Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 63.Kıyamet Alametleri

63. KIYAMET ALAMETLERİ

“Cebrail Hazretleri Resule kıyametin alameti nedir sorduğunda cevabı: Cariyenin efendisini doğurmasını, yalın ayak ve çıplak çobanların büyük ve yüksek binalarda oturması kıyamet alametidir”

Cariyenin efendisini doğurması, evlatların kibir ve azametle nefsi emmare vasıflarına bürünmesidir. Nefsi emmare vasıflarının zuhurudur. Hakk’a ait Rububiyet vasıflarını nefslerine ait olduğunu zannetmeleri ve kendinden üstün olanlara hükmetmesidir. Nefsi emmare vasıflarının toplumda hakim olmasıdır. “Ben sizin alâ Rabbınızım” (Naziat/24) diyen Firavun gibi davranmasıdır. Manevi yönden fakir (çoban) olanların manevi yönden zenginler gibi davranmasıdır. Nefsinde ilim olmadığı gibi, fazla ilim varmış gibi, büyüklük taslamaları ve halka yüksekten bakmasıdır.

Cenab-ı Hakk’ın Rububiyetinin kemalini göstermek için cariye hükmünde halife olarak yarattığı insanın, his, hayal ve vehimlerle Rububiyet vasıflarına bürünmesidir. Sahip olduklarını Allah’a bağlamayıp, nefsine isnat etmesidir.

Bu şekilde Rububiyet vasıflarına bürünerek şirk bataklığına düşmesidir. Mal ve mülkü aslında Allah’a ait olduğunun unutmasıdır. Emanet olarak verilen maddi ve manevi nimetleri nefsine bağlamaktır.

“Yerde insan-ı kamil bulunduğu müddetçe kıyamet kopmaz” buyurması, gerçek halife olan insan-ı kamilin tüm vasıflarının aleme sırayetidir. Hakk’ın halifesi olan insan-ı kamilin ibadet ve amellerinin nefsi emmare vasıflarındaki kişilerede sirayet ederek, onların helakını engellemesidir. Bu Hakk’ın rahmetinin zuhurudur. “Rahmetim gazabımı geçmiştir” kudsi hadisinin mazharı olan insan-ı kamil vasıtasıyla alemlere rahmet edilmesidir.

“Kıyametten evvel on büyük alamet görülecek biri deccaldir”

Deccalin solunda cennet, sağında cehennem iki gözü arasında kafir yazılıdır. O zamanda insanlar aç susuz kalacaktır. Her kim deccale tabi olup iman ederse, onun sofrasından yer içerse ahirette asla felah bulmaz. Ateş ehlidir. Her kim ona itaat ve iman etmezse, ateşi nur olup cennet ehli olur.

Lanetli deccal bütün yeryüzünü seyahat eder, ancak Mekke ve Medine’ye giremez. Hükmü tamam olduğunda Hz. İsa (as) gökten inip Beyt-i Mukaddes’te kılıcıyla öldürür. Küçük kıyamet ile her insanda deccal dilen ortaya çıkar. Batıni anlamda deccal nefsi emmaredir. Solunda deccalin cenneti tabiatından meydana gelen hırs, tamah, şehvet ve gazap vardır. Sağında deccalin cehennemi az yemek, az uyumak, az konuşmak, insanlardan uzlet etmek, devamlı zikir, tam fikirdir. Deccalin alnında “ya kafir” yazılması, ariflerin nefsi emmarenin kafir vasıflarını tanıyıp bilmesidir.

Nefsi emmare vasıflarının topluma hakim olmasıda bu alametlerdendir. Bunu belirten hadiste “Ümmetim üzerine bir zaman gelecek, o zaman dinini muhafaza etmek, ateşi elde tutmaya benzerdir” buyurulmuştur. Başka bir hadiste de “Dünya mümimin zindanı, kafirin cennetidir” buyurulmuştur.

Deccalin Mekke ve Medine’ye girememesi “Fenafillah” makamıdır ki, nefsinden fani olmaktır. Medine ise Makam-ı Muhammed’dirki, sahve ve “bekabillah” makamıdır. Hz. İsa’nın Kudüs’te deccali öldürmesi ariflerin vücudunda nefsi natıkada tecelli eden Ruhul Kudüs’tür.

Ruhul Kudüs’ün açığa çıkışı irfan ve nafile ibadetler iledir. “Kulum Bana ancak nafilelerle yaklaşır. Onu sevdiğim zaman kulağı, gözü, dili, eli ve ayakları olurum” hadisi kudsiye mazhar olur. Nefsi natıkanın Kur’an-ı Natık olup insan-ı kamil vasıflarına bürünmesidir. Her salik bu vasıfları seyr-i sülukunda (irfan yolu) batini olarak yaşar ve bu evrelerden geçerek ölümünden (küçük kıyamet) önce kıyamet alametlerini batınen nefsinde irfan yoluyla öğrenir.

önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam174
Toplam Ziyaret654957
Hava Durumu
Saat
Takvim