Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

H. Ş. 7.Tevhid Mertebeleri, Uluhiyet ve Hüviyet Tevhidi

7. TEVHİD MERTEBELERİ, ULUHİYET VE HÜVİYET TEVHİDİ

“Müslüman “lâ ilahe illallah” dediğinde gökler yarılır. Bu kelime-i tevhid ilahi huzurda ızdırap üzere durur. Cenab-ı Hak “Ya kelime-i mübareke sakin ol” buyurduğunda, “Beni söyleyen mağfiret olumadıkça nasıl sakin olurum” der. Cenab-ı Hak “ancak o kulumu mağfiret etmek için seni lisanında söylettim”

“lâ ilahe illallah” kelime-i tevhidi, alemleri ve alemlerinde ötesi olan hüviyet gaybını içinde bulunduran, hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan Allah lafzıdır. Bu nedenle Allah şöyle buyuruyor: “La ilahe illallah” İşte ben O’yum” Kelime-i tevhid mertebelerini, taayyün ve tecellileri bünyesinde bulundurur. Uluhiyeti Allah’a bağlar ve Allah lafzının sonundaki “Hu” ile alemlerde tek hüviyeti açıklar. Kelime-i tevhid bu nedenle her şeyi içine alan ulvi bir kelamdır.

Uluhiyet, benlik (ene), maksad, fiil, esma, sıfat ve zat mertebelerinde tevhid edilir. Tevhid-i efal, tevhid-i esma, tevhid-i sıfat ve tevhidi zat uluhiyet tevhidinin izafetleridir. La faile illallah, La mevcude illallah, la mevsufe illallah, la zate illallah uluhiyet tevhidinin ve “lâ ilahe illallah” tevhidinin izafetleridir. Tevhid-i hüviyet (hüviyet tevhidi) içinde aynı tevhidler “Hu” ismi azamı ile yapılır. “La ene illa Hu”, “La faile illa Hu”, “la meşhude illa Hu”, “la mevcude illa Hu”, “la mevsufe illa Hu”, “la zate illa Hu”, la veche illa Hu”, “la ilahe illa Hu” hüviyet tevhidinin izafetleridir.

En kemalli tevhid uluhiyet ve hüviyet tevhidinin birleştirilerek MUTLAK TEVHİD’ e ulaşılmasıdır. Bu nedenle “la ilahe illallah” ı mutlak tevhid ile söyleyende Hakk söylemiş olur. Bu nedenle kulunda zuhur eden Hakk’tır. Kulunu tezkiye etmek ve her türlü gizli ve açık şirkten arındırmak için kuluna ilham eden O’dur.

Hakk kelamı kelime-i tevhid kulunda zuhur etmiştir. Bu tevhid ile kul arınanlardan ve kurtulanlardan olur. “La ilahe illallah” Kemal ve Mutlak Tevhid ile söyleyende şöyle bir idrak ve irfan olmalıdır.

Allah, TEK VÜCUD HÜVİYETİ ile, Zatıyla kaim ve batın, Vücuduyla mevcud, sıfatıyla muhit ve tecelli, esmasıyla tecelli ve malum, kudretiyle fail, fiiliyle zahir, eserleriyle meşhud, batını ile sır olarak uluhiyetini tüm alemlerde ilan edendir.

Bu idrake ancak tevhid mertebelerinin eğitimi ve irfanı ile ulaşır. Her nefis kendi mertebesinde Hakk’ı tevhid eder. Zirvesi ise Vahdeti Vücud, Vahdeti Şuhud ile Vahdeti Vücud Şuhudu idrak ve irfanına ulaşmaktır. Böyle bir idrak ve irfanla söylenen kelime-i tevhid kulu Hakk’a vuslat ettirir. Kul zikrettiğinde, Hakk’ta ona zikriyle karşılık verir. Bunun en alt derecesi mağfirettir. Böyle bir irfan için tevhid mertebelerinin eğitimi alınmalıdır.

“Tasavvufta tevhid ve nefsi irfan yolu” eserimiz böyle bir tevhid için gerekli bilgileri içermektedir. Bir rehber eşliğinde tevhid mertebeleri tahsil edildiğinde, söz konusu KEMAL ve MUTLAK TEHİD’ e ulaşılabilir. Ayrıca Vahdeti Vücud, Mertebelerinin de tahsili gerekir. Tevhide ulaşabilmenin yoluda nefsini bilmekten geçer. Bu nedenle Hz. Resul (sav) “Nefsine arif olan Rabbına arif olur” buyurmuştur. Kamil insan kelime-i tevhid Hakk lisanıyla söyleyendir. Hakk’ın “Benimle görür, Benimle işitir, Benimle söyler,…” buyurduğu mertebeden söz konusu irfanla söylenen kelime-i tevhid alemlerde bulunan her zerreyi ve her eşyayı zikir demektir. Allah alemlerden de müstağni olduğundan, kamil tevhid zikri dışında hiçbir şeyi bırakmadan Hakk’ın zikridir. Böyle tevhid ile şu mertebeye erişilir: “Beni yerim, göğüm sığdıramadı, lakin mümin kulumun kalbine sığdım” Böyle tevhid eden kişi Kabe’nin içindedir. Allah böyle bir tevhid idraki nasip etsin. Amin…
önceki sayfa               sonraki sayfa
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam119
Toplam Ziyaret549256
Hava Durumu
Saat
Takvim