Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

A.H. 107. Nefsi Natıka, Nefs Mücahedesi ve”Abduhu”Sırrı

107.    NEFSİ NATIKA, NEFS MÜCAHEDESİ ve “ABDUHU” SIRRI

“Cihad eden ancak nefsi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstagnidir”

(Ankebut/6)

Nefs insanın hakikatidir. İnsanın zatını temsil eder. İnsanın nefsi hangi ilimleri ve ahlakları taşıyorsa dışına yansıyanlarda onlardır. Nefsin hakikati ise Allah’ın nuru Kur’anın sırrı makamıdır. İnsanın halk ediliş amacı bu nuru ve Kur’anı haline yansıtmaktır. Yani “konuşan Kur’an” ve “yaşayan Kur’an” olması ve bu nuru müşahede etmesidir. Nefs bu hakikat ile yaratılırken, dünyaya gelene kadar ve dünyada edindiği bilgi ve ahlaklarla bu hakikat örtülür. Yeniden bu hakikate ulaşmanın yolu ise “nefs mücahedesi”nden geçer. Bu nedenle Hz. Resul sahabilerine Tebük Savaşından dönerken, “küçük cihaddan büyük cihada gidiyoruz” buyurmuş. Sahabilerin “büyük savaş” nedir Ya Resulullah?” Sorusuna “nefsiyle yapacağınız savaştır” buyurmuşlardır. Bunu geniş zamana yayan hadisinde ise “Mücahid nefsiyle savaşandır” buyurmuştur. Nefs mücahedesi ile amaçlanan ise tevhide ulaşmaktır. Bunun yoluda “Nefsini bilen Rabbını bilir” hadisinde gizlidir. Nefsinin hakikatine arif olan kişi ise kendini Allah’tan ayrı görmez ve nefsini sahibine teslim ederek tecellilerine riayet ederek “kul” olur. Nefsinin hakikatini Hakk’ın hakikati ve hüviyeti ile BİR görerek tevhide ulaşır. Nefsinin “kayıtlanmış” ve “sınırlanmış” bir hüviyet olduğunun idrakiyle nefsinde tevhidi yaşar. Hakk’la aynı yönlerini ve ayrı yönlerini birliyerek Hakkın katındaki yerini almış olur. “abduhu ve resuluhu” hakikatine ulaşır. Buna ulaştıran ise nefs mücahedesidir. Bu cihad ile nefs tezkiye olur, arınır ve asli hakikatine ulaşılmış olur. Bunun yoluda şeriatı Muhammedidir. Hz. Resul bu yolu şöyle tarif etmiştir “Şeriat sözlerim, tarikat fiillerim, marifet tavırlarım, hakikat sırlarımdır”. Cihad eden tüm mertebelerden ilim ve irfan kesb ederek İslamın ana düsturu olan Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti müşahedeli olarak yaşamalıdır. Ana gaye kişinin varlığında TEVHİD’ e ulaşmaktır. Cihad ile ilgili bazı ayetleri vererek makaleyi sonlandıralım. “Peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, nefisleriyle cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerdir” (Tevbe/88), “Müminler ancak Allah’a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ne nefisleriyle savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır” (Hucurat/15), “Allah ve Resulüne inanır, mallarınız ve nefislerinizle Allah yolunda cihad ederseniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır” (Saf/11),

Allah yolu ise tevhid ve nefsi irfan yolu olup sonu Hakka vuslattır. Cihadın son mertebesi ise Hakk’a ulaşıp, MUTLAK HÜVİYET’ teki yerini almaktır. “ABDUHU” olarak yaşamaktır.önceki               sonraki
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam167
Toplam Ziyaret495630
Hava Durumu
Saat
Takvim