Üyelik Girişi
Site Haritası
Önerilen Siteler

nefs ile ilgili tefekkür ayetleri1

NEFS İLE İLİŞKİLİ TEFEKKÜR AYETLERİ

1)   “Nefsiniz (kendiniz) için önceden (uygun davranışlarla) hazırlık yapın. Allah’tan korkun, biliniz ki siz O’na kavuşacaksınız. (Ey Muhammed) Müminleri müjdele”. Bakara/223

2)   “Bir insan ancak nefsinin (gücü) yettiğinden sorumlu tutulur.” BAKARA/233

3)   “Allah’a döndürüleceğiniz, sonrada bütün nefislere (herkese) Hakk ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının.” BAKARA/281

4)   “Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. Nefsinizdekileri açığa vursanızda gizlesenizde Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğini de azap eder. Allah her şeye kadirdir.” BAKARA/284

5)   “Allah, nefsine (zatı nefis) karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah’a dır.” Al-İ İMRAN/28

6)   “Bütün nefislerin (herkesin) iyilik olarak yaptıklarınıda, kötülük olarak yaptıklarınıda karşısında bulduğu günde (insan) isteyecek ki kötülükleri ile kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah, nefsine (ZATINA) karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına (karşı) çok şefkatlidir.” AL-İ İMRAN/30

7)   “Sonra tüm nefislere (herkese) asla haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tastamam verilir.” AL-İ İMRAN/161

8)   “Andolsunki nefislerinden (içlerinden) kendilerine (nefsinize) Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkardan) kendilerini temizleyen (arındıran), kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” AL-İ İMRAN/164

9)   “(Bedir’de) iki katını (düşmanınızın) başına getirdiğiniz bir musibet (Uhud’da) nefsinize (kendi başınıza) geldiği içinmi “Bu nasıl oluyor!” dediniz? Deki: O nefsinizin (kendi) kusurundandır. Şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter.” AL-İ İMRAN/165

10)   “(Evlerinde) oturupta kardeşleri hakkında “bize uysalardı öldürülmezlerdi” diyenlere, “Eğer doğru sözlü insanlar iseniz nefislerinizi (canlarınızı) ölümden kurtarın bakalım de.” AL-İ İMRAN/168

11)   “Her nefis ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir.”AL-İ İMRAN/185

12)   “Andolsun ki, mallarınız ve nefisleriniz (canlarınız) konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu (yapılacak) işlerin en değerlisidir.” AL-İ İMRAN/186

13)   “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp verecek) yemeyin. Ve nefsinizi (kendinizi) öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.” NİSA/29

14)   “Müminlerden –özür sahibi olanlar dışında- oturanlarla malları ve nefisleriyle (canlarıyla) Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah malları ve nefisleri ile cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsinede güzellik vaat etmiştir, ama mücahidleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır.” NİSA/95

15)   “Andolsunki İsrailoğullarının sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediği (ilahi hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.” MAİDE/70

16)   “Ey iman edenler! Siz nefsinize (kendinize) bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık O, size yaptıklarınızı bildirecektir.” MAİDE/105

17)   “Allah: Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara “Beni ve anamı Allah’tan başka iki tanrı bilin” diye senmi dedin, buyurduğu zaman o, “Haşa! Seni tenzih ederim; hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim sen onu şüphesiz bilirdin. Sen benim nefsimdekini bilirsin, halbuki ben senin zatında (ZATI NEFSİNDE) olanı bilmem. Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin.” MAİDE/116

18)    “… Haydi nefislerinizi kurtarın…” ENAM/93

19)   “O sizi tek bir nefisten yaratandır.” ENAM/98

20)   “Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara deki: Selâm size! Rabbiniz merhamet etmeyi nefsine (ZATI NEFSİNE) yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edipde kendini ıslah ederse, bilsinki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” ENAM/54

21)   “Dinlerini bir oyuncak bir eğlence edinen dünya hayatının aldattığı kimseleri (bir tarafa) bırak! Kazandıkları sebebiyle hiçbir nefsin felakete duçar olmaması için Kur’an ile nasihat et. O nefs için Allah’tan başka ne dost vardır, ne de şefaatçı…” ENAM/70

22)   “Biz bütün nefslere (herkese) ancak gücünün yettiği kadar yükleriz.” ENAM/152

23)   “İman edipte hicret edenler, Allah yakında mallarıyla, nefisleriyle (canlarıyla) cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp yardım edenler var ya, işte onların bir kısmı diğer kısmının dostlarıdır.” ENFAL/72

24)   “(Ey müminler!) Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın, mallarınızla ve nefislerinizle Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayır’dır.” TEVBE/41

25)   “Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı (o münafıklar) mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar” Gücümüz yetseydi, mutlaka sizinle beraber çıkardık” diye nefislerini (kendilerini) helak edercesine Allah’a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor.” TEVBE/42

26)   “Allah’a iman ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, nefisleriyle (canlarıyla) savaşmaktan (geri kalmak için) senden izin istemezler. Allah takva sahiplerini pekiyi bilir.” TEVBE/44

27)   “Allah Resulüne muhalefet etmek için geri kalanlar (sefere çıkmayıp) oturmaları ile sevindiler; mallarıyla, nefisleriyle Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler; “bu sıcakta sefere çıkmayın” dediler. De ki: “Cehennem ateşi daha sıcaktır! Keşke anlasalardı.” TEVBE/81

28)   “Fakat peygamber ve onunla beraber inananlar mallarıyla, nefisleriyle cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir.” TEVBE/88

29)   “Andolsun size nefsinizden (kendinizden) öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” TEVBE/128

30)   “Onlara ayetlerimiz açık açık okunduğu zaman bize kavuşmayı beklemeyenler: Ya bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir dediler. Deki: O’nu kendiliğimden değiştirmem nefsim (benim) için olacak şey değildir. Ben, bana vahyolunandan başkasına uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük günün azabından korkarım.” YUNUS/15

31)   “O (kıyamet) geldiği gün Allah’ın izni olmadan hiçbir nefis (kimse) konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu.” HUD/105

32)   “Bir toplum nefislerindeki (kendilerindeki) özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledimi artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah’tan başka yardımcılarıda yoktur.” RAD/11

33)   “… Deki: “O’nu bırakıpda nefislerine (kendilerine) fayda yada zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı edindiniz?...” RAD/16

34)   “Bütün nefisler (herkes) kazandığını gözetleyip, muhafaza eden, (hiç böyle yapamayan gibi olur mu?) Onlar Allah’a ortaklar koştular…” RAD/33

35)   “(Şeytan diyecektirki) Zaten benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, nefsinizi (kendinizi) yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz…” İBRAHİM/22

36)   “Allah bütün nefislere (herkese) kazandığının karşılığını vermek için (onları diriltecektir). Kuşkusuz Allah, hesabı çabuk görendir.” İBRAHİM/51

37)   “Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın muhterem kıldığı nefse (cana) kıymayın.” İSRA/33

38)   “Bu Kitab’a inanmazlarsa arkalarından üzüntüyle neredeyse nefsini (kendini) harap edeceksin.” KEHF/6

39)   “Cihad eden, ancak nefsi (kendisi) için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstağnidir.” ANKEBUT/6

40)   “Müminler ancak Allah’a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve nefisleriyle (canlarıyla) savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.” HUCURAT/15

41)   “Allah ve Resulüne inanır, mallarınız ve nefislerinizle (canlarınızla) Allah yolunda cihad ederseniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” SAF/11

önceki sayfa            sonraki sayfa
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam74
Toplam Ziyaret666793
Hava Durumu
Saat
Takvim