur ki, Zat-ı Hakk’tır. İsmi Allah’tır. İki vechi vardır.
      a. Ahadiyeti vechi: Vacibul Vücud’dur: “Yüzünü mescidil harama çevir” (Bakara/148)
      b. Vechullah (Zat-ı Hak) makamıdır.
2. Cenab-ı Hakkın Vahidiyyet vechidir. Vücud-u Mutlak’tır. “Nereye dönderseniz Allah’ın vechi oradadır” (Bakara/115) ayetiyle ifade edilr. Açılan gizli hazinenin (vücudun) alemlere yansımasıdır.
3. Vücud-u izafi: Vücud-u Mutlak’tan sıfat ve isimlerinin bize cereyanıdır.
4. Vücud-u zilli: gölge vücud olup bu dünyadır. Allah’ın bilinmesi O’nun ne ifade ettiğinin bilinmesiyle mümkündür.

Allah’ın ilk elifi Ahadiyeti, ilk lam Uluhiyeti ikinci lam risalet ve velayeti gizli elif ilahi muhabbeti, he ise hüviyetini ifade eder. Tek gözlü he hüviyeti mutlakayı iki gözlü he ile hem hüviyeti mutlaka hemde izafi hüviyetler (vücud) belirtilmiş olur. Bu suretle “Allah” kelimesi Hakk’ın tüm mertebelerini bünyesinde bulundurur. “HÜVE” sırrıda budur.

Uluhiyet erkanı ise evvel, ahir, zahir, batın isimleri ile ifade edilir. Bu dört isim diğer isimleri toplar. Allah’ın elifi he’ de toplanır. Uluhiyeti ve hüviyeti bir arada ifade edilmiş olur. Bu nedenle Hakk’ın zikri ile Hakk’a irfan doğru orantılıdır. Ne kadar bilinirse, zikir o denli değerlidir.önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret645555
Hava Durumu
Saat
Takvim