Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

A.H. 156. Nefsi Natıka, Hüviyet ve Uluhiyet Tevhidi

156. NEFSİ NATIKA, HÜVİYET ve ULUHİYET TEVHİDİ

“Sizin ilahınız sadece Allah’tır ki O’ndan başka ilah yoktur. İlmi ile her şeyi kaplamıştır (kuşatmıştır)” (Taha/98)

İlahi Zat kendini “Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliliğimi sevdim. Halkı zuhura getirdim. Ta ki Beni bilsinler” diye tanımlamıştır. İlah olan Zat kendini açığa (zuhura)çıkmadan önce “BEN” diye tanımlamıştır. Burası henüz hüviyetini açmadığı “hüviyet gaybı” – “Ahadiyeti Zat” mertebesidir. Halkı zuhura getirdikten (yarattıktan) sonra ise kendini “uluhiyeti Zat” mertebesinde açığa çıkarmıştır. İlahlığın söz konusu olduğu ve insanlardan bilinmesini istediği mertebede budur. “La ilahe illallah işte Ben O’yum” buyurarak insanları uluhiyetini bilmeye çağırmıştır. İlahi Zatın, uluhiyet mertebesindeki adı Allah’tır. Bu nedenle “Sizin ilahınız sadece Allah’tırki O’ndan başka ilah yoktur” buyurulmuştur. Allah ismi ise tüm ilahi isim ve sıfatları kendi Zatında toplamıştır. İsim ve sıfatlarının açığa çıkışı ile farklı ve zıt yönleri ilede bilinmesini murad etmiştir. tıpkı insandaki gibi. İnsanın zatı tektir. Ancak onun gülen, ağlayan, işiten, bilen, anne, baba, kardeş, ressam, doktor, öğrenci, öğretmen, işci gibi çok sayıda izafi isim ve sıfatları vardır. isim ve sıfatlarının çokluğu ZATINDAKİ TEKLİĞİ ve BİRLİĞİ değiştirmez. Allah’ın Zatı da TEK ve BİR’ dir. İsimleri ve sıfatları açısından çoğalmıştır. Bunların çokluğu uluhiyetinin (ilahlığının) açılımıdır. İsim ve sıfatları ile Zatı ilmini açmış, her yüzde bir ismi, bir vasfı ile görünür olmuştur. Bu nedenle ilmi en küçük zerre dahil her şeyi kuşatmıştır. İnsanın Zati ilmindeki programıda (ayan-ı sabite) Allah’ın isim ve sıfatlarıdır. Nefsi natıkasınıda bu isim ve sıfatları dürerek halk etmiş ve şehadet aleminde isim ve sıfatların açılımı ve müşahedesi için yeryüzünde zuhura çıkarmıştır. İnsan dahil alemlerdeki her şey isim ve sıfatlarının kendi mertebesinden görünümü ve açığa çıkışıdır. Sen bana veya bir şeye bakarken ondaki isimleri ve sıfatları, ben sana bir şeye bakarken sendeki ve ondaki isim ve sıfatları görmekteyim. Yani alemlerdeki her şey kendi hüviyeti mertebesinden ve kendi düzeyinden isimleri yansıtmaktadır. Her fiilde bu isimlerin yansıtmasıdır. Eserleri ile müşahede edilen yine isimlerin sonuçlarıdır ve suretleridir. İşte Allah uluhiyetini (ilahlığını) isim ve sıfatları ile açığa çıkarmaktadır. Allah ismi bütün ilahi isimleri ve sıfatları cem ettiğinden tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. Bunu belirten ayette; “ilahınız tek bir ilahtır. İlahi hüviyetiyle O’ndan başka ilah yoktur. O rahman ve rahimdir” (Bakara/163) buyurulmaktadır. Allah isminin sonundaki Hu (hüve) he harfi O’nun ilahi hüviyetini temsil etmektedir. “Ben gizli hazineydim” buyurduğu Zatına “bilinmesi için” Benliğini hüviyeti ile açmıştır. Benliğinden açtığı kısım “alemlerdeki hüviyeti” açmadığı kısım ise “hüviyet gaybı” olmuştur. Allah ismi ile hüviyetini tanımlamıştır. Alemlerde ilah olan hüviyeti ile Allah’tır ve O’ndan başka ilah yoktur. “O (hüve) Rahman ve Rahimdir” buyurularak uluhiyetin Rahman kaynaklı olarak isim ve sıfatları ile gerçekleştirdiğini ve Rahim isminden kaynaklanan faaliyet ile alemlerde isim ve sıfatlarıyla fiilde olduğunu açıklamaktadır. Bu konu MUTLAK TEVHİD’ in açılımıdır. Tahsili ile hakikate ulaşır ve kişi kendinde (nefsinde) ve alemlerde (her şeyin nefsinde) Rab olarak Allah’ın tecellide olduğunun idrakine varabilir. Bunu belirten ayeti kerimede; “Fakat O (ilahi hüviyetiyle) Allah benim Rabbimdir. Ben tek Rabbimle hiç kimseyi ortak koşmam” (Kehf/38) buyurulmaktadır. BU HÜVİYET TEVHİDİni ve ULUHİYET TEVHİDİni bir arada kapsar.

İnsan dahil alemlerdeki her şeyin nefsinde Rab ismi ile tecellide olan ise uluhiyeti Zatıyla Allah’tır. Allah’In TEK VÜCUD HÜVİYETİN’ de alemlerin her zerresinde Zatıyla kaim ve batın, sıfatıyla muhit ve tecelli, esmasıyla malum ve tecelli, kudretiyle fail, fiiliyle zahir, eserleriyle meşhud, batını ile sırdır. Her nefiste, nefislerin özelliklerini isim ve sıfatları ile açığa çıkaran Rabb’dır. TEK RABBİM buyurarak uluhiyeti Zat ve Rububiyeti Zat mertebesi tanımlanmaktadır. Böyle bir idrakle O’na ortak koşulması mümkün değildir. Açık ve gizli şirkten bu MUTLAK TEVHİD ile kurtulunur. Bu tevhid ise Vahdet-i Vücud ilmi ile Vahdet-i Şuhud’tur. Bu idrakle bakan alemlerde O’ndan başka bir şey görmez. Şu ayeti tam manasıyla idrak eder. “Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmiştir” (Bakara/116). Her şey O’nun güzel isimleri ve sıfatlarının görünümünden başka bir şey değildir. Tabi ki her şey kendi mertebesinden O’nun ilahi hüviyetinden hissesini almıştır. İsimler ve sıfatlar ise Allah’ın Zatına aittir. bu nedenle her şey O’na (ilahi hüviyeti Zata) boyun eğimiştir. Bu idrake hal ile ulaşmak “tevhid ve nefsi irfan yolu" ile mümkündür. Bu da epey zaman alan müşahededir. “TEVHİD ve NEFS MERTEBELERİ” nin eğitimi gereklidir. MUTLAK TEVHİD HÜVİYET ve ULUHİYET TEVHİDİNİ birleştirir.
önceki               sonraki
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam162
Toplam Ziyaret495625
Hava Durumu
Saat
Takvim