Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 9.Hakikat-i Muhammedi ve Meleklerin Halkedilişi

9. HAKİKATİ MUHAMMEDİ VE MELEKLERİN HALKEDİLİŞİ

“Cenab-ı Allah tarafından bana hamele-i arştan bir meleğin büyüklüğünü ümmetime haber vermeme izin verildi. O meleğin ayakları yedi kat yerde, boynuzları üzerinde arş, kulağının yumuşağından koltuğuna kadar mesafesi bir kuş kanatlarını açıp daima uçmakta devam etse, yediyüz senede aşar. Bu meleğin tesbihi “sübhaneke haysü küntü” “Seni mekandan ve cihetlerden tenzih, celal ve cemal sıfatlarını tavsif ederim” dir.”

Bu melekten murad İsrafildir. Her melek nuru ilahi ve nuru Muhammediyeyi taşıyan Hakk’ın kuvvetleridir. İlahi fiiller melekler vasıtasıyla açığa çıkar. Melekler Hakkı tenzih ve teşbih ederek, tevhide elçi olurlar. İsrafilin büyüklüğü tasvir edilmiştir. Cenab-ı Hakkın bundan büyük melekleride vardır. Melekler tüm alemleri kaplar. Alemlerdeki boşluklarda nuru ilahi olan melekler Hakkı tenzih etmektedirler. Yukarıda büyüklükte tasvir edilen Hz. İsrafil Hakikat-i Muhammediye’nin kalbinin nurundan yaratılmıştır. Adem’in kalbine üflenen hayat ve şu anda yaşadığımız nefesler ve alemi yok etmek için nefesini cümleten İsrafil surundadır.

İsrafil surunda mevcut olan ruhlar, üflemeyle cesetlerini bulurlar. Kalb-i Muhammedi hayata mazhar olup asıldır, İsrafil onun feridir. Ahadiyeti Zat mertebesi ise nefesten münezzeh olup (tenzih mertebesi), alemlerden müstağnidir. Alemler bu mertebenin taayyün ve tecellisinden ibarettir. Hakikati Muhammedi ise ferd-i kamil ve insan-ı ekmeldir. Kutbu Azamdır. Alemler O’nun hakikatinde dürülmüştür. Meleklerde Hakikati Muhammedi’den halk edilmişlerdir. Hakikati Muhammedi’nin nokta zuhur mahalli Hz. Muhammed (sav), künyesi Ebul Kasım, vasfı Abdullah, lakabı Şemseddin ve vücudu Rahman mazharı olup “Sen büyük bir ahlak üzerinesin” (Kalem/4) övgüsüyle her şeyin başlangıcıdır.

Diğer peygamberler insan-ı kamildir. Her peygamberde o peygamberin ismiyle isimlenir. Mesela Hz. Adem’den (as) kendi vücuduna gelinceye kadar Hakikati Muhammedi o peygamberin ismiyle isimlenmiştir. Nur-u Muhammedi peygamberlerden peygambere intikal olmuştur.

Erdi İbrahim ve İsmail’e hem

Söz uzanır ger kalanın der isem

İş bu resmile müselsel muttasıl

Ta olunca Mustafa’ya müntakil

Geldi çün ol rahmeten lil alemin

Kaldı nur onda karar kıldı hemin

Kasidesiyle mevlit’te Süleyman Dede bu nurun seyrini ifade etmiştir. Devreden Hakikat-i Muhammedi, seyreden Nuru Muhammedi’dir.

Kendinden sonra gelen imamlar ve piranda O’nun nurudur. Ki her kail variste O ise de, naiben Muhammed Resulullah’tır. Hz. Muhammed asıl, onlar vekaleten O’nun nurunu taşırlar. Ebeden tesmiye olunmaz.

İkinci nefhada yine Hakikat-i Muhammediye’dir. Diğer vücudların zuhuruna “insan-ı kamil” denir. Ariflerin tasavvufta fena fişşeyh, fena firresul, fena fillah sözlerinin sırrı, onların ahlakı ve nuru ile zuhura çıkmaktan ibarettir. Salik oniki hayvaniyet sıfatından soyunup şeyhin ahlakı ve nuruyla vasıflandığında fenafişşeyh hali zuhur eder. Şeyh de kendini Resul suretinde görür. Hz. Resul’de Ahadiyet mertebesinde fani olup, Zatullah insan-ı kamil suretinde (kendi suretinde) Vahidiyetini görür. Bu nurun intikali ile mümkündür. Silsile dedikleri bu nurun (Hakikat-i Muhammedi) o surette zuhura çıkışından ibarettir. Hz. Resul bu hakikati şu hadislerle açıklamıştır.

“Ben Allah’ın Nurundanım, müminlerde benim nurumdandır” ve

“Ben Allah’ın Nurundanım, alemlerde benim nurumdandır”.

Hakikati Muhammediye olan insan-ı ekmel Zat Nurundan halkedilmiş olup, bütün kainat O’nun nurundan halkedilmiştir. Hakikat-i Muhammedi Hakk’ın arş-ı azamı olup, Zatı, sıfatları ve isimleri, alemlerin her mevcudunun kendi mertebe ve düzeyinde zuhur etmiştir. O’nun hakiki arşını kıyas için: “O gün Rabbinin arşını bunlarında üstünde sekiz melek yüklenir” (Hakka/17) ayetinin işaretiyle Hakikat-i Muhammedi’nin sekiz yüzü vardır:

1. Kalbi Muhammedi: O’nun nurundan İsrafil halkedilmiştir.

2. Akl-ı Muhammedi: Akıl nurundan Cebrail Halkedilmiştir.

3. Vehm-i Muhammedi: Vehminin nurundan Azrail halkedilmiştir.

4. Himmet-i Muhammedi: Himmetinin nurundan Mikail halkedilmiştir.

5. Fikr-i Muhammedi: Alîn melekleri fikrinin nurundandır.

6. Hayal-i Muhammedi: Hayalinin nurundan bütün alemin heyulası halkedilmiştir, eşyanın hakikatlerinin aslıdır.

7. Ruh-u Azam: Ruhların hakikatleri ruhunun nurundandır.

8. Suret-i Muhammedi: Cennet ve Cehennem suretinin nurundan yaratılmıştır.

Melekler Hakikati İlahi ve Muhammediye’yi fiile ve zuhura çıkan kuvvetlerdir. Kaynakları Hakk ve aynası Hakikati Muhammedi’dir.
önceki sayfa               sonraki sayfa
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam200
Toplam Ziyaret654983
Hava Durumu
Saat
Takvim