Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 21.Kamil Ahlak İdraki

21. KAMİL AHLAK İDRAKİ

“İstediğinde Allah Teala’dan iste, yardım talep ettiğinde Allah Teala’dan yardım talep et”

Bu hadisin ayet karşılığı “İyye kenabu ve iyye kenestain” “Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım isteriz” (Fatiha/5) dir. Hakikat ve Marifet mertebesinden bakıldığında alemlerde tecelli eden uluhiyetiyle “Allah” tır. Alemler ve gayb “Allah” isminin terkibinde mevcuttur. Alemler “Allah ismi cami” sinin açılımından ibarettir. Hakk alemlerde Zatıyla, sıfatları ve isimleriyle tecelli halindedir. Tecelli ile alemler Hakk’ın değişik ve farklı mertebelerden görüntüsünden ibarettir. Şeriat-ı Muhammedi’de bu farklı itibari hükümleri bildiren hükümler manzumesidir. Bunu belirten hadiste “Allah var idi. Başka bir şey yok idi” buyurulmuştur. İşte bu durumda “Allah” denildiğinde, ne anlaşıldığı ve hayal edildiği önem arzetmektedir. Her insan kendi idraki ve itikadi çerçevesinde bir “Allah” anlayışına sahiptir. Bu idrak ve itikad ile Allah’ı kayıtlamış ve sınırlanmış olmaktadır. Allah bu anlayışıda kabul etmektedir.

“Ben kulumun zannı üzereyim” kudsi hadisiyle tüm zan sahiplerindeki itikad ve hayali kabul eder. Ancak buna karşılıkta, o zan düzeyinden karşılanır.

İnsandaki kemal “Allah” anlayışı, Hakk’ı ve Hakk’ın hiçbir ismini ve sıfatını dışarıda bırakmadan, alemlerdeki her tecellisiyle ve hatta Zatında gizli olan isimleriyle O’nu idrak etmektir. “Allah” dediğimizde hiçbir şey dışarıda kalmıyorsa, daha doğru bir ifadeyle her şeyi bu kavrama dahil ediyorsak doğru bir zan ve kamil bir idrak seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hüviyet gaybının (gizli hazine) her şeye kadir olduğunu zannımıza dahil ederek. Böyle bir idrak anlayışını şu “Mutlak Tevhid” idrak cümlesiyle tamamlayarak bu idraki hayalimizde ve zannımızda geliştirmeliyiz. Zira Allah Zannımıza göre tecelli edecektir.

Allah, TEK VÜCUT HÜVİYETİ’ nde Zatıyla kaim ve batın, Vücuduyla mevcud, sıfatıyla tecelli ve muhit, esmasıyla tecelli ve malum, kudretiyle fail, fiiliyle zahir, eserleriyle meşhud, batını ile sır olan, uluhiyet ve Rubibiyeti ile nefsimizde tecelli edendir.
önceki sayfa               sonraki sayfa

içindekiler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret546950
Hava Durumu
Saat
Takvim