Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

nefs ile ilgili tefekkür ayetleri3

NEFS İLE İLİŞKİLİ TEFEKKÜR AYETLERİ

1)   “Karşılığında nefislerini (kendilerini) sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı”. BAKARA/102

2)   “Ve bir günden sakının ki o günde hiçbir nefis (hiç kimse) başkası için (diğer bir nefis için) bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardımda görmezler”. BAKARA/123

3)   “Allah sizin nefsinize (kendinize) kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı”. BAKARA/187

4)   “Yine onlar (takva sahipleri), bir kötülük yada nefislerine (kendilerine) zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Birde onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler”. AL-İ İMRAN/135

5)   “Nefislerini (kendilerini) temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kılpayı kadar haksızlık görmez”. NİSA/49

6)   “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmederde sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır”. NİSA/110

7)   “Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara deki: selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi nefsine (zatı nefsine) yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edipte kendini islah ederse bilsinki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir”. ENAM/54

8)   “Ve (seferden) geri bırakılan üç kişininde (tevbelerini kabul etti). Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları nefislerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah’tan yine Allah’a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) dönmeleri için Allah, onların tevbesini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir”. TEVBE/118

9)   “… Bir toplum nefislerindeki (kendilerindeki) özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledimi artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah’tan başka yardımcılarıda yoktur”. RAD/11

10)   “O gün, bütün nefisler (herkes) kendi nefsini (canını) kurtarmak için uğraşır ve herkese (bütün nefislere) yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir, onlara asla zulmedilmez”. NAHL/111

11)   “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter”. İSRA/14

12)   “Bütün nefisler (her canlı) ölümü tadar”. ENBİYA/35

13)   “Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bütün nefisler (herkes) peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu (kendimden) gizleyeceğim”. TAHA/15

14)   “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık nefislere (kimseye) hiçbir şekilde haksızlık edilmez”. (Yapılan iş)  bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz”. ENBİYA/47

15)   “Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin, kendi nefisleriyle (vicdanlarıyla) hüsnüzanda bulunupta; “Bu apaçık bir iftiradır” demeleri gerekmezmiydi?” NUR/12

16)   “Her nefis (can) ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” ANKEBUT/57

17)   “Melike dedi ki: Rabbim! Ben gerçekten nefsime (kendime) yazık (zulüm) etmişim. Süleyman’la beraber alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.” NEML/44

18)   “Musa: Rabbim! Doğrusu nefsime (kendime) zulmettim. Beni bağışla dedi, Allah’ta onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı ve çok esirgeyici olan ancak O’dur.” KASAS/16

19)   “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiçbir nefis (hiç kimse) yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiçbir nefis (hiç kimse) nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.” LOKMAN/34

20)   “O gün hiçbir nefis (hiçbir kimse) en ufak haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız.” YASİN/54

21)   “Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenide uykusunda iken nefislerini (canlarını) alırda, ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yokki, bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır.” ZÜMER/42

22)   “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” ZÜMER/53

23)   “İbrahimin dininden nefsini (kendini) bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsunki, biz onu dünyaya (elçi) seçtik, şüphesiz O ahirettede iyilerdendir.” BAKARA/130

24)   “Kişinin: Allah’a karşı aşırı gitmemden dolayı nefsime yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği günden sakının). ZÜMER/56

25)   “Tüm nefislere (herkese) ne yaptıysa karşılığı tastamam verilir. Allah, onlardan yaptıklarını en iyi bilendir.” ZÜMER/70

26)   “Bugün bütün nefislere (herkese) kazandığının karşılığı verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çarbabuk görendir.” GAFİR/17

27)   “Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin affı bol olandır. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile) sizi en iyi bilendir. Bunun için nefsinizi (kendinizi) temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanları daha iyi bilir.” NECM/32

28)   “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve tüm nefisler (herkes) yarına ne hazırlayacağına baksın. Allah’tan korkun çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” HAŞR/18

29)   “Allah eceli geldiğinde hiçbir nefsi (ölümünü) ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” MÜNAFİKUN/11

30)   “Artık insanın kendi nefsi kendinin şahididir.” KIYAME/14

31)   “Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır.” NAZİAT/40

32)   “Nefis (kişi) neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.” TEKVİR/14

33)   “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, nefis (insanoğlu) gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar.” İNFİTAR/5

34)   “O gün (ceza günü) hiçbir nefis (hiç kimse) başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır.” İNFİTAR/19

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam79
Toplam Ziyaret666798
Hava Durumu
Saat
Takvim