Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

A.H. 150. Nefsi Natıka, Nefs Mertebeleri ve İnsanlık

150. NEFSİ NATIKA, NEFS MERTEBELERİ ve İNSANLIK

“Onlar (insanlar) Allah katında derece derecedir” (Ali-İmran/163)

Her insanın Allah’ın Zatı ilminde bir ilmi hakikati vardır. Bu hakikate ise “ayan-ı sabite” adı verilir. Ayan-ı sabite ilahi isim ve sıfatların düzenlenmesidir. Mahluk değildir. Her insandaki düzenlenmesinin düzeyleri farklı olabilir. Farklı olmayan yönü ise “uluhiyetin düzenlenmesi” olup, Allah’ın uluhiyetini (ilahlığını) idrak edebilecek potansiyel ile halk edilmiş olduklarıdır. Her ayan-ı sabite kendi programındaki ilahi isim ve sıfatlar kanalıyla uluhiyeti anlayıp, idrak edebilecek istidatta yaratılmışlardır. Elest meclisinde “Evet Rabbımızsın” demeleri ve her nefsin bu cevaba şahid tutulması bu hakikate dayanır. Bu hakikat üzere “Her doğan çocuk İslam fıtratında doğar” buyurulmuştur. Ayan-ı sabitelerdeki istidadı açığa çıkarmak üzere insana nefsi natıkası emanet olarak verilmiş ve yeryüzüne gönderilmiştir. Nefsi natıka Allah’ın nurunu Kur’an’ın sırrını bilir. Allah’ın Zati sıfatlarının, subuti sıfatlarının, isimlerin mazharıdır. Bu hakikatleri açığa çıkarabildiği ölçüde Allah katında derecesi artar.

Allah ise Kur’anda nefs mertebelerini yedi bölüme ayırmıştır. Bunlar nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziyye, zekiye (safiye) nefis mertebeleridir. Nefsi natıka tek bir hakikat iken beden kalıbına girip yeryüzünde kendine ilişen ahlak ve sıfatlara göre derecelenmiştir. İnsanların Allah katındaki dereceleri de bu nefs mertebeleri ve tevhid idrakleri açısından değişiklik arzeder. Her nefs mertebesinin kendi içinde değişiklikleri ve düzeylerinin farklılıkları göz önüne alınınca “tek hüviyetin” farklı mertebelerde ve düzeylerde kendi mertebelerinde ve düzeylerinde “izafi hüviyetleri” olacağı açıktır. İşte “izafi hüviyet” lerdeki vasıfların ve sıfatların değişmesi ile Allah’ın indindeki derecelerde farklılık arzetmektedir. “İzafi hüviyet” ten “ilahi hüviyete” olan yolculuk ise seyr-i suluktur. Nefsi irfan yolu ve mutlak tevhid idrakine ulaşma yoludur.önceki               sonraki
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam159
Toplam Ziyaret495622
Hava Durumu
Saat
Takvim