Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

A.H. 151. Ayan-ı Sabite, Nefsi Natıka ve Hac – Umre

151. AYAN-I SABİTE, NEFSİ NATIKA ve HAC- UMRE

“Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın” (Bakara/196)

Her insanın Allah’ın Zati İlminde bir hakikati vardır. Bu hakikate “ayan-ı sabite” adı verilir. Ayan-ı sabite uluhiyetin programı olup Allah’ın isim ve sıfatlarının bir düzenlemesidir. Her insan ayan-ı sabitesi oranında Allah’ı bilir ve tanır. Allah’ın Zati İlmini kuşatamaz. Ancak Allah ise ilmi ile her şeyi kuşatmıştır. Kişinin nefsi natıkasınıda içinden ve dışından kapsamıştır. Bu nedenle nefsini bildiği kadar Allah’ı bilebilir. “Nefsini bilen Rabbını bilir” hadisinin bir açılımı da budur. Nefsi natıkası insana Allah’ın uluhiyetini (ilahlığını) tasdik için emanet olarak verilmiştir. “La ilahe illallah” hakikatini müşahedeli olarak yaşaması için şehadet aleminde yerini almıştır. Hacc, Hakikati İlahiyede cemalullah’ı seyr ve müşahededir. “La ilahe illallah” hakikatinin müşahedesidir. Umre ise, Hakikati İlahiyede, Hakikati Muhammediyeyi seyr ve müşahededir. “Muhammeden Resulullah” hakikatinin müşahedesidir.

İşte kişi bunları “Allah için” yapmalıdır. İnsan Zati ilmi hakikati ve nefsi natıkası itibariyle “Alllah” isminin zuhuru içindedir. “Billahi” sırrıyla Allah iledir. İşte ayan-ı sabitesinde dürülü olan ve Allah ismi camisinde dürülü ve toplanmış olan ilahi isim ve sıfatları açığa çıkarmak için, bunlara mazhar olmuştur.

“Allah için” olmak tüm ilahi isim ve sıfatlara tahakkuk etmek ve O’na halife ve vekil olmaktır. Yani tüm ilahi isim ve sıfatları Zatına teslim ederek, Zatından gelen tecellilerin bereketiyle isim ve sıfatları gerçek hüviyetleri ve yüzleriyle açığa çıkarmaktır. Bu hakikat ise ayan-ı sabite de ve izdüşümü nefsi natıkada dürülmüştür. Hacc ve umre, bu hakikate ulaşıp ilahi isim ve sıfatlarla “beka” kazanıp, Allah’ı tanıyabileceği ölçüde tanımaktır. Bu ise ancak “Allah için” yapılır. Kudsi hadiste ise şöyle buyururulur: “Kim Allah için olursa, Allah’da onun için olur”. Yani O kişiye Zatıyla, sıfatlarıyla ve isimleri ile “beka” kazandırır. Halife ve vekil olarak Hakkın tecelligahı ve mazharı olur. Zati ilmindeki hakikatleri “billah” sırrıyla ona açar.önceki               sonraki
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam165
Toplam Ziyaret495628
Hava Durumu
Saat
Takvim